Vasemmisto ja eläkeläiset

Vasemmisto-opposition organisoituminen on esillä uutisissa myös viikonloppuna 7.–8. syyskuuta. Unkarin sosiaalidemokraatit, Magyar szociáldemokraták partja, haluaisivat Demokraattisen koaliition tavoin vasemmisto-opposition ”yhteisrintamaan” vuoden 2014 parlamenttivaaleissa. Kun kummallakin tulijalla on yhteistyölle ehtonsa, joita pitävät periaatteellisesti tärkeinä, liittyminen ei tapahdu ”ilmoittautumalla”. Keväällä 2013 uutena puolueena organisoituneet sosialidemokraatit ovat puheenjohtajansa Andor Schmuckin johdolla halunneet nostaa esille eläkeläisten asiat. – Demokraattisen koaliition esittämistä yhteistyöehdoista käydyssä keskustelussa MSZP:n johto on puolestaan ilmoittanut, että yhteistyölle on toisaalta periaatteellisia esteitä, toisaalta osa DK:n tavoitteista on sellaisia, että ne vaatiosivat MSZP:n aiemmin Együtt-PM -vaaliyuhteistyö-organisaation, választási szövetség, kanssa tehdyn sopimuksen avaamista. DK on kuitenkin ilmoittanut, ettei sillä ole sellaisia vaatimuksia tai ehtoja, jotka edellyttäisivät aiemmin tehtyjen sopmusten tarkistamista.

Sosialidemokraattien suhteen Együtt-PM on lehdistötiedotteessaan yksiselitteisen kylmäkiskoinen todetessaan, että Együtt-PM tarjoaa luotettavan vaihtoehdon ikääntyneille unkarilaisille ja tätä koskevista periaatteista päästiin myös yksimielisyyteen sosialistien (MSZP:n) kanssa. Opposition yhteenliittymästä levitetyt ”kauhu-uutiset”, rémhírek, vaikeuttavat kuitenkin vallanvaihdoksen toteuttamista ja Orbánin hallinto, rezsim, saa näistä huhuista vain lisää vettä myllyynsä. Schmuckin loppumaton esiintymishalu aiheuttaa suurinta hallaa juuri niille, joiden, so. ”Unkariin muutosta odottavien ikääntyneiden kansalaisten”, puolesta hän ilmoittaa esiintyvänsä. Együtt-PM kykenee kuitenkin menestyksekkäästi toimimaan myös näiden edustajana, ilmoittaa yhteistyöorganisaatio.
– Schmuck, joka on keskustellut myös MSZP:n Mesterházyn kanssa, on ilmeisen pettynyt yhteistyöpyrkimystensä kariutumiseen ja katsoo nimenomaan Együtt-PM:n johtohahmon Gordon Bajnain olevan tästä vastuussa. – Bajnai esiintyi kuitenkin viikonvaihteessa Blatonfüredissä pidetyssä eläkeläiskokouksessa, jossa hän vakuutti nimenomaan vasemmiston olevan eläkeläisten kestävä tuki ja turva myös tulevaisuudessa. – Kokous-paikan ulkopuolella taas oli joukko mielenosoittajia, jotka kylteissään, mukana oli jälleen myös elävä hanhi, halusivat ex-pääministerin tilille Hajdú Bét -yhtiön konkurssista.

Fidesz puolestaan ilmoittaa lehdistötiedotteessaan, että Gyurcsányn ja Bajnain hallitukset eivät koskaan ajatelleet eläkeläisten etua. Heidän hallituksensa tarjosivat eläkeläisille vain leikkauksia ja rahat menivät ulkomaalaisomistuksessa olevien eläkeyhtiöiden kassoihin.