1.7.2013 tupakkatuotteita myydään vain toimiluvalla

Heinäkuun alusta vain toimiluvan eli konsession saaneet yrittäjät voivat myydä Unkarissa tupakkatuotteita. Tällä hetkellä savukkeita ja sikareita voi ostaa Unkarissa 45000:sta eri liikkeestä ja kaupasta, mukana ovat myös suurten vähittäiskaupan ketjujen yksittäiset myymälät. Kun tupakkatuotteiden myynti siirtyy toimilupaan perustuvaksi, myyntipisteiden eli yksittäisten liikkeiden määrän uskotaan putoavan noin 6000:een. M1:n uutiset käyttivät 30.4. esimerkkinä 37000 asukkaan Salgótarjánia, jossa tällä hetkellä voi ostaa tupakkatuotteita 186:sta myymälästä, heinäkuussa tällaisia liikkeitä ei ole edes kahtakymmentä. – Kun myynti siirtyisi vähittäiskaupan ja päivittäiskaupan ketjuilta erikoismyymälöihin, sen arvioidaan lisäävän myös työpaikkoja; suurten myymäläketjujen myynnissä tupakkatuotteiden osuus taas on marginaalinen.

Hallituksen tarkoitus on, että tupakkatuoteiden saatavuutta rajoitetaan tupakointiin liitrtyvien terveysriskien takia. Unkarissa on jo pitkään ollut tupakkatuotteiden myyntipisteissä ilmoitustauluilla ja tupakkatuotteiden pakkauksiin painettuna varoitustekstit: Tupakointi voi aiheuttaa kuoleman! tai Tupakointi vahingoittaa vakavasti omaa ja ympärillänne elävien terveyttä! A dohányzás halált okozhat! tai A dohányzás sulyósan kárositja az Őn és a környezetben elők egészségét! Erityisesti ollaan huolissaan nuorten tupakoinnista.

Oppisition MSZP on ehtinyt jo olla huolissaan siitä, millaisin perustein hakemukseen perustuvat toimiluvat on jaettu ja epäilyjä on esitetty, että menettely olisi ollut puolueellinen. Lupaasioista vastaava taho, voittoatavoittelematon kansallinen tupakkayhtiö, a nemzeti dohánykereskedelem nonprofit Zrt., on kiistänyt väitteet. Asiaa käsitteli myös viikkolehti HetiVálasz (ViikonVastaus) 9.5.2013; valtiosihteeri János Lázár (Fidesz) epäili, että myyntinsä laskemisesta huolestuneet suuret tupakkayhtiöt, nimeltä mainittiin Philip Morris, olisivat väitteiden takana. M1:n uutisissa 14.5. kerrottiin, että uusi hakukierros järjestetään 21.5. päättyvään määräaikaan mennessä. Myyntilupaa voivat hakea sellaiset ensimmäisellä hakukierroksella ilman toimilupaa jääneet tupakkakaupan, trafik, omistajat, jotka ovat toimineet alalla yli kaksikymmentä vuotta ja joilla on vain yksi myyntipiste ja joiden myynnin kokonaisvolyymistä 80 % tulee tupakkatuotteista. Uusintakierros mahdollistaa sen, että sellaiset pienten liikkeiden omistajat, joille tupakkatuoteiden myynti on ollut pääasiallinen toimeentulolähde ja elinkeino, eivät joudu työttömäksi.