Velallisten pidennetty häätökielto

Parlamentille maanantaina 4.11. annettu Fideszin lakiehdotus hyväksyttiin tiistaina ja näin syntyi valuuttavelallisten toistaiseksi uusin pelastuspaketti, újabb mentőcsomag, jota on käsitelty tällä viikolla (vko 45) M1:n uutisissa päivittäin.

Lain ansiosta aiemminkin jo sovellettu talvikauden häätökielto pidentyi kuukaudella huhtikuun loppuun. Näin ne valuuttavelkaa ottaneet asuntovelalliset, jotka mahdollisesti joutuvat pankkinsa aloitteesta viivästyneiden lyhennystensä, so. sopimusrikkomuksen takia oikeuteen, saisivat asua nykyisessä asunnossaan tai talossaan huhtikuun loppuun siinäkin tapauksessa, että he menttäisivät asuntonsa maksamattoman velan vastikkeena.

Uutisissa haastateltiin perheenäitiä, joka kertoi, etteivät he ole kyenneet puoleen vuoteen lyhentämään talon hankintaan vuonna 2007 otettua valuuttalainaa. Hänen mukaansa lyhennys oli aluksi 10000 forinttia, nyt (kurssimuutosten takia) noin 70000. Hän saattoi vain toivoa, että he säilyttäisivät kotinsa ja jokin ratkaisu löytyisi ennen pidennetyn häätökiellon, kilakoltatási moratórium, päättymistä.

Lain merkittävin velallisen asemaa parantava seikka oli kuitenkin se, että lain piiriin pääsisivät nimenomaan ne valuuttavelalliset, joiden lyhennykset ovat viivästyneet kolme kuukautta tai enemmän. Aiemmassa laissa oli määräys, jonka mukaan lain piiriin nimenomaan ei päässyt, mikäli lainan lyhennykset olivat viivästyneet yli kolme kuukautta. Uudessa laissa ei ole kysymys vain Japanin jenin tai Sveitsin frangin kurssin säätelystä, käytännössä kurssin ylärajan määräämisestä, árfolyamgát. Valuuttavelalliset saivat nyt myös osan erääntyneistä maksuistaan anteeksi. Lainsäätäjän tavoite on, että näin velallisesta tulisi jälleen maksukelpoinen ja -kykyinen. Velanmaksukyky palautuisi arvioiden mukaan 150000:lle velalliselle. – Lisäksi jäljellä olevan velan määrä ei saa yrittää kiinteistön tai asunnon tämänhetkistä arvoa.

Oppositiopuolue MSZP tuki lakimuutosta, puolueen julkilausuman mukaan kaikki valuuttavelallisten asemaa koskevat parannukset ovat tervetulleita”. Samalla kuitenkin kritisoitiin sitä, että hallitus oli tarpeettomasti odottanut valuuttavelallisten asemaa koskevan oikeuskäsittelyn tulosta, mikä oli pitkittänyt asian päättäämistä. – Fideszin tiedottaja Selmeczi totesi vastineessaan, että vuonna 2009 joka 3:nnella unkarilaisperheellä oli valuuttalaina, ja koko maa oli joutunut ”traagiseen tilanteeseen”.sosialistihallituksen toimenpiteiden seurauksena. Nykyinen hallitus on puolestaan toteuttanut monia valuuttavelallisia tukeneita toimia.

Edelläolevaan uutiseen kytkeytyi myös Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean, European Economic and Social Committee, EESC, puheenjohtajan Henri Malossen vierailu Budapestissa. Komitea on EU:n neuvoa-antava elin talous- ja sosiaaliasioissa. Malosse, kuten eräät EU:n virkamiehetkin viime viikkoina, antoi tunnustusta Unkarin taloudessa tapahtuneelle käänteelle ja hän jopa totesi, että esim. Kreikka voisi ottaa oppia Unkarin omaksumasta talouspolitiikasta. Pääministeri Orbán tapasi Malossen ja kertasi Unkarin vahvuuksia seuraavana päivän 180 perc -ohjelmassa, jota uutiset myös siteerasivat. Orbánin mukaan tällä hetkellä on vain muutamia maita, jotka ovat kyenneet lyhentämään valtionvelkaansa: me olemme siinä joukossa, mi ott vagyunk! Unkari kykenee pitämään budjettivajeensa kurissa – jälleen eräiden muiden EU:n jäsenmaiden kanssa – mi ott vagyunk! Unkari on eräiden EU:n jäsenmaiden kanssa pystynyt vähentämään työttömyyttä ja lisäämään työllisyyttä – mi ott vagyunk! Unkari on siirtynyt taantumasta taloudelliseen kasvuun – eräiden muiden Euroopan maiden tavoin – mi ott vagyunk!

Uutisissa kerrotaan myös, että pankit ovat käynnistäneet velkomisjuttuja, joissa toisena osapuolena ovat valuuttavelalliset, sillä näin velalliset eivät pääsisi valuuttakurssisulun suojaan eikä uutta lakia voitaisi heihin solveltaa. Valtiovarainministeri Varga pyysi Unkarin pankkia, jonka yhteydessä pankkitarkastusvirasto toimii, selvittämään nämä tapaukset viivytyksittä.