Valuuttavelalliset – pankit – valtio

äministeri Orbán kertoi 180 perc, 180 minuuttia -ohjelmassa valuuttavelallisten kohtalosta. Hänen mukaansa oli jo laadittu vaiheistettu toimintasuunnitelma, jonka ensimmäisessä vaiheessa heinäkuussa korkeimman oikeuasteen, Kúria, päätös tulisi osaksi lainsäädäntöä. Uutisten mukaan perjantaina parlamentille tehtiin tätä koskeva lakiesitys. Sen mukaan pankkien käyttämän valuuttakurssien eron hyodyntäminen oli mitätöitävä ja yksipuolisesti – velallista kuulematta – tehdyt lainakoron korotukset olivat vilpillisiä tai epärehellisiä, tisztességtelen. Seuraava vaihe toteutuisi syyskuussa, jolloin pankkien ja velallisten on erillisen lain nojalla laskettava velallisille koitunut vahonko. Vuoden loppuun mennessä – toivottavasti – syntyy laki, jonka nojalla valuuttalainoista luovutaan ja nykyiset lainat muutetaan forinttilainoiksi, mikä merkitsisi pisteen asettamista valuuttavelallisten asialle. – Oikeusministeri puolestaan katsoi, että, mikäli pankit olivat toimineet epärehellisesti nostaessaan yksipuolisella päätöksellä  valuuttavedlallisiin sovellettua antolainauskorkoa, olisi valuuttalainoja ottaneiden kohtelu tulisi ulottettava myös forinttilainoja ottaneisiin.

Uutisissa esitettiin myös laskelma siitä, miten pankit ovat hyötyneet nykyisiä käytäntöjä soveltaessaan. Esimerkkinä oli vuonna 2007 Sveitsin frangeina otettu 7 miljoonan forintin laina, jonka takaisinmaksuaika on 15 vuotta. lyhennysten ja lainanhoitokulujen osalta. Yksin lyhennys, joka oli lainaa otettaessa 65000 forinttia on tänä päivänä 125000 forinttia. Laskelman mukaan pankit ovat – nykyisellä, laittomaksi todetulla menettelyllään – hyötyneet esimerkkitapauksessa noin miljoona forinttia.

Pääministeri totesi, että Unkarissa on alkamassa uusi aikakausi, korszak. Tähän asti kansalaiset ovat tottuneet siihen, että pankin, monikansallisen yrityksen ja suuren  palvelu- tai jakeluyhtiön, szolgáöltató, ja kuluttajan intressien joutuessa ristiriitaan, suurempi osapuoli on aina voittanut. Nyt tämä rahalaitosten ”vahvemman oikeuden” väärinkäyttö loppuisi ja alkaisi reilujen [sääntöjen mukaan toimivien] pankkien, fair bankok, aika.

Pääministeriltä kysyttiin, miten pankkijärjestelmä kestäisi muutokset, mihin tämä vastasi, ettei tällaista voida ottaa arvioitavaksi, kun kysymys on antolainauksen osapuolten aseman palauttamisesta alkutilanteeseensa. Kun pankit ovat epärehellisyydellään hyötyneet, ei ole valtion tehtävä vastata [tällä tavoin saadun hyödyn] takaisinmaksamisesta velallisille. Valtion rooli tulisi harkittavaksi vasta siinä vaiheessa, kun valuuttalainat lain nojalla muutettaisiin forinttilainoiksi. Pääministeri otti myös esille forinttilainojen yksipuolisen koronnoston, mihin kysymykseen palattaisiin myöhemmin, kunhan ensiksi oli palattu ”kaidalle tielle”, tisztesség ösvénye, polulle.

Pääministeri Orbánilta kysyttiin myös mainosverosta. Pääministeri totesi, että tabut on murrettava, tabukat kell ledönteni. Tällä hän tarkoitti sitä, että eri teollisuudenaloilla, iparág, ylisuuriksi [ja sellaisina epäoikeudenmukaisiksi] katsotut voitot, extraprofit, on poistettava [verotuksella]. Orbánin käsityksen mukaan mainosveron yhteydessä käyty keskustelu muistutti aavemaisesti, kisértetiesen, pankkiveron yhteydessä käytyä keskustelua. Aikanaan pankkisektorikin piti voittojensa käsittelyä tabuna, kysymyksenä, josta ei voitu keskustella, ja esitti vastalauseita pankkiveron säätämistä vastaan. Pääministerin mukaan talouselämässä oli aloja, jotka tuottivat ylimääräisiä voittoja. ”Emme kadehdi, emme ole kommunisteja”, mutta kaikkien on osaltaan ja voimiensa mukaan maksettava oikeuden-mukaiseksi katsotut verot, méltányos közteherviselésben mindenkinek részt kell vennie, totesi pääministeri. Hän lisäsi vielä, että että hallitus tiesi jo ennen päätöstä, millaisia reaktioita oli odotettavissa. Hallitus joutuisi kiristyksen ja painostulsen kohteeksi, mutta näin oli hänen mukaansa tapahtunut myös muiden erillisverojen säätämisen yhteydessä. Vastauksena siihen väitteeseen, että mainosverosta kertyvä summa oli vaatimaton valtion budjettiin verrattuna, Orbán totesi, että neljän vuoden aikana kertyvä 40 mrd:n fotintin summa oli hänen mielestää merkittävä. Uutiset arfvioivat 27.6., että RTL Klub, Unkarin suurin yksityinen kanava, joka oli osa Euroopan suurinta, 12 maassa toimivaa RTL -mediataloa, oli – samalla kun se kritisoi mainosveroa – selvästi laajentanut yhteiskunnallisten uutisten osuutta kanavansa uutislähetyksissä.