Kansallinen energianjakeluyhtiö palvelemaan kuluttajia

Hallituksen suunnitelmien mukaan kansallinen energianjakeluyhtiö, közműszolgáltató, tulee olemaan halvempi ja tarjoa parempaa palvelua kuin nykyiset sähkön- ja kaasunjakeluyhtiöt, näin syntyy myös todellista kilpailua, josta hyyötyvät viime kädessä kuluttajat.

Yli kolmessa miljoonassa talossa tai asunnossa käytetään kaasua päivittäin, sähköä yli viidessä miljoonassa kodissa. Tällä hetkellä sekä sähkön-, että kaasunjakelusta vastaa kummastakin neljä suurta yhtiötä, joista yksi, Fővárosi Gázművek, Főgáz, on Budapestin kaupungin omistama, kaikkien muiden osake-enemmistö on ulkomaalaisomistuksessa. Pääministerin kansliaa, miniszterelnökség, jjohtava ministeri János Lázár totesi 28.9. MTI:n välittämässä tiedotteessa hallituksen tehneen päätöksen, jonka mukaan vuonna 2015 nykyisten kaasunjakeluyhtiöiden rinnalle markkinoille tulee uusi toimija, kun toimintansa aloittaa uusi sataprosenttisesti valtion omistuksessa oleva jakeluyhtiö. Ministerin mukaan valtionomistama jakeluyhtiön tarjouksien on voitettava muut markkinoilla toimivat sähkön- ja kaasunjakeluyhtiöt.

Uusi yhtiö, Nemzeti Közműszolgáltató Holding, tulee toimimaan aluksi sähkön-, kaasun- ja kaukolämmön jakeluyhtiönä. Kun se tulee olemaan yhtiö, joka ei tavoittele voittoa, non-profit társaság, sen toiminnan päämääränä ei ole voiton tuottaminen vaan pyrkimys tuottaa asukkaille mahdollisimman edullista energiaa.

Márton Járosi, joka on Energiapolitiikka 2000-seuran puheenjohtaja, totesi, että kansallinen yhtiö ei turvaa kuluttajille vain halvempia energiahintoja vaan myös paremman jakeluvarmuuden.

Hallituksen mukaan kansallista, so. valtionomistamaa jakeluyhtiötä tarvitaan siksi, että niin voidaan taata, että kuluttajien energiahinnat jäävät alhaisiksi myös pitkällä aikavälillä. Siitä lähtien, kun energiahintoja ryhdyttiin säännöstelemään sekä sähkön että kaasunhinta on laskenut 25 % ja kaukolämmön hinta 20 %. Lokakuun alusta lähtien kaukolämmön hinta laskee jälleen 3,3 %.

Unkarin neljä suurinta kaasunjakeluyhtiötä ovat Főgáz, Tigáz, GDF Suez ja e.on. Vastaa- vasti neljä suurinta sähkönjakeluyhtiötä ovat e.on, ÉLMŰ, ÉMÀSZ ja edf DEMÁSZ.