Parlamentti päätti lailla veden, jäteveden ja jätehuollon hinnanalennuksista

Parlamentti päätti 29.4. äänin 317–19 (50 oli poissa istunnosta) alentaa 1. heinäkuuta alkaen 10 %:lla vesimaksuja ja jätehuollosta maksettavia maksuja. Kaasupulloissa myytävän PB-kaasun eli propaani- tai butaanikaasun tai näiden sekoituksen hinnan alentamista tutkitaan edelleen kuten myös nuohousmaksujen alentamista. Päätöstä vastustivat eräiden oppositioryhmien (Demokraattinen koalitio, Párbeszéd Magyar-országért) paikalla olevat edustajat. Hallituksen politiikkaa tässä asiasa vastustaa myös Együtt 2014, joka on Gordon Bajnain taustayhteisö ja nimennyt hänet em. parlamentissa edustettuna olevien ryhmien kanssa pääministeriehdokkaaksi. Bajnai ilmoitti pari viikkoa sitten, ettei hän allekirjoituksellaan tue hallituksen energia- ym. maksujen alentamis-politiikkaa (rezsicsökkentes), mitä Fidelitas, Fideszin nuoriso-organisaatio, joka oli pitkään tivannut tämän oppositioryhmän pääministeriehdokkaan kantaa, piti suurena poliittisena voittona. Fidelitaksen mielestä opposition pääministerikandidaatti oli tässä asiassa ”tullut ulos kaapista” ja osoitti edelleenkin edustavansa samoja periaatteita kuin ollessaan ministeri ja pääministeri. Monien mielestä hänessä henkilöityy edellisten hallitusten talouspolitiikka, josta Bajnain poliittiset vastustajat käyttävät nimeä pankkiirihallitus, bankárkormány.

Maanantaina päätettiin siis lailla hinnanalennuksista, jotka tammikuussa tehdyn sähkön, kaasun ja kaukolämmön hinnanalennuksen jälkeen ulotettiin kattamaan kuluttajien vesi- ja jätehuoltomaksut. Hinnanalennuksen puolesta äänestivät myös paikalla olevat MSZP:n edustajat. Oppositio on kritisoinut hallituksen soveltamaa menettelytapaa: kun köyhimmät kuluttajat hyötyvät kuukaudessa esim. sähkön osalta 1000 forinttia, voi isossa luksus-talossa asuva hyötyä kymmeniätuhansia forintteja käyttäessään runsaasti sähköä tai vastaavasti esim. kaukolämpöä.

Fideszin po. hinnanalennuksista vastaavan työryhmän vetäjä, Szilárd Németh edellytti yhdessä puoluetoverinsa József Ékesin kanssa, että hinnanalennuksen on näyttävä laskussa. Ellei palvelun tarjoaja näin menettele, ja kuluttajansuojelusta vastuulliset viranomaiset tulkitsevat menettelyn sopimusrikkomukseksi, asianomainen joutuu maksamaan po. kuluttajalle 10000 forintin korvauksen.

Vesimaksuja on alennettava tammikuun 2013 hinnoista 10 %, kun taas jätehuoltomaksu on määritetätävä joulukuun 2014 loppuun asti ulottuvana jaksona vuoden 2012 huhtikuun hinnan perusteella siten, että palvelun tarjoaja voi laskuttaa huhtikuun 2012 hintaan tähän mennessä tehdyn, enintään 4,2 %:n hinnankorotuksen jälkeen 90 % nykyisestä hinnasta.

Laki antaa hallitukselle valtuudet antaa yksityiskohtaisia määräyksiä koskien yritysten tarjoamien palvelujen siirtoa ja palvelun tarjoamista, sekä ao. ministerille valtuutuksen päättää siitä, millaisen laskun vesilaitos voi asiakkaalle lähettää.

Po. määräysten mukaan on ennen lain voimaantuloa korjattava ne kuluvaa vuotta koskevat sähkö, kaasu- ja kaukolampölaskut, jotka eivät vastaa nyt säädetyn lain sisältöä. Maakaasun ja sähkön jakelua koskevien lakien muutoksilla säädettiin, että kaasu- ja sähkömittarit on luettava niin usein, että peräkkäisten lukukertojen väli ei ylitä 365 vuorokautta.

Lakiehdotuksen perusteluissa kotitalouksien arvioidaan käyttävän vähintään viidenneksen tuloistaan sähkö-, kaasu-, vesi- ja jätehuoltomaksuihin.Kuluneen neljän kuukauden aikana useitra satoja valituksia on saapunut kuluttajaviranomaisille siksi, että palvelusta ja sen tarjoamisesta vastaavat yritykset eivät ole toteuttaneet säädettyjä hinnanalennuksia.