Unkari maksoi IMF-lainansa etuajassa

M1:n uutisissa on heinä- ja elokuussa kerrottu useammassa yhteydessä, että Unkarin hallitus tulee maksamaan lyhennetyllä maksuaikataululla takaisin Kansainväliselle Valuuttarajastolle, IMF:lle, lainan, jonka Gyurcsányn sosialistihallitus otti 2008. Takaisinmaksuaikataulua perusteltiin uutisissa mm. sillä, että näin lainanhoitokuluissa eli koroissa säästettäisiin 3,5 mrd. forinttia. Viimeinen lyhennyserä oli 2,2 mrd. euroa ja se maksettiin IMF:lle 12. elokuuta 2013. Laina otettiin 2008 erityisesti siksi, että Unkarin hallitus ja kansantalous kykenisi vahvistamaan asemiaan valuuttakeinottelijoita vastaan ja pitämään maan talouden vakaana. Neuvotteluissa IMF:n kanssa oli uutisten mukaan pääministeri Gyurcsány sekä talousasioista vastaavat ministerit Veres János ja Bajnai Gordon sekä Unkarin Pankin pääjohtaja Simor András. Neuvottelijoiden ilmoituksen mukaan laina saatiin hyvin ehdoin, ”ilman sitoumuksia”, mutta myöhemmin ilmeni, että IMF:n ehtoihin valtiontalouden tasapainottamiseksi ja kilpailikyvyn lisäämiseksi kuului kansalaisille vaikeasti sulatettavia leikkauksia kuten 13. kuukauden palkan ja eläkkeen leikkaus ja eräiden sosiaalietuuksien leikkaukset.

Lainaehtojen mukaan lyhennykset piti aloittaa vuoden 2010 vaalien jälkeen. Viimeinen lyhennyserä oli kaikkiaan 2,5 mrd euroa:

  • 1,7 mrd US dollaria
  • 0,57 mrd euroa sekä
  • 0,255 mrd. Englannin puntaa

Vuosina 2008 ja 2009 myönnettyjen lainojen kokonaismäärä oli n. 20 mrd euroa, suurin lainanantaja oli IMF 10,5 mrd:n euron lainaosuudella, mutta Euroopan Keskuspankilta saatiin 2008 sitoumus 6,5 mrd:n euron lainasta ja Maailmanpankilta seuraavana vuonna 1 mrd:n euron lainasta. Unkarille maksettiin lainapääomasta ¾ eli yht. noin 15 mrd. euroa.

IMF:n lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti, mutta 27.7. pääministeri ilmoitti antaneensa valtiovarainministeriölle ja valtionvelan hoidosta vastaavalle virastolle, államadósság kezelő központ, valtuudet maksaa viimeinen lyhennyserä etuajassa. Orbán antoi ilmoituksensa kuulijoiden suosionosoitusten saattelemana Balványosi szabadegyetem-organisaation kesätapahtumaviikon yhteydessä Transsilvaniassa.

Arvioitsijoiden mukaan Unkari on tällä toimenpiteellään, so. nopeutetulla takaisinmaksu-aikataululla, vakiinnuttanut asemansa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ja vapautunut samalla IMF:n vaatimien toimenpiteiden toteutukselta.

Myös Unkarin pankki on maksanut takaisin lainaosuutensa viimeisen lyhennyserän. Näin Unkarin hallitus eikä Unkarin Pankki ole enää velkaa IMF:lle. Valtiovarainministeri Matolcsy György teki jo kesäkuun puolivälissä aloitteen, että IMF sulkisi Budapestin toimistonsa, jonka tehtävänä on ollut lainaehtojen valvominen.

Miksi takaisinmaksu tapahtui juuri nyt?, kysyttiin uutisissa. – Valtiovarainministeriön asiantuntijat ovat jo pitkään laskeneet, mikä olisi edullisin ajankohta lainan takaisinmaksuun, kun otettaisiin huomioon lainapääomalle maksettava korko, ja päätös realisoitui 12. elokuuta. Uutisten mukaan korkomenoissa säästettiin 3,5 mrd. forinttia mutta tätäkin merkittävämpiä olisivat takaisinmaksun välilliset vaikutukset. Sellainen maa, joka ei ole velkaa IMF:lle, voi pitää itseään taloudellisesti riippumattomana ja se vaikuttaa myös maan suvereniteettiin. Tämä on merkittävämpi näkökohta kuin sen laskeminen, kumpi on valtiolle edullisempaa: lainan lyhentäminen aikataulun mukaisesti vai obligaatiolainan liikkeellelaskeminen (nopeutetun takaisinmaksun mahdollistamiseksi). Perustelujen mukaan hallituksen toimintavapaus itsenäisen talouspolitiikan toteuttamiseksi on suurempi, kun ei ole ulkopuolisia tahoja sanelemassa ehtoja. Esimerkiksi otettiin Espanja, jonka hallitus pyrkii IMF:n asemesta hankkimaan lainarahaa kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Uutiset toivat esiin myös IMF:n talouspolitiikkaan kohdistuneen kritiikin: monet taloustieteilijät olivat uutisten mukaan sitä mieltä, että pelkät leikkaukset eivät auta kansainvälisen talouslaman vallitessa valtiontalouden tasapainottamisessa.

MSZP:n talousasiantuntija ei ollut samaa mieltä, vaan piti lainan takaisinmaksua julkisuusbluffina, kommunikációs blöff: hallitus ei kerro sitä, että pääomien hankkimisesta nopeutetun takaisinmaksun mahdollistamiseksi aiheutui 10 mrd:n forintin lisäkulu. Lisäksi valtionvelan hoidosta vastaavan viraston laskelmien mukaan valtion kokonaisvelka on tänään 2000 mrd. forinttia suurempi kuin ennen vuoden 2010 vaaleja.

Pienempi hallituspuolue KDNP puolestaan vastasi sosialisteille todeten, etteivät nämä saisi väheksyä Unkarin kansalaisten ponnistuksia, joiden tuloksena maa on voinut maksaa takaisin IMF:n lainan. Unkarilaisten työn ansiosta ”kävi mahdolliseksi, että usean vuoden virheellisen talouspolitiikan jälkeen maan talous on voinut jälleen vahvistua”, lehetővé vált, hogy több év elhibázott gazdaságpolitika után ismét meherősödjön az ország gazdasága.

Jobbik-puolue ilmoitti olevansa iloinen IMF-luoton takaisinmaksusta, mutta esitti selvitettäväksi, mistä lähteistä takaisinmaksu suoritettiin.

Päähallituspuolue Fideszin mukaan takaisinmaksu oli osoitus siitä, että Unkarin valtio pystyy omin voimin hoitamaan asiansa, kun toiset joutuvat kolkuttelemaan IMF:n ovella. Puolueen tiedottaja Zsigó Róbert totesikin, että vuoden 2010 vaaleissa kaatuneen vasemmistohallituksen taitamattoman talouspolitiikan takia oli otettava lainaa. Takaisinmaksu oli kunnianosoitus Unkarin hallituksen ja kansalaisten toimenpiteille. Zsigón mukaan sosialistihallituksen talouspolitiikka oli romahtanut jo 2008, jolloin silloinen hallitus pakon edessä joutui hakemaan lainaa IMF:ltä.