Jobbik vaatii paradigmanvaihtoa esihistorian tutkimukseen

Jobbik-puolueen mukaan pradigmanvaihto on tarpeen esihistorian tutkimuksessa, näin otsikoi Unkarin Tietotoimisto, MTI erään uutisensa 8.8.2014. – Moni meistä voi mielessään kysyä, mitä paradigma oikeastaan tarkoittaa.

Paradigma on – Wikipedian mukaan – jonkun tieteenalan kulloinkin yleisesti hyväksytty oppirakennelma, ajattelutapa tai suuntaus. – Määrittely pitää sisällään myös ajatuksen, että tietämyksemme karttuessa vakiintuneesta mallista voidaan luopua, jos uusi ajattelutapa selittää tutkittavaa ilmiötä aiempaa teoriaa aukottomammin. – Jobbik-puolue kiirehtii paradigmanvaihdosta nimenpomaan unkarilaisuuden tai unkarilaisten, magyarság, esihistorian tutkimuksessa.

Puolueen parlamenttiryhmän jäsen Ander Balázs totesi tiedotustilaisuudesaan, ettei riitä, että Unkarin tIedeakatemian Humanististen tieteiden tutkimuskeskukseen on perustettu esihistoriaa tutkiva työryhmä, sillä Anderin käsityksen mukaan tarvitaan itsenäinen tutkimuslaitos. Hän totesi, että unkarilaisten esihistorian, őstörténet (alku-, muinaishistoria, esihistoria) kysymyksiä tutkittaisiin monitieteellisestä näkökulmasta historian, arkeologian, régészet (alku-, muinaishistoria, arkeologia), antropologian, genetiikan ja kansanmusiikintutkimuksen näkökulmasta.

Ander torjui MTA:n aiemmassa tiedotteessaan esittämän käsityksen, jonka mukaan kansallisen kulttuurin ja sivistyksen vaalijat edustaisivat osa- tai alakulttuuria, szubkultura. Jobbik-puolueen käsityksen mukaan alakulttuurin edustajina voitiin pitää sellaisten festivaalien kuten Ozoran festivaalin huumeistaan kuuluisaa vakioyleisöä. (Tällä huomautuksellaan Jobbik-puolueen edustaja viittasi Balatonin kaakkoispuolella, Ozorassa järjestettyyn festivaaliin, joka jo kahtena kesänä on tullut kuuluisaksi huumausaineistaan.)

Poliitikon mielestä unkarilaisten tuli ymmärtää, että”me olemme erittäin vanhan, arvokkaan arokulttuurin, szteppei civilizáció, perillisiä, emmekä saapuneet tänne Karpaattien altaaseen tyhjästä”. Uusien tutkimustulosten valossa vanhentunut suomalais-ugrilainen teoria, finnugor elmélet,  on Anderin mukaan heitettävä romukoppaan. Esimerkkinä hän nosti esille, että Bíró András Zsolt, Kurultaj -massatapahtuman pääorganisaattori, on Kazakstanissa suorittamiensa Y-kromosimitutkimusten avulla tuonut esille uusia tutkimustuloksia, jotka voivat asettaa aivan uuteen valoon unkarilaisten muinaishitorian.

Jobbik-puolueen käsityksen mukaan virallisen tiweteellisen elämän tulisi vahvistaa unkarilaisuuden kansallista säilymistä ja unkarilaista identiteettiä. Posiivisena aloitteena ja alkuna tähän suuntaan Ander nosti esille Kurultáj-tapahtuman, johon poliittinen vastustajakin, ellenzéki párt, otti osaa. Anderin mukaan tapahtuma symbolisoi hyvin itäisten kansojen, keleti népek, keskinäistä sukulaisrakkautta, testvéri szeretet, ja nämä kansat voivat tarjota veljellistä apua, baráti segítség, itäiselle avaukselle, keleti nyitás. Keleti nyitás on Unkarin hallituksen 2013 lanseeraama talouspoliittinen suuntaus, jonka ytimenä on taloussuhteiden edistäminen erityisesti Ukrainan, Venäjän ja Keski-Aasian sekä Kauko-Idän ja Kaakkois-Aasian maiden kanssa.