”Valtakunnallinen yhteisymmärrys saavutettu”

Pääministeri Orbán puhui M1:n uutisten ja MTI:n tiedonnannon mukaan Bicsken kaupungissa 29. syyskuuta. –  ”Suurimpana viime vuosien aikana Unkarissa syntyneenä arvona pidän [saavutettua] yhteisymmärrystä”, összefogás, kertoi pääministeri juhlassa maanantaina 29.9., kun Bicskessä [Budapestin länsipuolella] otettiin käyttöön uudistettu kaupunkikeskusta.  Avajaisjuhla pidettiin Bicsken omalla Sankareiden aukiolla, Hősök tere, jolla pääministeri yhteensä 500 henkilön läsnäollessa korosti, että unkarilaisen käsityksen mukaan ”mahdoton” ei ole tosiasia, tény, vaan mielipide, vélemény.

”Olisiko joku uskaltanut vuonna 2010 ajatella, että pankit voisivat olla tilivelvollisia asiakkailleen, että valuuttavelalliset voitaisiin pelastaa lähes mahdottomalta tuntuvasta velkavankeudestaan, tai olisiko jonkun mieleen tullut ajatus, että perheiden [energian hinnasta maksettavia] kuluja, rezsi, voitaisiin hintojen nousun asemesta myös alentaa?”, kysyi pääministeri retorisesti kuulijoiltaan.

Orbánin käsityksen mukaan, ”jos syntyy yhteisymmärrys, ihmiset uskovat omiin voimiinsa, syntyy luottamus valitsijoiden ja valittujen johtajien välille, silloin Unkari kykenee sellaiseen suoritukseen ja saavuttaa sellaisia tuloksia, joita emme voineet itsestämme kuvitellakaan emmekä pitäneet omassa maassamme mahdollisena”.

Hän kertoi, että hallituksen tavoitteekseen julistamaa täystyöllisyyteen, teljes foglalkoztatottság, tähtäävää ohjelmaa ei vielä ole onnistuttu toteuttamaan [loppuun saakka], sillä Unkarissa jokainen ei vielä ole työssä, mutta jo paljon useampi työskentelee nyt kuin aikaisemmin. Työllistämisohjelmasta hän totesi, ne, jotka eivät kykene hankkimaan työpaikkaa yksityiseltä sektorilta, … jonottavat työllistämisohjelman työmahdollisuuksia, sillä sekä koulutetut että kouluttamattomat ihmiset haluavat tehdä työtä. Bicsken uudistetun keskustan luovutusjuhlan yhteydessä pääministeri painotti, että kaupungintalon laajennuksen ohella oli uudistettu paikallinen Sankareiden aukio, reformoitu pappila, roomalais-katolinen P. Kolminaisuuden kirkko, lisäksi nuorisotalo oli valmistumassa. Pääministeri muistutti, että Fidesz-KDNP oli 2010 saanut 2/3 enemmistön parlamenttiin ja uusinut voittonsa vuoden 2014 vaaleissa. Hänen mukaansa ensimmäinen vaalivoitto on paljon helpompi kuin saada äänestäjät antamaan luottamuksensa toistamiseen. Tästä esimerkkinä hän nosti esille vuosien 1998 ja 2002 vaalit. ”Asiat ovat niin, että olemme kyenneet säilyttämään kerran ansaitsemamme luottamuksen. EU-vaaleissa saimme jälleen äänestäjien luottamuksen ja pyydän teitä, että kolmannen kerran osoittaisitte luottamuksenne meihin” [so. hallituskoaliitioon] – muotoili pääministeri.

Tehtävistään luopuva pormestari Zoltán Tessely (myös Fidesz-KDNP:n parlamenttiedustaja) otti kiitospuheessaan esille, että hän päivälleen kuusi vuotta aiemmin pidettyjen ylimääräisten paikallisvaalien jälkeen otti johtaakseen tyhjiin imetyn, konkurssiin saatetun kaupungin, mutta nyt tarjoutuu mahdollisuus siihen, että hän näin mieltä-ylentävällä hetkellä voi luopua pormestarin tehtävästään. Kuluneiden vuosien työhön viitaten hän totesi, että suurin voimanponnistuksin ja suunnattomalla hallinnollisella työllä hänen onnistui nostaa kaupunki jaloilleen. …Kaupungin hallinto toimii nyt taloudellisesti vakaalla pohjalla ja useita tulevia vaalikausia koskevat ideat ja suunnitelmat odottavat uutta kaupunginjohtoa”.

Apulaispormestari Károly Palffy (Fidesz-KDNP) ja samalla tulevien vaalien pormestariehdokas totesi, että Bicsken kaupungille ovat velkajärjestelyjen avulla avautuneet uudet mahdollisuudet, sillä tähän asti pankkitileillä maanneet rahat voidaan kohdentaa nyt eri kehittämishankkeisiin. Hänen mukaansa kaupungin ottamasta 2,1 mrd. forintin lainasta kaupunki maksoi 1,1 mrd. takaisin omin voimin. Velkajärjestelyjen yhteydessä hallitus otti kantaakseen kaupungin 1,3 mrd:n forintin lainan, ja yhdessä valmistuvan maauimalan kanssa valtion vastuulle siirtynyt lainapääoma nousee 2,3 mrd:iin forinttiin.

Pormestariehdokas mainitsi muiden ideoiden ohella Bicsken Szív-puistoa koskevat jatkokehittämishankkeet, urheiluhallin ja juoksuradan rakentamisen, lastentarhan ja peruskoulun uudistamistyöt. Asukkaiden suurin toive on kuitenkin ”matkakeskuksen”, közlekedési csomópont, rakentamisen, mikä toteutunee rautatieaseman uudistustöiden mukana.

Juhlan kanssa samaan aikaan torin yhteen kulmaan oli kokoontunut omaan demostraatioonsa kaksikymmentä henkilöä, joukossa László Szilágyi, vasemmiston pormestariehdokas. Heidän [ironisiksi tarkoitetuissa] julisteissaan luki mm. ”Ydinvoimala Bicskeen” ja ”Stadion Bicskeen”.