39 strategista sopimusta solmittu!

Orbánin hallitus otti käyttöön uuden käsitteen kuvaamaan valtiovallan suhtautumista kansainvälisten yritysten toimintaan ja investointeihin Unkarissa sekä näiden vastuulliseen vuorovaikutukseen unkarilaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. Tunnustuksenosoituksena yritysten yhteiskuntavastuusta ja merkityksestä Unkarin taloudelle Unkarin hallitus on solminut tällaisen yrityksen kanssa strategisen sopimuksen, stratégiai megállapodás. Valtiovallan edustajana juhlallisessa allekirjoitustilaisauudessa on tavallisesti ollut valtiovarainministeriön edustaja, usein ministeri (tällä hetkellä Mihály Varga) tai pääministerin kanslian ulkopolitiikasta ja ulkomaankaupasta vastaava valtiosihteeri Péter Szijjártó.

Strateginen sopimus tuo positiivista julkisuutta sekä yritykselle että valtiovallalle. Uutisen yhteydessä kerrotaan säännöllisesti yrityksen toiminnan laajuudesta ja kasvusta Unkarissa, säännöllisesti myös uusimmista investoimnneista ja niiden työllisyys-vaikutuksista. Samalla hallituksen edustaja voi kertoa ao. teollisuudenalan ja koko kansantalouden kehityksestä sekä hallituksen tai ministeriön suunnitelmista ja tavoitteista. Molemmat sopimuspuolet hyötyvät siis julkisuudesta.

11. tammikuuta M1:n uutisissa koottiin yhteen strategisten sopimusten piiriin kuuluvien yritysten kokonaisvaikutusta Unkarin taloudelle. Sopimuksen osapuoleksi päässeet yritykset ovat

  • investoineet Unkariin 650 mrd. forinttia
  • luoneet 5500 uutta työpaikkaa
  • kehittäneet kymmenientuhansien unkarilaisten pk-yritysten muodostaman alihankkijaverkoston.

Valtiovarainministeriön edustaja totesikin, että Unkarissa toimivilla kansainvälisillä yrityksillä on osuutensa siihen, että viime vuoden kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä talous saatiin kasvu-uralle, syyskauden BKT:n kasvu oli 1,8 % ja Lontoon asiantuntijoiden mukaan IV:n neljänneksen kasvu saattaa jopa ylittää 2 %, kuten vuoden 2014 kasvukin. Uutisessa esiteltiin Kecskemétin Mercedes Benz-tehtaan tuotantolinjaa ja sen 640 robottia. Linjalla kootaan 3500 osasta uusi auto 2 ½ tunnissa. Tehdas oli ensimmäisiä, joiden kanssa solmittiin strateginen sopimus, stratégiai megállapodás. Vastaavat sopimukset on tehty myös Audin, Opelin ja Zuzukin kanssa. Unkarista on kehittynyt Keski-Euroopan autoteollisuuden keskittymä, koglomeraatio. Unkarissa toimiikin kaikkiaan 712 alan yritystä ja alihankkijaa, jotka työllistävät 120000 henkilöä; ne tuottavat 10 % GDP:stä ja niiden tuotanto muodostaa lähes viidenneksen maan viennistä. Alan suurilla toimijoilla on merkittävä rooli myös T&K-toiminnassa ja monet yritykset investoivat nimenomaan Unkarissa tapahtuvaan tuotekehitykseen ja uutisten mukaan uudet innovaatiot ovat olennasen tärkeitä tuotannon kasvulle. Uutisten mukaan pk-yrityksille taas taas on tärkeää päästä suurten autotehtaiden alihankkijoiksi, mikä omaa toimintaa laajennettaessa toimii myös suosituksena uusia yhteistyökumppaneita etsittäessä.