Ulkounkarilaisten rekisteröityminen

Ulkomailla eläville unkarilaisille Unkarin kansalaisuuden säilyttäminen tai kaksoiskansalaisuuden hankkiminen ei merkitse vain nostalgista sidettä omaan tai vanhempien tahi isovanhempien synnyinmaahan. Unkarin naapurimaissa eläville se merkitsee myös yhteyden säilyttämistä siihen Unkariin, johon kotiseutu kuului ennen 1. maailmansotaa.

Unkarin nykyinen hallitus on halunnut olla ”unkarilaisten hallitus” ainakin Karpaattien altaassa asuville unkarilaisille. Kaikkiaan 530000 (ulko)unkarilaisa on hakenut kansalaisuutta ja 470000:lle se on jo myönnetty. Niille, jotka ovat kansalaisuuden saaneet, muutto Unkariin olisi helppo, mutta myönnettyä kansalaisuutta voi hyödyntää myös osallistumalla Unkarin vaaleihin, seuraavina kevään 2014 parlamenttivaalit, jolloin  – vaalilain uudistuksen jälkeen – valitaan 199 kansanedustajaa nykyisen 386 asemesta.

Kansalaisuus yksin ei riitä siihen, jotta asianomainen voisi äänestää. Niiden, jotka haluavat käyttää äänioikeuttaan, on rekisteröidyttävä äänestäjäksi. Tästä muistuttivat mm. M1:n uutiset 7. marraskuuta.  Rekisteröitymisvaatimus oli vaalilakia uudistettaessa (2011) kiivaan poliittisen keskustelun kohteena, mutta se säilyi vaalilaissa. Rekisteröityminen on tapahtunut täyttämällä tätä koskeva lomake ja lähettämällä se vaaleja valvovalle Unkarin viranomaiselle. Marraskuun alusta rekisteröityminen on voinut tapahtua myös täyttämällä sähköinen lomake. – Vaaleissa ulkomailla asuvia unkarilaisia käsitellään kahtena eri ryhmänä:

  1. unkarilaiset, jotka ovat asuneet ulkomailla pitkään tai jotka eivät ole koskaan asuneet Unkarissa pysyvästi, jolloin heillä ei ole pysyvää osoitetta Unkarissa sekä
  2. unkarilaiset, jotka ovat muuttaneet ulkomaille ainakin suunnitelmissaan määräajaksi ja joilla on pysyvä osoite Unkarissa, josta osoituksena heillä on asuinpaikan osoittava henkilökortti, lakcímkártya.

1. ryhmään kuuluvat voivat äänestää vain puolueiden valtakunnallista listaa, országos lista (vaali on suhteellinen vaali), he täyttävät vaalilipun joka lähetetään kirjeenä keskusvaali-lautakunnalle. 2. ryhmään kuuluvilla on mahdollisuus äänestää sekä vatakunnallisen listan ehdokkaita, että asuinpaikan mukaan määräytyvän vaalipiirin ehdokasta, egyeni jelölt (vaali on enemmistövaali). Äänestää voi vain suurlähetystössä tai konsulaatissa. – Uutisissa on eriyhteyksis sä esitetty videoleike, jossa valtakunnalliselle vaalilautakunnalle saapuneita rekisteröitymisasiakirjoja lajitellaan tietojen tallentamista varten.

Sekä Demokraattinen Koaliitio että Együtt 2014 – PM tekivät oikeusasiamiehelle, ombudsman, valituksen koskien ulkounkarilaisten jakamista kahteen ryhmään. Valittajien mielestä ulkounkarilaisten jaottelulle ei ollut perusteita. Oikeusasiamies ei kuitenkaan pitänyt valitusta perusteltuna ja jako jäi voimaan.

Vasemmisto-oppositio on aiemmin pitänyt ulkounkarilaisten äänestämistä ongelmallisena. Kun joulukuussa 2004 järjestettiin kansanäänestys, toinen kysymys koski kaksois-kansalaisuuden myöntämistä. Tuolloin MSZP, Gyurcsányn toimiessa puheenjohtajana, vastusti kaksoiskansalaisuutta epäillen, ettei Unkarin talous kestäisi kaksoiskansa-laisuuden saaneiden Unkarin yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia. Fideszin ja KDNP:n hallitus suosii kaksoiskansalaisuutta osana kansallisuuspoliittista ohjelmaansa ja on vaalilakia uudistettaessa mahdollistanut myös kaksoiskansalaisten äänestämisen.