Vasemmiston vaaliyhteistyö

M1:n uutisten mukaan MSZP ja Együtt-PM tai Együtt 2014 – PM keskustelivat jälleen 15.8. vaaliyhteistyön merkeissä. Neuvottelut tapahtuivat ymmärrettävistä syistä suljettujen ovien takana eikä yhteistyöorganisaation toinen keskeinen hahmo, Bajnai Gordon suostunut kommentoimaan niitä. Unkarin sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Schmuck Andor sen sijaan piti haastateltaessa valitettavana sitä, että nämä kaksi suura eivät ole toistaiseksi voineet sopia yhteisestä ohjelmasta, vaan kysymys on ollut pelkästään ehdokaspaikkajaosta, positioista, poziciók. Tällä tarkoitetaan parlamentti-vaaleissa 106:ssa vaalipiirissä enemmistövaalilla valittavien edustajien ehdokasasettelua, missä pitäisi saada aikaan molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Molemmat neuvotteluosapuolet ovat kysyttäessä ilmoittaneetkin, että juuri tästä on kysymys ja itse asiassa enemmästäkin, sillä osapuolten pitäisi päästä yksimielisyyteen myös opposition yhteisestä pääministeriehdokkaasta.

Hallituspuolueet Fidesz ja KDNP ovat toistuvasti ”ihmetelleet” sitä, ettei oppositio ole kyennyt esittämään omaa vaaliohjelmaansa. Heidän mielestään kansalaisia, erityisesti keskiluokkaa ja eläkeläisiä kiinnostaa se, millaisia suunnitelmia oppositiolla (edellisissä vaaleissa tappion kärsineellä vasemmistolla, bukott baloldal) on esim. kotitalouksien yleiskulujen tulevan kehityksen suhteen. Hallituspuolueethan ovat ilmoittaneet jatkavansa uusin toimenpitein mm. energiahintojen säännöstelyä, rezsicsökkentés.

Bajnai Gordon on Együtt-PM:n johtohahmo, mutta vuoden 2014 vaaleja varten luotu yhteistyöorganisaatio koostuu – PM:ää lukuunottamatta – useista pienistä oppositioryhmistä, joilla ei ole parlamenttiedustusta nykyisessä parlamentissa. PM eli Párbeszéd Magyarországért lienee MSZP:n jälkeen po. vaaliyhteistyöorganisaatiossa vaikutusvaltaisin järjestäytynyt oppositioryhmä, jolla on myös oma parlamenttiryhmä. PM on LMP:n hajotessa muodostuneesta kahdesta parlamenttiryhmästä suurempi (8 paikkaa nykyisessä parlamentissa). Demokraattinen koalitio, Demokratikus koalició, jolla on 10 parlamenttipaikkaa, on tällä hetkellä MSZP:n ja Együtt–PM:n yhteistyön ulkopuolella.

(Unkarin sosialidemokraatit, Magyar Szociáldemokraták Partja, on uusi tulokas poliittisella kentällä, sillä se perustettiin toukokuussa 2013. Puolue on 120-vuotiaan Unkarin sosialidemokraattisen puolueen, Magyarországi Szociáldemokrata Part, ”poliittinen perillinen”, mutta historiallinen puolue lakkautettiin ennen uuden perustamista. Olennaisena syynä puolueen lakkauttamiseen oli, ettei puolue järjestelmänmuutoksen jälkeen ole saanut alhaisen äänimäärän takia kertaakaan edustajaansa parlamenttiin.)

Uutisissa 17.8. kerrotaan lähteitä nimeämättä, että ehdokasasettelussa ei ole toistaiseksi päästy osapuolia tyydyttävään tulokseen ja että neuvottelut voivat jatkua elokuun lopulle tai jopa syyskuulle asti.

Sunnuntaina 18.8. uutiset kertovat, että keskustelut ehdokasasettelusta tulevat jatkumaan alkaneella viikolla. Kun Együtt–PM haluaisi puhua vaalipiirikohtaisesta ehdokasasettelusta, haluaisi MSZP nimetä myös oppositiokoalition pääministeriehdokkaan, mitä Bajnai ei – ehkä tällä hetkellä alhaisen kannatuksensa takia – pidä ajankohtaisena. MSZP on jo kertonut, että sen ehdokas koalaitiolle olisi puolueen puheenjohtaja Mesterházy.