Brysselissä keskustelua Unkarista

 Unkarin ulkoministeri János Martónyin mielestä EU:n parlamentin puhemiehen Martin Schulzin 16.5. esittämä lausunto on hämmästyttävä ja sitä on mahdoton hyväksyä. Kysymys oli Brysselissä ilmestyvän Metro-lehden artikkelista 16.5., jossa eri puolueita edustavat poliitikot arvioivat EU:n tulevaisuutta. – Martónyin mukaan puhemies Martin Schulz jatkaa edelleenkin yhden jäsenvaltion ja yhden kansakunnan loukkaamista. Sosialidemokraatteja (Saksa) edustava puhemies Schulz kuvasi EU:n syntyä siten, että Unionin perustaminen mahdollisti 20. vuosisadan demonien hautaamisen. Hänen mukaansa rasismi ja antisemitismi kyettiin jo saamaan tiukkaan valvontaan, mutta niitä ei vielä saatu hävitettyä. Talosukriisin seurauksena on jopa olemassa vaara, että ne heräävät uudelleen henkiin. Tässä yhteydessä Schulz mainitsi eimerkkinä, että ”Unkari aikoo luetteloida maansa juutalaiset”,”össze akarja írni a zsidókat”. .

Martónyi kertoi mielipiteestään M1;n Ilta -ohjelmassa (Az Este). Ulkoministerin mielestä on kaksi mahdollisuutta: Schulz ei ole antanut tällaista lausuntoa, jolloin tämän on pyydettävä lehdeltä oikaisua, jos hän on kuitenkin näin sanonut, hänen olisi pyydetttävä anteeksi unkarilaisilta, magyar nemzettől bocsánatot kell kérnie.

Martónyin mukaan ”Olemme kuunnelleet kylliksi solvauksia”, elég a sértegetésből, ja  Schulz on hänen mukaansa ylittänyt sellaisen rajan, jota eurooppalainen johtaja ei voi itselleen sallia. Martónyi lisäsi, että lausunto oli merkki siitä, mitä tällä haavaa Unkarin suhteen tapahtuu: menossa on väärennetyille tosiasioille perustuvien, hamis tényeken alapuló, poliittisten ”tuulien” johtama kampanja ja Schulzin olisi syytä selvittää syntynyt tilanne.

Unkarin ulkoministeriö totesi lausunnossaan perjantaina 17. toukokuuta, että Schulzin lausuntoa oli mahdoton hyväksyä, se on Euroopan Unionin historiassa vertaansa vailla olevaa syytös, jolla EU:n parlamentin puhemies leimaa kokonaisen maan antisemitistiseksi.

UM:n lausunnossa todetaan, että Unkarissa ei laadita luetteloida juutalaisia, Unkari tuomitsee määrätietoisesti antisemitismiin liittyvät ilmiöt, mihin nykyinen hallitus on antanut työkalut. Viktor Orbán on julistanut antisemistimin suhteen nollatoleranssin, tästä osoituksena on myös hänen Juutalaisten maailmankongressissa (JWC) pitämänsä puhe, jatkaa UM:n tiedonanto. – Viktor Orbán totesi maailmankongressin avauspuheessaan 5.5., että hallitus piti moraalisena velvoillisuutenaan sitä, että se julistaa nollatoleranssia antisemistismin suhteen. Pääministeri jatkoi, että Unkarin perustuslaki antaa todellisen suojan, turvallisuuden sekä tunnustaa ihmisten ja ihmisryhmien keskinäisen arvon ”kanssamme (so. unkarilaisten kanssa) eläville juutalaisille ja kaikille muillekin vähemmistöille”.

UM muistutti lausunnossaan, että Europan parlamentissa kiistellään Unkarista korostaen, että oli tärkeää, että tämän kiistan loputulos olisi objektiivinen. Siksi oli erityisen huolestuttavaa, että parlamentin puhemies teki yksityiskohtaisen keskustelun mahdottomaksi poliittisisten lähtökohtiensa motivoimilla perusteettomilla ja loukkaavilla lausunnoillaan. Näin Martin Schulzin Metro-lehdessä siterattu lausunto loukkasi miljoonia kunniallisia ja hyvää tarkoittavia unkarilaisia. Jos Schulz ei esitä anteeksipyyntöä, Unkari odottaa, että hän pyytää lehteä oikaisemaan hänen nimissään esitetyn virheellisen lausunnon. – Myös EU:n parlamentsissa olevat Fideszin edustajat pyysivät omassa lausunnossaan, että puhemies peruuttaisi koko unkarlaista kansakuntaa ja Unkarin kansalaisia syvästi loukkaavan lausuntonsa. – Lähde: M1:n verkkosivujen uutinen. (Lainattu18.5.2013 klo 10:55)

Eräs syy lausunnon aktualisoitumiseen saattoi olla mielipidemittaus, joka julkistettiin Unkarissa 5.– 7. toukokuuta pidetyn juutalaisten maailmankongressin, a Zsidó Világkongresszus, World Jewish Congress, alla. Tuon mielipidemittauksen mukaan unkarilaisten enemmistö oli antisemitistejä, jos kohta Orbánin hallituksen aikana ennakkoluulot olivatkin vähentyneet. Unkarissa juutalaiset saivat varautua verbaalisiin loukkauksiin, kun Länsi-Euroopassa joutui selvityksen mukaan pelkäämään fyysistä väkivaltaa.

Mielipidemittausken takana on yhdysvaltalainen kansojen ja kansanryhmien välistä panettelua ja mustamaalausta vastustava organisaatio, Anti-Defamation League, Ragalmazásellenes Liga, joka oli saanut 2012 tuloksen, jonka mukaan 63 % unkarilaisista oli antisemitistejä. Asiasta kirjoitti juutalaisten maailmankongressin yhteydessä HetiVálasz-viikkolehti (nro 19/2013; 9.5.23013). Siinä haastateltiin myös unkarilaista mielipidemittausten asiantuntijaa, joka kritisoi voimakkaasti tutkimuksen tekotapaa ja toteutusta sekä uskoi sen tuottaneen virheellisiä ja vääristyneitä tuloksia. – Itse maailmankongressin yhteydessä Unkarin hallitus sai kiitosta rasisminvastaisista toimenpiteistään.