Työllisyystilanne kohentuu yhä

Työllisyyttä on käsitelty kesäkuun aikana useissa M1:n uutisissa. Uutisten mukaan Unkarin työllisyys on kohentunut entisestään. Työllisten määrä ylitti 4,1 miljoonan työntekijän rajan helmi–huhikuun välisen neljännesvuoden aikana. Unkarin tilastolaitoksen, Központi Statisztikai Hivatal, KSH, tilastojen mukaan 15–74 -vuotiaista on työelämässä kaikkiaan 4107 000. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna helmikuun alusta lasketun neljännesvuoden aikana työllisten määrä nousi 237000:lla ja 15–64 -vuotiaiden osalta 241000:lla. Vastaavasti työllisten osuus 15–74 -vuotiaista kasvoi 3,2 prosenttiyksikköä ja 15–64 -vuotiaiden joukossa 4,1 prosenttiyksikköä. Työllisten osuus ensimmäisessä ryhmässä on nyt 53,9 % ja jälkimmäisessä 61,4 %.

KSH:n mukaan po. aikana 15–64 -vuotiaista miehistä työelämässä on 2 206 000 eli kasvua edellisvuoteen verrattuna on 4,9 prosenttiyksikköä ja työllisten osuus miehissä on noussut 67,5 %:iin. Samanikäisistä naisista työssä on 1 872 000 ja muutos edellisvuodesta +3,3 prosenttiyksikköä ja suhteellinen osuus 55,5 %.

15–24 -vuotiaista työelämässä on 256 000 eli 22,9 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on 4 prosenttiyksikköä. Niin parhaassa työiässä olevien (25–54 -vuotiaat) kuin myös 55–64 -vuotiaiden ryhmässä työllisyys on parantunut. Edellisessä nousu on 3,9 prosenttiyksikköä ja työssa olevien osuus 78,3 %, jälkimmäisessä ryhmässä kasvu on ollut 3,6 prosenttiyksikköä ja työllisten osuus on noussut 41,1 %:iin.

15–74 -vuotiaiden osalta työelämässä olevien osuus on 65,9 % ja edellisvuoden vastaavana aikana 63,7 %.Valtiovarainministeriön, Nemzetgazdasági Minisztérium, tiedotteessa korostetaan, että vuoden 2010 vastaavasta ajanjaksosta työllisten määrä on noussut 375000 .lla. Kasvuun vaikuttavina tekijöinä on mukana julkisen sektorin työllisyyden, közfoglalkoztatás, paraneminen sekä muuttoliike, migáció. Lisäksi kasvuun vaikuttavat hallituksen työllistämisohjelmat – kuten esim. ensimmäisen työpaikan saamisesta annettu takuu, työn perässä toiselle paikkakunnalle muuttavien asumistuki sekä PK-yrityksille uusien työpaikkojen luomiseen tarjotut avustukset. Työllisten määrän kasvuun aikaisempaa merkittävämmältä osalta on vaikuttanut yksityinen sektori.

Ministeriö korostaa, että että 15–64 -vuiotiaiden joukossa työssä olevien osuus on jo toista kuukauttta ylittänyt 55 %:n osuuden, sillä tarkastelujakson (helmi-huhtikuu 2014) työllisyysaste on korkeampi kuin aiempien vuosineljännesten. Unkari alkaa työllisyyden osalta lähestyä EU:n keskiarvoa. Toistaiseksi Unkari on yhä 3–3,5 prosenttiyksikköä tästä tavoitteesta jäljessä, mutta viisi vuotta sitten ero oli 8,5 prosenttiyksikköä.

Vastaavasti tarkastelujaksolla työttömiä työnhakijoita oli 116 000 vähemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tällä hetkellä työttömyys on 8,1 % ja edellisen kerran tilanne oli näin suotuisa vuoden 2008 ensimmäisellä vuosibneljänneksellä. Ministeriön mukaan työllisyyden kasvuun on vaikuttanut myös työn verotuksen keventyminen, erillinen työpaikkojen säilyttämiseen tähtäävä toimenpideohjelma, Munkahelyvédelmi Akcióterv, taloudellista aktiivisuutta tukevat toimenpiteet sekä 2013 tapahtunut talouselämän käänne parempaan. Erinomaiset makrotason tiedot todistavat ministeriön mukaan nimenomaan talouydellisen nousukauden alkamisesta.

Työttömyyden aleneminen jatkuu. Trakastelujaksolla (helmi–huhtikuu 2014) työyyömien määrä edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna on laskenut 8,3 prosentistä 8,1 prosenttiin. KSH:n mukaan 15–74 -vuotiaissa työttömiä on 361 000 eli 116 000 vähemmän kuin edellisvuonna vastavaana ajanjaksona. Parhaassa työiässä olevin eli 25–55 -vuotiaiden joukossa työttömiä työnhakijoita on 90 000 vähemmän kuin edellisvuonna eli lasku oli 2,7 prosenttiyksikköä, työttömyysprosentti tarkastelukaudella on tässä ryhmässä laskenut 7,4 %:iin.

15–74-viotiaista miehistä tarkastelujaksolla oli työttöminä 191 000 eli 72 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömyysaste vastaavasti laskenut 3,4 prosenttiyksikköä 7,9 %:iin. Naisten osalta töttömiä työnhakijoita on 169 000 eli 8,2 prosenttia, mikä on 2,4 prosenttioyksikköä alhaisempi kuin vuosi sitten. Sen sijaan 15–24 -vuotiaiden eli nuorten työttömyysaste 19,8 % on valtiovallan toimenpiteistä huolimatta edelleenkin korkea, joskin se on kaikkiaan 7,7 prosenttiyksikköä alhaisempåi kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Tyttömistä työnhakijoista 51,8 % on etsinyt työtä vähintään vuoden. Työttömyysjakson keskimääräinen pituus on ollut yli 1,5 vuotta (19,2 kk). Työvoimaviranomaisten, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, tilastojen mukaan tryöttömiä työnhgakijoita on Unkarissa tarkastelujaksolla 414 000.