Maailmansota on yhä lähellä

Vuoden 1944 lopun ja vuoden 1945 alun tapahtumat palaavat usein erityisesti Budapestin vanhimpien eläkeläisten mieleen ja ohjaaavat kaupunkilaisten elämän yllättäen, joskin vain hetkellisesti, aivan uusille raiteille. Syynä ovat tavallisesti rakennustöiden ja viemärien korjauksen yhteydessä esille nousseet ”yllätykset”. Työmiehen lapio tai kaivurin kauha on kalahtanut kaivannon pohjalla metalliin ja paljastanut ruostuneen metallilieriön: 2. maailmansodan aikaisen, mutta lähes 70 vuotta sitten ”suutariksi” jääneen lentopommin tai tykistön kranaatin. Näistä tapauksista myös media raportoi ja tiedottaa useita kertoja vuodessa Budapestin ja muidenkin asutuskeskusten osalta

Näin kävi jälleen 10. helmikuuta Budapestin IX kaupunginosassa, kun rakennusmiehet löysivät Orczy-kertin nimellä tunnetun puistoalueen reunalta Haller-hadun varrelta räjähtämättömän pommin. – Viranomaiset ovat hyvin valmistautuneet tälaisten tilanteiden varalle. Olisi kuitenkin ilmeisen väärin sanoa, että räjähteen tekeminen vaarattomaksi olisi ”rutiinimenettely”, siinä määrin poikkeuksellinen jokainen tapaus on räjähdysvaaran ja ympäristölle ja sen asukkaille – sekä pommin tai kranaatin purkajille – aiheutuvan vaaratilanteen takia.

Ensimmäiseksi työt keskeytetään ja ilmoitetaan asiasta poliisille ja pelastusviranomaisille, jotka eristävät räjähteen. Armeijan spesialistit saapuvat paikalle. Seuraavaksi pyritään tunnistamaan räjähde ja sen perusteella määritellään varoalue. – Nyt 1500 henkeä evakuoitiin lähikortteleiden taloista ja heille osoitettiin tilapäinen suoja lähialueen koulusta ja kulttuurikeskuksesta. – Seuraavaksi pyritään tekemään räjähde vaarattomaksi esim. poistamalla mahdollinen sytytin. Räjähde pyritään siirtämään turvallisesti pois alueelta ja tuhoamaan valvotusti, tavallisesti räjäyttämällä. Tälläkin kertaa tehtävässä onnistuttiin ilman vahinkoja, mutta syksyllä kerrostalon ylimmässä kerroksessa räjähtänyt sodanaikainen pommi teki koko 5-kerroksisesta talosta asuinkelvottoman.

Miksi kaupungin alueelta yhä löytyy sodanaikaisia räjähteitä? Saksa miehitti Unkarin maaliskuussa 1944. Huhtikuussa englantilaiset pommikoneet pommittivat ensimmäisen kerran Budapestia ja lentopommituksista tuli pian arkipäivää. (Lokakuussa 1944, kun Horthy oli tehnyt aselepoesityksen Neuvosto-liitolle, Saksa oli asettanut Nuoliristipuoluetta edustavan marionetti-hallituksen maan johtoon.) Vuoden 1944 lopulla kohti länttä vetäytyvät saksalaiset pyrkivät pysäyttämään etenevän Puna-armeijan Budapestissa, jonka Hitler oli julistanut ”linnoitukseksi”, jota puolustettaisiin ”talo talolta”. Joulunaikaan vuonna 1944 Puna-armeijan joukot olivat saartaneet kaupungin, joka piti puhdistaa Wehrmachtin joukoista ja näitä tukevista Nuoliristi-hallituksen rekrytoimista unkarilaisjoukoista. Budapestia puolustaneet ja lopuksi saartorenkaasta pois pyrkivät saksalaiset ja kaupungin valtaamisen tavoitteekseen asettaneet venäläiset joukot eivät säälineet itselleen vierasta kaupunkia: sillat räjäytettiin, sekä tykistön massiivisella tulituksella että puna-armeijan ja englantilais-amerikkalaisten joukkojen lento-pommituksilla pyrittiin murskaamaan vastustajan asemat ja kaupunki – sekä sen siviiliväestö – kärsi lähes kolmiviikkoisen piirityksen aikana todella suuria menetyksiä. 13. helmikuuta Puna-armeija saattoi ilmoittaa ”vallanneensa” kaupungin. Kysymys ei tuolloin ollut ”vapauttamisesta” kuten myöhemmin opittiin sanomaan, sillä vuoden 1945 alussa kyse oli Saksan liittolaisesta ja viholliskaupungista, joka asevoimin oli otettu haltuun. – Massiivisen tykistötulituksen ja pommitusten seurauksena Budapestiin jäi räjähtämättömiä pommeja ja kranaatteja, joita kaikkia ei  löydetty eikä siksi myöskään kyetty tekemään vaarattomiksi.