Valmistautumista paikallisvaaleihin

Kuluva vuosi on Unkarissa edustuksellisen demokratian merkkivuosi, sillä parlamenttivaalien ja EU-vaalien lisäksi alkusyksyyn sijoittuvat vielä kolmannet vaalit: paikallisten itsehallintoelinten, önkormányzatok, vaalit eli suomalaisittain kunnallisvaalit.

Aikaisemmat kahdet vaalit ovat olleet vasemmistolle todellista rämpimistä, erämaa-vaellusta ilman valonpilkahduksia. Yhtenäistä vasemmisto-oppositiota ei yrityksistä huolimatta syntynyt, sillä päinvastaisista lupauksista huolimatta keskinäiset ristiriidat estivät yhteistyön. Vaalisloganina käytetty ”uuteen aikakauteen siirtyminen”, korszakváltás, ei toteutunut, sillä lopputulos molemmista vaaleista oli pikemminkin suomalaisesta vaalitaistosta tunnettu ”rökäletappio”, joka sai mm. MSZP:n puheenjohtaja Mesterházyn eroamaan ltehtävästään. Suurin vasemmistopuolue MSZP ei kykene yksin päättämään oppositiopolitiikasta vaan se joutuu ottamaan huomioon muiden ryhmien, kuten Demokaattisen koaliition, sisäisesti löysän Együtt 2014 eli Yhdessä -ryhmittymän ja LMP:stä eronneen Párbeszéd Magyarországért -puolueen eli Vuoropuhelua Unkarin puolesta -puolueen kanssa. MSZP:n johtoon kuulunut ja mm. vuoden 2010 paikallisvaaleissa Budapestin pormestariehdokkaana ollut Csaba Horváth esiintyi loppukeväästä  epäsuorasti jälleen MSZP:n ehdokkaana samaan tehtävään. Hänen oli kuitenkin vetäydyttävä taka-alalle, kun hänen ehdokkuutensa ei sopinutkaan muille vasemmistopuolueille. Toistaiseksi vasemmistolla ei ole yhteistä vastaehdokasta nykyislle ”ylipormestarille”, főpolgármester, Istvan Tarlosille, jonka Fidesz nimesi 3.7. omaksi ehdokkaakseen syksyn vaaleihin. – DK:n puheenjohtaja Gyurcsány tosin on ilmoittanut, että ”heillä” olisi kyllä oma ”vasemmiston ehdokas”.

Uutislähetyksessä 3.7. kerrottiin lisäksi, että Fidesz on asettanut oman pormestari-ehdokkaan paikallisvaaleihin kaikkiaan 1167:lle itsehallintoalueelle, kuntaan tai kaupunkiin, käytännössä yli kolmannekseen po. itsehallintoalueista. Uutisissa tärkeimmäksi vaaliuutiseksi oli kuitenkin luokiteltu se, että vasemmistopuolueiden (MSZP, DK ja Együtt–PM) paikalliset johtoelimet olivat asettaneet Miskolcissa yhteiseksi pormestariehdokkaakseen Albert Pásztorin, joka vuoteen 2009 oli ollut kaupungin poliisipäällikkö, rendörkapitány. Pásztor antoi tuolloin kuitenkin kaupungin rikollisuutta koskevan rasistisen lausunnon, jonka seurauksena silloisen vasemmistohallituksen sisäministeri, rendészeti miniszter, aloitti tutkinnan, jonka seurauksena Pásztor erosi tehtävästään. Uutisissa kerrottiin seikkaperäisesti, että sekä Együtt että PM olivat puolueina sanoutuneet irti paikallisorganisaatioittensa päätöksistä. Uutisissa lainattiin DK:n puheenjohtaja Gyurcsányn – tuolloin MSZP:n edustajana parlamentissa – puheenvuoroa, jonka mukaan Pásztorin lausunto ei ollut vain loukkaava, elháborító, vaan suorastaan kuvottava, hányingerkeltő. Gyurcsányn nykyinen kanta ei ollut tiedossa. Uutistoimituksen selvityksen mukaan paikallisten puolue-elinten päätös olisi siis kaikkea muuta kuin yksimielinen, vaikka Miskolcissa järjestetyn tiedotustilaisuudessa puhuttiin nimenomaan yhteisestä ehdokkaasta. Liberaalien Gábor Fodor oli myös antanut lausunnon, jonka mukaan puolue ei pitänyt yhteistyötä Pásztorin kanssa mahdollisena. – Uutisissa kerrottiin lisäksi, että myös Jobbik oli tunnustellut Pásztorin kiinnostusta, mutta tämä oli kieltäytynyt.

Syksyn vaaleihin liittyi osaltaan myös se, että Budapestissa Ágnes Kunhalmi oli äänin 53–48 valittu MSZP:n Budapestin alueen puheenjohtajaksi. Uutisissa toistettiin Kunhalmin 1990-luvun alussa saama tuomio asiakirjaväärennöksestä, sillä hän oli saadakseen julkisissa liikennevälineissä opiskelija-alennukset muuttanut opiskelutodistustaan. Uutisissa toistettiin Kunhalmin valinnan yhteydessä myös MSZP:n aiemmin antamaa lausuntoa, että henkilö, joka on saanut lainvoimaisen tuomion, ei voi toimia puolueen johtotehtävissä. – Kertoessaan omasta ehdokasasettelustaan Fidesz käytti hyväkseen vasemmistopuolueiden sisäisiä erimielisyyksiä Miskolcin tapauksen yhgteydessä sekä MSZP:n julkistamien periaatteiden ja käytännön välistä ristiriitaa Budapestin puoluejohdon valinnan yhteydessä.