Vaalit lähestyvät …

Ensimmäiset 47 kirjettä, joissa on täytetty äänestyslomake, ovat saapuneet 20.3. Unkarin keskusvaalilautakunnalle, Nemzeti Választási Bizottság, NVB. Uuden vaalilain mukaan ne ulkounkarilaiset, joilla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Unkarissa, voivat äänestää kirjeitse, mutta vain valtakunnallisella listalla olevia puolueita. Kirjeet avataan vaalipäivän iltana ääntenlaskennan alettua.

Saman uutisen yhteydessä kerrotaan vaalilippujen painamisesta. Jokainen äänestäjä, jolla on pysyvä asuinpaikka Unkarissa, saa kaksi äänestyslomaketta. Toinen on kaikille äänestäjille samanlainen, valtakunnallinen äänestyslomake, jonka osalta vaali on suhteellinen. Toinen on vaalipiirikohtainen ja vaali on enemmistövaali. M 1:n uutisten katsojille kerrottiin, että 20.3. vaalilipuista oli painettu 70 % ja ensi viiikon loppuun mennessä kaikki noin 12 miljoonaa äänestyslomaketta on painettu.

Mittavaa painatustyötä pyrittiin uutisissa myös havainnollistamaan Kirjapainossa työskentelee 250 henkeä kolmivuorotyössä. Äänestyslomakkeiden kokonaispaino tulee olemaan noin 70 tonnia, mikä vastaa 8 kuorma-auton tastia. Äänestyslipuissa on väärentämisen estämiseksi perforointi ja vesileima. On vaalipiirejä, joissa ehdokkaita on niin paljon, että lomakkeesta on jouduttu tekemään kolmen a 4-kokoisen arkin ”haitari”. NVB:n puheenjohtajan mukaan näin pitkä lista on esim. Baranyan läänin 4. vaalioiirissä, választókerület, jossa on 29 ehdokasta, monissa vaalipiireissä on 23–24 ehdokasta, mutta esim. Budapestissa on kolme vaalipiiriä, joissa on vain viisi ehdokasta.

Vaalipiirikohtaisten ehdokkaiden määrään vaikuttavat monet seikat. Uuden vaalilain mukainen ehdokasasettelu on helpompaa kuin aikaisemmin. Kun parlamentin paikkaluku on käytännössä puolitettu, kilpailu parlamenttipaikoista on koventunut. Toisaalta kun ehdokkaita on runsaasti, enemmistön saaminen ei edellytä suurta äänimäärää, mikä rohkaisee vaaipiirikohtaisten intressien korostamiseen ehdokasasettelussa.

Vaaleja varten asetettuja ehdokkaita on enemmän kuin koskaan aikaisemmin:

  • v. 2014: 2105 ehdokasta
  • v. 2010: 810 ehdokasta
  • v. 2006: 994 ehdokasta
  • v. 2002: 1246 ehdokasta

Uutisissa muistutetaan myös siitä, että jokaisella ehdokkaan asettaneella yhteisöllä on mahdollisuus nimetyä edustajansa seuraamaan ääntenlaskentaa, mutta edustajan henkiötiedot on toimitettava po. vaalipiirin vaalilautakunnalle viimeistään 21.3. kello 16:een mennessä.