Finanssitalo uppoamassa?

Helmikuun viimeisen viikon kestoaihe uutisissa oli tiistaina 24.2. julkitullut unkarilaisen Buda-Cash -pankkiiriliikkeen ja siihen kytkeytyneiden alueellisten pankkien vakavaraisuuden yllättäen havaittu romahdus. Unkarin valtion pankin, Magyar Nemzeti Bank (MNB), organisaation kuuluva sikäläinen finanssivalvontayksikkö oli määrä-aikaisessa vakiotarkastuksessa havainnut, että pankki oli vuosia peitellyt vähitellen 100 miljardiin forinttiin kasvanutta vajettaan. Uutisissa ihmeteltiin toistuvasti – tosin ilman vastauksia – miten näin suuri vaje oli saattanut syntyä viranomaisten valvonnasta huolimatta. – Asian saamasta julkisuudesta huolimatta on syytä muistaa, että pankkiiril-iikkeen ja siihen omistussuhteiden kautta kytköksissä olevien pankkien taseet edustavat vain yhtä prosenttia Unkarin pankkisektorista.

Keskiviikkona 25.2. Buda-Cash Brókerház Zrt:n finanssiperheeseen kuuluvan
DRB -pankkiryhmän pankit olivat kiinni kaikkialla maassa. Uutiset näyttivät videoleikkeitä, joissa hämmentyneet ja hätääntyneetkin kansalaiset ja yrittäjät pyrkivät turhaan pankkinsa konttoriin hoitaakseen raha-asioitaan. Rahaa ei voinut nostaa pankkiauto-maateistakaan. Toimittajat parveilivat turhaan myös Buda-Cash -pankkiiriliikkeen pääkonttorin ulkopuolella, sillä vartijat eivät päästäneet ketään sisälle.

Torstaina DBR -pankkiryhmän konttorit olivat jälleen auki, mutta asiakkaat eivät voineet tyhjentää tilejään, sillä Unkarin pankki oli määrännyt, että kukin asiakas saattoi  nostaa enintään 60000 forinttia. Buda-Cash Brókerház -pankkiiriliike sen sijaan oli edelleenkin kiinni. Valtiovarainministeri Mihály Varga ilmoitti, että pankkiryppääseen kuuluvalla neljällä alueellisella pankilla oli yli 80 kuntaa ja kaupunkia (önkormányzat, alueellinen itsehallintoelin) asiakkainaan. Tämän takia maan hallitus oli päättänyt, että niissä tapauksissa, joissa paikallisen hallintoelimen ainoa tili oli suljettu, seuraavat valtion-konttorin kautta tulevat maksut ohjattaisiin itsehallintoelimen avaamalle uudelle tilille.

Unkarin pankki tiedotti myös siitä, että ellei pankkiryhmään kuuluvien pankkien maksukyky palaudu muutaman päivän kuluessa, se tulee peruuttamaan po. pankkien toimiluvat. Tämän jälkeen pankit asetettaisiin suoritustilaan, felszámolás ja lyhyellä aikavälillä käynnistyisi korvausten maksu asiakkaille.

Unkarin pankki määräsi Buda-Cash Brókerház -pankkiiriliikkeelle valvojan ja pankin asiakaspalvelu oli torstaina edelleenkin suljettu. Pankki ei myöskään voi ottaa vastaan uusia toimeksiantoja. Ministeri Varga totesi myös, että alustavien tutkimusten perusteella tiedetään vain, että Unkarin valtion osalta ”kysymys on usean kymmenen miljardin vahingosta”.

Unkarin valtionpankki puolestaan muistutti niitä, jotka saavat palkkansa DRB -pankki- ryhmän konttoreissa avatuille tileille, että nämä välittömästi ilmoittaisivat asiasta työnantajilleen ja pyytäisivät, että he saisivat palkkansa muulla tavoin. Unkarin valtionkonttori, Magyar Államkincstár, ilmoitti puolestaan, että se lähettäisi helmikuun palkat asianosaisille poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen postin välityksellä.  Valtionkonttori esitti, että ne asianosaiset, joilla on tili DBR -pankkiryhmän konttoreissa, pyytäisivät asuinlääninsä viranomaisilta, että he saisivat palkkansa, perhekohtaiset tukensa tai vammaisille maksettavat tukensa muiden pankkien kautta. Myös eläkkeet maksettaisiin jatkossa postin kautta niille, joilla on ollut tili DBR -ryhmän konttoreissa, ilmoitti valtakunnallinen eläkevakuutuksesta vastaava viranomainen. Kansallinen vero- ja tullivirasto, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), ilmoitti myös, että asianomaiset pyytäisivät rahaliikenteensä ohjaamista veroilmoituksissa ja muissa asiakirjoissa mainitsemiensa DBR -pankki-ryhmän tilien sijasta muiden pankkien tileille.

