Eteläraja ”vuotaa”

M1:n uutisissa 26.5. nostettiin esille laiton maahantulo, illegális migráció. Videoleikkeissä näytettiin aiemmin uutisissa esitettyä lämpökamerakuvaa, jossa laittomat maahantulijat pimeyden turvin juoksevat rajan yli Unkarin puolelle. Suurin osa laittomista maahan-tulijoista tullee Serbian puolelta, mutta tätä uutisissa ei mainita, sen sijaan kerrotaan, että laittomat maahantulijat käyttävät nimenomaan Csongrádin läänin 62 km pitkää ulkorajaa; läänin rajanaapureita ovat sekä Romania että Serbia. Laittomat maahantulijat, joilla tavallisesti ei ole henkilöllisyyspapereita tai nuita matkustusasiakirjoja, otetiin kiinni Szegedin rajavartioyksikön, Szegedi határrendészeti kirendeltség, paikallisenpoliisin ja kansalaisten omaehtoisen järjestystä valvovan elimen, polgárőrség, yhteisoperaatiossa.

Laiton maahanmuutto ajankohtaistui sen takia, että aamulla 26.5. yhteensä 138 ihmistä ylitti Unkarin rajan, kansallisuudeltaan nämä olivat afganistanilaisia, algerialaisia, marokkolaisia, syyrialaisia ja pakistanilaisia. Vuoden 2013 aikana laittomia rajanylityksiä on tapahtunut jo 5800 eli enemmän kuin kaikkiaan vuonna 2012. Vuoden loppuun mennessä sisäministeri Sándor Pintér odotti parlamentin kansallisen turvallisuuden valiokunnan, nemzetbiztonsági bizottság,  kuulemistilaisuudessa määrän kaksinkertaistuvan. Tätä voitiin pitää jo yleisen turvallisuuden kannaltakin ongelmallisena. –Toinen syy aiheen ajan- kohtaistumiseen lienee ollut se, että alkavalla viikolla parlamentin käsittelyyn tullee lakiesitys, jossa ehdotetaan mm. käännytysmenettelyn nopeuttamista.

Uutisten videoleikkeessä haastateltiin myös Debrecenin pormestaria Lajos Kósaa, sillä Debrecenissä on Unkarin suurin pakolaiskeskus. Kósa piti lainsäädännön tiukentamista perusteltuna. Mikäli lakiesitys hyväksytään, tiukennettu menettely tulee voimaan jo 1.7.2013 alkaen.