Parlamenttivaalien ajankohta on 6.4.2014

Lauantaina 18. tammikuuta presidentin kanslian julkistaman tasavallan presidentin päätöksen mukaan presidentti János Áder on määrännyt Unkarin parlamenttivaalien ajankohdaksi 6. huhtikuuta. Päätöksessään presidentti muistutti siitä, että Unkarin demokraattisen ja valtiosäännönmukaisen hallinnon perusta, fundamentum, on oikeus ja mahdollisuus äänestää vapaasti.

Seuraavassa päätös pääpiirteissään:

Perustuslain mukaan parlamenttivaalien ajankohdan päättäminen kuuluu presidentin valtaoikeuksien piiriin, perustuslaki säätää myös vaalin järjestämiseen liittyvistä rajoituksista. Perustuslain mukaan parlamentin jäsenten vaali – parlamentin hajoamista tai hajottamista lukuunottamatta – on pidettävä edellisen parlamentin vaalikauden neljännen vuoden huhtikuussa tai toukokuussa. Edelleen lain mukaan vaali on pidttävä sunnuntaina, mutta vaalia ei saa järjestää lakisääteisenä vapaapäivänä (esim. 1.5.) eikä myöskään pääsiäis- tai helluntaisunnuntaina.

Presidentin mukaan viimeiset kolmet parlamenttivaalit on järjestetty siten, että kansalaiset ovat voineet [äänestämällä] ilmaista tahtonsa juttathatták kifejezésre akaratukat, huhtikuun alkupuolella.

Kun päätin vuoden 2014 vaalin ajankohdan, otin em. seikan lisäksi huomioon seuraavat neljä näkökohtaa

  1. Unkarin kansalaiset voivat oikeutetusti odottaa, että vaalikampanjaan käytetty aika ei muodostu pitemmäksi kuin on tarpeen ja perusteltua. Tätä näkökohtaa myös arvoisat edeltäjäni ovat pitäneet tärkeänä päättäessään vaalin ajankohdasta.
  2. Unkarille erityinen arvo on demokratiamme lähes kahden ja puolen vuosikymmenen historiansa aikana saamien yhteisten kokemusten perusteella, että poliittisen kansakuntamme jäseniltä valtuutuksensa saava uusi parlamentti voisi järjestäytyä mitä pikimmin ja uusi hallitus voisi vastaavasti ryhtyä työhönsä.
  3. Unkarille aika on kallista, Magyarország pillanatai drágák, siksi kansalaistemme näkökulmasta pidän erityisen tärkeänä, että EU:n uudessa budjetissa käyttöömme tulevan usean tuhannen miljardin suuruisen kehittämismääräraha hyödyntämistä ei mikään pääse vaikeuttamaan. Mitä pikemmin saamme uuden parlamentaarisen hallituksen, sitä nopeammin yrittäjät, instituutiot, paikallishallinnon elimet ja perheet pääsevät hyödyntämään maan talouskasvua, gyarapodás, ja kansalaisten hyvinvointia tukeviä rahoituslähteitä.
  4. Yksittäisen maan elämään ei kuulu vain raha, taloudelliset mahdollisuudet, vaan myös se, että ihmiset täällä voivat elää rauhassa ja levollisesti. Siksi vaalien ajankohtaa koskevalla päätökselläni haluan myös vaikuttaa siten, että päästyämme poliittisten puolueiden kilpailun kanssa väistämättä samanaikaisen kamjanja-ajan ylitse, pääsiäispyhien aika kuluisi rauhallisissa ja levollisissa merkeissä, mikä – itse kunkin uskosta riippumatta – on meidän kaikkien yhteinen ja henkilökohtainen toivemme ja oikeutettu halumme.

Ottaen huomioon kaikena tämän olen perustuslain presidentille suomin valtuuksin ja velvoittein tänään tekemälläni päätoksellä määrännyt parlamenttivaalien ajankohdaksi huhtikuun 6:nnen päivän.