Unkarin valtionpankin finanssivalvonnasta vastaavan yksikön varajohtaja korosti torstaina MTI:lle annetussa haastattelussa, että valtionpankki oli se laitos, joka ensimmäisenä havaitsi Buda-Cash -pankkiiriliikkeessä tapahtuneet väärinkäytökset. Hän muistutti siitä, että edellinen perusteellinen tarkastus toteutettiin toukokuussa 2010 ilman mainittavia seuraamuksia. Varajohtaja ilmoitti myös, että parin viime päivän aikana varmistui aiempi epäily, että Buda-Cash -pankkiiriliike oli syyllistynyt asiakkaiden rahoilla tehtyihin väärinkäytöksiin. Hän sanoi myös, että Unkarin valtionpankki voisi parin päivän sisällä tehdä päätöksen niiden pienten pankkien kohtalosta, jotka ovat pahasti kytkeytyneet väärinkäytösten ketjuun ja ovat kytköksissä pankkiiriliikkeen omistajiin. Siltä osin kun kyse tulee olemaan pankkien asettamisesta suoritustilaan, valtakunnallinen tallettajien suojasta vastaava rahasto, Országos Betétbiztosítási Alap (OBA), tulee 20 työpäivän sisällä ja kokemusten perusteella nopeamminkin korvaamaan asiakkaiden kärsimiä vahinkoja lähes 30 miljoonaan forinttiin saakka. Hänen mukaansa Unkarin pankin asianomaiselta elimeltä (Monetáris tanács) on pyydetty, että Unkarin pankki tarjoaisi riittävästi likvidejä varoja pankkiryhmän asiakkaiden maksuvaatimusten suorittamiseen, mikäli OBA:n käytettävissä olevat varat eivät tähän riittäisi. Buda-Cash -pankkiiriliikkeen asiakkaiden [sijoittajien] arvopapereita ja varoja ei turvaa OBA vaan sijoittajien suojasta vastaava rahasto, Befektető-védelmi Alap (Beva). Tileille talletetun varallisuuden korvaaminen tulee kysymykseen, mikäli pankkiiriliike ei pysty luovuttamaan sitä omistajalleen. Korvausmenettely käynnistyy Bevan toimesta, mikäli pankkiiriliike asetetaan suoritustilaan.

Parlamentin raha-asiainvaliokunnan kokouksessa Fideszin edustaja esitti, että valiokunnan seuraavaan kokoukseen kutsuttaisiin kuultavaksi pankkiiriliikkeen konkurssiasioissa toimivaltaiset valtion edustajat. Puheenjohtaja pyysi asianomaista edustajaa ottamaan yhteyttä Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtajaan, joka voisi esittää asian hallituksen edustajalle.

Oppositiopuolueista MSZP esitti, että Unkarin pankin johtaja viipymättä ryhtyisi kiinteistökauppojen asemesta hoitamaan vaikeaan asemaan joutuneiden DRB -pankin tallettajien asioita. Pääjohtaja Matolcsya arvosteltiin ankarasti ja häntä pidettiin tehtäväänsä soveltumattomana, koskapa hän pankkien valvonnasta vastuullisen laitoksen johtajana ei ollut kyennyt havaitsemaan vuosien aikana kertynyttä sadan miljardin vajetta. Syyllisten joukkoon kuului myös viisi vuotta maata hallinneelle Fidesz-KDNP, joka oli antanut tilanteen luisua tähän pisteeseen.

Párbeszéd Magyarországért -puolue kehotti Unkarin pankkia ja maan hallitusta selvittämään roolinsa pankkiiriliikkeen konkurssissa. Puolue ilmoitti myös tekevänsä lakiesityksen, että vastaavien tapausten tullessa esille tulevaisuudessa Unkarin pankki automaattisesti ryhtyisi tilapäisiin tallettajien tukitoimiin.

Buda-Cash -pankkiiriliikkeen kujanjuoksuun kytkeytyy poliittinen ulottuvuus toisellakin tapaa. Vuoden 2010 vaalien alla vasemmistohallitus oli vienyt lävitse lain, jonka mukaan pankkien toiminnan valvonta tapahtuisi 5-vuosittain toteutetuissa tarkastuksissa. Nyt viittä vuotta pidetään aivan liian pitkänä ajanjaksona ja halutaan toteuttaa tarkastukset 3-vuosittain. Fidesz pitää sosialistihallitusta syyllisenä nyt tapahtuneeseen ja parlamenttiryhmän puheenjohtaja Rogán pitää tapahtunutta ”jo toisena sosialistien aikaansaamana pankkipoetoksena”.

Taustaa. DRB -pankkiryhmä koostuu DRB -pankista ja kolmesta liikepankista. Pankkiryhmä on pieni, sillä sen taseen loppusumma ei kata edes yhtä prosenttia maan koko pankkisektorista. Buda-Cash Brókerház Zrt:n ja DRB -pankkiryhmä ovat lähellä toisiaan, sillä niiden omistajatahot menevät osin päällekkäin.

DRB -pankkiryhmään kuuluvat:

  • Etelä-Dunántúlin alueellinen pankki, DRB – DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (lyh.: DRB Bank)
  • Pohjois-Unkarin alueellinen pankki, ÉRB – Észak-magyarországi Regionális Bank (ÉRB), Miskolc
  • Etelä-Dunántúlin säästöpankki, DDB – Dél-Dunántúli Takarék Bank (DDB) ja
  • Budan alueellinen pankki, BRB – Buda Regionális Bank (BRB).

DBR -pankin edeltäjä oli 1950-luvulla Baranyan läänissä toiminut säästöpankkiryhmä. Nämä liittyivät 1976 Siklosin ja ympäristön säästöpankkiin, Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet. Uusi pankki avasi konttorit 1988 Pécsiin ja 1999 Kaposváriin ja Budapestiin. Tällä hetkellä DBR-pankilla on 119 omistajaa ja pankin kotipaikka on Siklos.