Unkari uusii 500 km tiestöä

Hallitus kohdentaa viime vuodelta jatkuvaan tiestön päällystämisen uusimisohjelmaan 50 mrd forintin lisämäärärahan, jotta liikennöinti olisi turvallisempaa.

Hallituksen päätöksen mukaan 50 mrd:lla voidaan uusia teiden päällystystä 500 km. Tavoitteena on, että päällystystyön tuloksena teiden liikenneturvallisuus paranisi. Tähän tarkoitukseen käytettäisiin liikenneyhteyksien kehittämiseen tarkoitettuja Euroopan Unionin myöntämiä määrärahoja. Tällä summalla jatkuu viime vuonna aloitettu tiestön uusimisohjelma, kun 35 mrd. forintin määrätahalla uusittiin 570 km moottoriteitä, valtateitä ja kantateitä.

Unkarin yleisten teiden verkoston kokonaispituus on 31000 km, tieverkossa on sellaisiakin tieosuusksia, joita ei ole uusittu .30 – 40 vuoteen. Hallitus käynnisti 2013 tiestön uudistamisen 35 mrd forintin määrärahalla. Tämä ohjelma jatkuu tänä vuonna. Merkittävä raskas ajoneuvoliikenne rasittaa pääasiassa moottoriteitä ja valtateitä ja on otettava huomioon, että yhden raskaan kuorma-auton tienpinnalle aiheuttama rasitus vastaa usean sadan ja joissain tapauksissa jopa tuhansien henkilöautojen aiheuttamaa kuormitusta.

Tänä vuonna ohjelmaan kohdennettavat 50 mrd forinttia hallitus haluaa käyttää teiden pintojen uusimiseen. ”Tähän tarkoitukseen kohdennetaan myös käyttämättä jääneitä ja säästyneitä määrärahoja, ja hallitus arvioi päätöksessään, että näillä määrärahoilla uusitaan tiestöä 500 kim”, totesi asiasta tiedottanut Kansallisen kehittämisministeriön, NFM:n valtiosihteeri László Tasó MTI:lle 22. syyskuuta.

Pääministeri Orbán totesi jo viime viikolla Bajan kaupunkitelevision lähetyksessä, että vuoteen 2020 ulottuvalla EU:n budjettikaudella tullaan aiempaa enemmän kohdentamaan määrärahoja liikenteen lehittämishankeisiin. Pääministerin mukaan jokainen moottoritie tulee silloin ulottumaan maan rajalle saakka, eikä löydy enää sellaista suurta, läänin-tasoista kaupunkikeskusta [pääministeri käytti julkisoikeudellista määrittelyä megyei jogú város], jonne ei johtaisi ainakin yksi valtatie, ja silloin voidaan sanoa, että tieverkostoa voidaan toki vielä parantaa, mutta maan [tiestön] perusinfrastruktuuri on olemassa.

Päätös uusittavista tieosuuksista valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Rakennustyön käynnistyvät keväällä ja jatkuvat syksyyn 2015.