Ministeriöiden tehtävien hajasijoitus

Suomalaiselle pienoinen yllätys oli pääministeri Orbánin valtiopäivillä uuden hallituksen esittelyn yhteydessä 6.6. esittämä lausunto ministeriöiden tai niiden osien hajasijoituksesta.

Puolustusministerille ja maatalousministerille annettiin kaksi viikkoa aikaa selvittää, voiksivatko heidän hallinnoimansa ministeriöt muttaa Länsi-Unkarin Székesfehérváriin tai vaihtoehtoisesti Luoteis-Unkarin Debreceniin. Selvityksen kohteena on mm. millaisia toimitiloja po. kaupungseissa olisi tarjolla. – Useat muutkin kaupungit Budapestin ulkopuolella ovat ilmoittaneet halukkuutensa ottaa vastaan vähintäänkin yhden valtiosihteerin alaisineen!

Alustavien suunnitelmien mukaan toinen ministeriöistä – tai osa ministeriöiden organisaatiosta – muuttaisi erääseen patinoituneeseen Székesfehérvárin linnaan keväällä 2016.  Sekä hallituspuolueiden että opposition paikalliset edustajat kannattavat ”hajasijoitusta”.

”Olemme ilmoittaneet valtiovallalle että puoluetaustasta riippumatta olemme yksimielisiä siitä, että pidämme Fehérvária tarkoituksenmukaisena ministerön sijoituspaikkana ja pidämme ehdotusta Fehérvárille osoitettuna tunnuistuksenosoituksena”, sanoi pormestari András Cser-Palkovics.

Tällä hetkellä Kossuth-aukiolla vastapäätä valtiopäivätaloa toimiva maatalousministeriö puolestaan ollaan siirtämässä Debreceniin, jossa ministeriö sijoitettaisiin mahdollisesti MÁVin eli Unkarin valtionrautateiden aiemman aluekeskuksen tiloihin. Debrecenin pormestari Lajos Kósa on jo keskustellut asiasta maatalousministeri Sándor Fazekásin kanssa.

Alueellisesta kehittämisestä vastaavan valtiosihteerin toimisto, vidékfejlesztési államtitkárság, suunnitellaan siirrettäväksi Kecskemétiin erääseen neuvostojoukkojen käytössä olleeseen kasarmiin. Toimiston tai viraston työ Kecskemétissä voisi alkaa jo kuluvan vuoden lopulla. Kaupungin apulaispormestarin mielestä  kaupungin oppilaitokset kykenevät myös kouluttamaan po. tehtäväalan asiantuntijoita. Kaupungissa toimivassa korkeakoussa, Kecskeméti Főiskola, sovelletaan duaalijärjestelmää, jonka avulla jo kolmen vuoden kuluttua kyetään valmistamaan insinöörejä, jotka ovat aluekehityksen asiantuntijoita.

Miskolcissa puolestaan paikalliset Fideszin poliitikot ovat katsoneet paikallisen lukion tyttöjen asuntolan, Karacs Teréz Középiskolai leánykollégium, soveltuvan hyvin jonkin valtionhallinnon yksikön sijoituspaikaksi, vaikka Miskolcia ei siirtokaavailuissa ole mainittukaan. Myös paikalliset sosialistit tukevat tätä ehdotusta, mutta Jobbik-puolueen poliitikot eivät. Ministeri Sándor Balogh totesi: ”Jos tarkoituksenmukaiset toimitilat tarjotaan, ei inhimillisten voimavarojen ministeriö vastusta sitä, että yhden valtiosihteerin toimialaan kuuluvien asioiden käsittely tapahtuisi Miskolcissa”.

Ministeri kuitenkin totesi varovaisesti, että ministeriössä työskentelee kaikkiaan 1600 henkeä, joilla on perhe ja sitä kautta kiinteät siteet pääkaupunkiseutuun, joten myös tämä kysymys on otettava huomioon. Baloghin arvion mukaan – jos tarjolla on kelvollinen sijoitusratkaisu –  joitakin valtiosihteerejä ja heidän toimalaansakuuluvien asioiden valmistelu voitaisiin ajatella siirrettäväksi.