Miskolcin ”pesänrakentajat”

Miskolcin kaupunki pääsi 16. lokakuuta M1:n uutisiin ns. Pesänrakentaja-jutussa, Fészekrakó ügy. [Pesänrakentaja-ohjelmaan pääseillä lapsiperheillä on ollut ensiasuntoa hankkiessaan mahdollisuus edulliseen valtiontukemaan asuntolainaan.] Videoleikkeessä nähtiin suojahaalareihin pukeutunut pormestari Krisza ja muita kaupungin luottamusmiesjohtoon kuuluvia henkilöitä kerrostaloasunnon korjaustyössä, repimässä alas vanhoja tapetteja. Nähtiin myös toinen, varhaisempi videoleike, jossa oli meneillään torakoiden tuhoamisoperaatio.

Miskolcin Avasin asuntoalueella, jossa asuu viidennes kaupunkilaisista, on 100 asuntoa siirtynyt kaupungin haltuun. Niissä asuneet lapsiperheet – laiminlyötyään asuntolainojensa hoidon – ovat käyttäneet loppuun lakisääteisen lisäaikansa tai ylimenokauden, moratorion, ja ovat joutuneet häätöuhan alla muuttamaan nimissään olleista asunnoista. Pitkään Avasin alueella asunut rouva kertoo haastattelussa talossa tapahtuneista häiriöistä sekä siitä. miten poismuuttaneet ovat jättäneet hoitamatta myös taloyhtiön yhteiset maksut. Häätöuhan alla perheet käyttivät hyväkseen taloyhtiön tarjoamat etuudet, mutta eivät vastanneet velvoitteistaan. Monilla perheillä ei itse asiassa ollut mitään taloudellisia edellytyksiä hoitaa laskujaan saati maksaa lainanhoitokulujaan tai lyhentää asuntovelkaansa.

Kysymyksessä ei ole ollut kuitenkaan mikään paikallinen kiinteistökupla vaan rikos, johon vähävaraiset lähinnä romanitaustaiset lapsiperheet on houkuteltu mukaan. Rikosnimikkeinä ovat ensisijassa lahjonta ja petos. Oikeusprosessi on ollut pitkä, sillä syytteiden luku tapahtui toukokuussa 2012, tutkinta päättyi joulukuussa 2011. Asian käsittelyyn uutisissa lienee vaikuttanut toisaalta se, että jutulla on poliittinen ulottuvuutensa (asuntovelallisten asema) ja toisaalta se, että juttu on vähitellen tulossa myös päätökseensä ja po. asuntojen omistus siirtynyt Miskolcin kaupungille. Syytettynä on ollut eräs miskolcilainen asianajotoimisto, OTP-pankin pankkitoimihenkilö, tunnettu paikallinen kiinteistöarviointiin perehtynyt liikemies sekä po. kerrostaloasuntojen ostajina toimineiden lapsiperheiden vanhemmat eli syytettyjä on kaikkiaan noin 280. Syytekirjelmän mukaan paikallinen OTP-pankki on kärsinyt 750 miljoonan forintin tappiot ja Unkarin valtio 170 miljoonan tappiot. – Asunnot ovat siirtymässä kaupungin omistukseen, ne peruskorjataan ensiksi ja sen jälkeen otetaan uudelleen käyttöön. Kaikkiaan kaupungin haltuun on siirtymässä ylimenokausien päätyttyä eli kun asukkaiden asumisoikeutta koskeva moratorio on päättynyt, 173 kerrostaloasuntoa.

Uutisissa kerrotaan, että yli 100 omistusasuntoa on tällä hetkellä jo tyhjänä, niitä kunnostetaan ammattimiesten ja työllistettyjen toimesta. Pormestarin osallistuminen yhden asunnon kunnostustyöhön oli symbolinen ele ja osoitus siitä, että kysymys oli kaupungin edusta ja kaupungin yhteisestä asiasta. Kaupunki on ostanut yli 600 miljoonan forintin arvosta asuinhuoneistoja pankilta, joka on joutunut sanomaan irti po. asuntoja vastaan myöntämänsä lainat ja ottamaan asunnot lainan pantteina haltuunsa, kun asuntojen omistajat ovat osoittautuneet varattomiksi. Lisäksi kaupunki on varannut budjetissaan 300 miljoonaa asuntojen korjaukseen.

Rikosvyyhdin taustalla on siis useita henkilöitä eri rooleissa. Tarvittiin lapsiperheitä, joita ”operaation johtajat” vuodesta 2005 lähtien saivat tarjolla olevan asunnon turvin muuttamaan maaseudun pikkukylistä. Monet vanhemmat eivät loppuun asti edes tajunneet, että he ennen pitkää joutuisivat taloudellisesti täysin kestämättömään tilanteeseen asuntolainansa kanssa. Operaation johtajat hoitivat paperisodan, kuljettivat tarvittaessa autoillaan pankkiin ja sosiaaliviranomaisten luo perheitä, joilla ei ollut varaa edes bussilippuun, mutta laskuttivat kaiken jälkikäteen, kun laina oli myönnetty. Olennaista oli osapuolten saumaton yhteistyö. Asuntolainaan tarvittavaksi omavastuuosuudeksi riitti jopa sosiaaliviranomaisen todistus lapsille myönnettyjen tukien kokonaismäärästä. Asunnon ostohinta merkittiin todellista suuremmaksi kuten asunnon arvokin – arvioijan lausunnon ansiosta. Tekaistuin palkkatodistuksin osoitettiin, että mahdollisesti työttömillä tai tilapäistöillä elävillä henkilölilä oli pysyvä työpaikka ja palkka jonka arvioitiin riittävän elantokustannusten sekä lainanhoitokustannusten ja lyhennysten kattamiseen, mutta jopa todistus vain minimipalkkaa vastaavasta palkkasummasta riitti. Kaikki operaation järjestelijät saivat osuutensa myönnetystä lainasta, jonka hoito jäi lainanottajalle. Rikoksella kustakin kaupasta saatu hyöty oli merkittävä, usein käytännössä valtion myöntämän tuen suuruinen. Vyyhti alkoi purkautua vasta, kun pankki havaitsi, että useimmat pesänrakentaja-ohjelman kautta tuettujen asuntolainojen ottajat eivät kyenneet hoitamaan lainojaan.

[Jutun yhteenvedossa on käytetty myös origo.hu -verkkolehden aineistoa: Nem tudták, hogy a lakáshitelt fizetni kell: Prókai Eszter 2012. 05. 22. 13:58 – http://www.origo.hu/itthon/20120522-elkezdodott-az-avasi-feszekrakougy-targyalasa-a-miskolci-torvenyszeken.html]