Tulvatilanne tiistaina

Hallitus julisti maanantaina hälytys- tai hätätilaan kaikki Tonavan alajuoksun hallintoalueet (járás) molemmiln puolin Tonavaa, joten molemmat rannat 15-20 km leveydeltä kuuluvat erityisvalvonnan piiriin. – Tiedotteiden mukaan Dunaföldvárissa klo 4:stä lähtien ja Paksissa klo 7:stä lähtien Tonavan vedenkorkeus on ollut muuttumaton. Tonavan yläjuoksulla Nagybajcsissa (Győrin lähellä)  veden pinta on jo 665 cm:ssä. – Pohjoisessa, yläjuoksulla vedenpinta  laskee, Budapestin tilanne on vakaa, alajuoksulla eteläisintä osuutta lukuunottamatta vedenpinta on huippukorkeudessaan. – Seuraavassa kellonajat viittaavat tulvatiedotteiden päivitysaikaan.

Klo 11.40 Vedenpinta alkaa laskea hitaasti Fejérin läänin osuudella.  Fejérin läänissä Tonavan vedenpinta alkaa myös laskea, lisää hiekkasäkkejä ei ole enää tarvittu tiistain aamupäivän jälkeen. Tulvapenkereilä olevien pääasiallinen tehtävä on tällä hetkellä vartioida, ettei missään pääse tapahtumaan yllättävää veden murtautumista suojavallin lävitse. Seitsemässä Fejérin läänin aiemmin tulvan uhkaamassa asutuskeskuksessa katastrofintorjunta valvoo penkereiden kestävyyttä, mutta seuraa samalla lössimaasta koostuvia rantaosuuksia Ercsissä, Kulcsissa. Racalmásissa ja Dunaújváros-Táborállásissa.

Klo 10.25 Dunaföldvárissa ja Paksissa tulva on saavuttanut huippunsa. Tonavan pinta on alkanut laskea myös Adonyissa, n. 30 km Budapestista etelään; kuluneen kolmen tunnin aikana laskua on ollut 3 cm, eli vedenpinta on tietojen päivityshetkellä 758 cm:n korkeudella. Tonavan itärannalla Tassissa vedenpinta on 903 cmssä eli laskua tiistaiaamusta on 2 cm. Dunaföldvárissa huippu (721 cm) saavutettiin aamulla klo 4. Paksissa huippu, 891 cm, saavutettiin klo 7 aamulla. Vedenpinta nousee edelleen Bajassa n. 25 km Serbian rajasta, aamulla mitattiin vedenkorkeudeksi 972 cm, nyt 975 cm.

Klo 10.03 Teitä suljetaan lisää. Pilismarót, Dömös és Kisoroszi Tonavan yläjuoksulla ovat edelleenkin saarroksissa, asutuskeskuksiin ei pääse autolla. Tie nro 1:llä on suljettu 15 km:n tieosuus Győrin kaupungin itäpuolella. Komáromin alueella valtatie 2:lla on suljettu tieosuus samoin Dunakeszin ja Szödligetin alueella. Tonavan alajuoksulla Paksin lähellä tie nro 6:lla on suljettu kaistoja.

Yläjuoksulla tie nro 10 on suljettu Komáromin lähellä Dunaalmásissa, Nyergésújfalussa useita kaistoja on suljettu, samoin Tátissa sekä Neszmélyn ja Süttőn välillä. Tie nro 11 on suljettu kokonaan Dunabogdányissa Esztergomin ja Dömösin völillä. Lyhyita suljettuja tieosuuksia on Esztergomin alueella, Leányfalussa, Tahitófalussa ja Szentendressä on tieosuuksia, joissa toinen kaista on suljettu. Tie nro 12 on suljettu Nagymarosissa ja Verőcessä. Győrin ja Vámosszabadin välisellä tiellä ei voi liikennöidä. Alajuoksulla, etelässä tie nro 55 on suljettu kokonaan Bajassa ja Pörbölyissä. – Pääkaupungin ympäristössä tiistaiaamusta Tonavan itärannalla pohjoiseen johtavan Vácin tien kaikki kaistat ovat jälleen käytössä. ungin alueella suljettujen tieosuuksien lisäksi tie- tai katuosuuksia on suljettu raskaalta ajoneuvoliikenteeltä

Klo 9.53 Fejérin läänin penkereillä yli 200 miestä töissä. Kriittisimmässä tilanteessa olevan 7 alajuoksun asutuskeskuksen osalta on varauduttu siihen, että vedenpinta nousisi vielä nykyisestään. Maanantaina tilannetta vaikeutti vielä rankkasade. Tämän takia alueen palokunnat moninkertaistivat miestensä määrän tulvapenkereillä ja Kisapostagissa korotettiin vielä penkereitä usealla tuhannellsa säkillä .

Tulvavesi on eräillä paikkakunnilla päässyt viemäriverkostoon ja aiheuttanut viemäreiden tulvimisen rakennuksiin. Myös hulevedet ovat tulvineet paikka paikoin. Pääkaupungin vesijohtoverkostoon ei tulvavettä ole päässyt, mutta yläjuoksulla Szigetközin asutuskeskuksissa ja Győrin kaupungin eräillä alueilla likavesi on tulvinut likavesikaivoista. Eräillä alueilla likaviemärit tai Tonavan vesi ovat saastuttaneet vesijohtojen juomaveden ja vesi on keitettävä ennen käyttöä.

Puolueet ovat haudanneet sotakirveensä kansakuntaa uhkaavan vaaran takia ja ilmoittivat siitä omissa lausunnoissaan edellisviikolla samalla kun ilmaisivat tukensa viranomaisten ja vapaaehtoisten toimenpiteille ja työlle. Tulvatiedotteissa palataan kuitenkin maanantaina siihen, miksi pääministeri on niin näyttävästi mukana mediassa. Oppositio (MSZP) epäili pääministerin käyvän jo täyttä päätä vaalitaistelua! Selitykseksi on tarjottu Fideszin toimesta mm. sitä, että pääministeri voi tuoda ponnisteluihin tarvittaessa mukaan myös poliittisen (so, hallituksen) päätöksenteon. Sisäministeri voi selityksen mukaan päättää vain päätösvallassaan olevista asioista, mutta pääministerin mandaatti ulottuu huomattavasti laajemmalle. Lisäksi: kun katastrofintorjuntayksiköt päättävät käytännön toimenpiteistä, pääministerin rooliin kuuluisivat ”suuret logistiset päätökset”, nagy logisztikai döntések.