Kesän työllisyysohjelma käynnistyy

5. toukokuuta käynnistyy uusi kesäkautta koskeva työllisyys- tai työllistämisohjelma, közmunkaprogram. Erityisesti vasemmisto-oppositio kritisoi työllistämisohjelmia edellisellä vaalikaudella ja väitti niitä kosmeettiseksi tilastojen kaunistamiseksi. Kritiikin mukaan työllistämisohjelmilla nostettiin kenotekoisesti julkisen sektorin työllisyyttä ja tätä kautta kokonaistyöllisyyttä, mikä vasemmiston väitteiden mukaan peitti sen, että yksityisen sektorin, versenyszféra, työllisyys polki paikallaan. Kritiikissä on kiinitetty huomiota myös siihen, että ohjelman tarjoama työ, esim. katujen ja puistojen ja ulkoilualueiden siivous, ei ole tarkoituksenmukaista. – Hallituspuolueet ovat puolestaan korostaneet työn merkitystä yksittäisen kansalaisen itsekunnioitukselle, ihmisarvolle ja perheiden toimeentulolle: On parempi, että ihminen saa (alhaistakin) palkkaa työstä kuin että hän saa korvausta työttömyydestään. Hallituspuolueiden edustajat ovat lausunnoissaan olleet vakuuttuneita siitä, että työllistämällä ihmisiä voidaan estää heidän ja seuraavankin sukupolven syrjäytyminen, lisäksi ”kuuluminen työvoimaan” on monien työllistämisohjelmien osalta osoittanut, että asianomainen kykenee ennen pitkää siirtymään uuteen työpaikkaan myös yksityiselle sekorille.

Ohjelma työllistää käynnistyessään noin 140000 työtöntä työnhakijaa ja määrä kasvaa kesän edetessä. Ohjelmaa rahoitetaan tänä vuonna 148 mrd. forintilla eli määrärahoja on varattu 4 mrd. enemmän kuin vuonna 2013. Suurin osa saa tryöpaikan maatalouden piiristä, mutta merkittävä rooli on myös paikallisilla itsehallintoelimillä eli kunnilla ja kaupungeilla.