Uusi ryhmittymä vaaleihin

Vuonna 1956 syntynyt Katalin Szili on unkarilaisille tuttu poliitikko, joka 1983–1989 kuului MSZMP:hen, 1989–2010 MSZP:hen. Vuosina 2002–2009 tämä oikeustieteilijä ja politologi oli parlamentin puhemies, mistä tehtävästä hän erosi vidakseen ilmoituksensa mukaan keskittyä puoluetyöhön. Seuraavana vuonna hän kluitenkin erosi MSZP-puolueesta ja perusti Liike Tulevaisuuden puolesta -Liittoutuman, Szövetség a Jövőért Mozgalom, myöhemmin samana vuonna  Sosiaalisen Unionin, Szociális Unió, jonka puheenjohtajana hän on sen jälkeen toiminut.

Kaksi viikkoa sitten hän ilmoitti osallistuvansa seuraaviin parlamenttivaaleihin. Uutise niputtivat hänet puolueineen siihen vasemmisto-opposition rintamaan, jonka tavoitteena on ollut sellaisen koalition luominen, joka kykenisi voittamaan vuoden 2014 vaalit. Tämä tavoite ei ainakaan toistaiseksi ole alkuunkaan toteutunut.

17.10. Szili tukijoukkoineen ilmoitti M1:n uutisten mukaan, että hän lähtee vaaleihin nimellä Yhteisö Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden Puolesta, Közösség a Társadalmi Igazságosságért, KTI, jonka taustalla on 12 puoluetta ja yhteisöä. Jo aikaisemmin Szili oli luonnehtinut maan nykyistä poliittista kenttää toteamalla, että Unkarissa ei tällä hetkellä ole vasemmistopuolueita, sillä nekin, jotka pitävät ja nimittävät itseään vasemmistolaisiksi, ovat Szilin mukaan lähinnä liberaaleja puolueita. Szililtä kysyttiin tiedotustulaisuudessa, mihin hänen uusi puolueensa tulee sijoittumaan poliittisella kentällä. Täsmentämättä ryhmänsä paikkaa puoluekentällä Szili totesi, että itseään vasemmistolaisiksi kutsuvat puolueet ovat demokraattisia, mutta eivät kansallisia, nykyiset oikeistopuolueet ovat kyllä kansallisia, mutta eivät demokraattisia. Siksi tarvitaan uutta puoluetta. Yhtenäistä vasemmisto-oppositiota ei ole, jopa Haza és haladás (Isänmaa ja kehitys, joka on Bajnain taustayhteisö) on haljennut kahtia, millä Szili viittaa Együtt 2014–PM -yhteisön tavoitteiden erilaisuuteen. Szilin mukaan se neoliberaalinen talouspolitiikka, jota edelliset hallitukset noudattivat, meni konkurssiin, mutta nykyinen epäortodoksinen talouspolitiikkakaan ole saavuttanut kansalaisten täydellistä luottamusta. Hänen johtopäätöksensä oli, että Unkarissa ei ole tällä hetkellä vasemmistopuoluetta eikä ole ollut politiikaltaan vasemmistolaista hallitusta. Szili liittolaisinaan haluaa antaa järkevän [vaihtoehdon] niille, jotka eivät kykene valitsemaan nykyisten puolueiden välillä, eszet szeretnének adni azoknak, akik mostani pártok közül nem tudnak választani.

Tapahtunut kuvastaa Unkarin poliittista tilannetta, joka voidaan tiivistää seuraavasti: poliittinen kenttä on vakaa, mutta puolueet eivät!