Orbán: Lähivuosien politiikassa on kyse ahkerasti työskentelevistä ihmisistä

Lähivuosina joka ikinen päivä on puhuttava ahkerasti työskentelevistä ihmisistä, keményen dolgozó emberek. Tämän asetti tavoitteekseen pääministeri Viktor Orbán perjantaina 27. helmikuuta arvioidessaan Fideszin kokouksessa [évértékelő] Várkert Bazár -keskuksessa pitämässään puheessa edellisen vuoden toimintaa. Pääministeri puolusti puheessaan porvarillisen Unkarin ihannetta ja käsitteli myös Fidesz-KDNP:n Veszprémin täytevaaleissa kärsimää tappiota, mihin liittyen hän pyysi kannattajiltaan, että otettaisiin järki käteen, eikä jäätäisi lepäämään laakereilla.

Orbán aloitti 45-minuuttisen puheensa kertoen pitävänsä sietämättöminä niitä arvioijia, jotka pitivät porvarillista Unkaria, polgári Magyarország, poliittisena tuotteena ja että hän puolusti porvarillisen Unkarin ihannetta ja totesi: ”Me olemme kristillisdemokraattisella perustalla olevan kansanpuolueen muodostama yhteisö, jonka ihanteena ja johtotähtenä on porvarillinen Unkari”. Pääministeri totesi, ettei hän usko siihen, että tässä asiassa tapahtuisi jokin muutos seuraavan sadan vuoden aikana. Hän painotti, etteivät yksityiset ambitiot, eivätkä yksilön tai ryhmän intressit voi mennä isänmaan edun ja isänmaan palvelemisen edelle. Hänen mukaansa henkilökohtainen rehellisyys on kristillis-demokraattisen politiikan peruskivi.

Liberaalin monikulttuurisuuden keinoin ei voida vastata tärkeisiin Eurooppaa koskeviin kysymyksiin. – Puhuessaan Euroopan tilanteesta pääministeri totesi, että Euroopan mantereella on tänään vastattavanaan sellaisia kysymyksiä, joihin on mahdoton vastata liberaalin monikulttuurisuuden keinoin.

Hän luetteli tärkeimpinä kysymyksinä seuraavat:

  • Oliko mahdollista ottaa vastaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole valmiit omaksumaan eurooppalaista kulttuuria, tai tulevat Eurooppaan ennalta omaksuttuna aikeenaan tämän kulttuurin romuttaminen?
  • Voimmeko estää sen, että kylmän sodan haamu palaa takaisin ja Venäjästä tulee jälleen vihollisemme?
  • Onko meille, unkarilaisille mahdollista puolustaa yhtaikaa Ukrainan itsemääräämis-oikeutta Kárpátaljan unkarilaisten turvallisuutta, Unkarin keskeytymätöntä energia-huoltoa ja Unkarin taloudellisia intressejä?

Nämä kysymykset nosti pääministeri esille. Hänen mukaansa Unkarin vaaleilla valittujen johtajien on EU:n ja NATOn jäsenyysvelvoitteet huomioon ottaen vastattava näihin kysymyksiin niin, että maalle jäisi turvallinen paikka turvattomassa maailmassa.

Puolustelevan ulkopolitiikan ajanjakso on päättynyt. – Pääministeri selkiytti näkemystään toteamalla, että tähän tarvitaan suvereeni ja aloitteellinen ulkopolitiikka. Hän totesi, että vuonna 2010, kun Unkari kävi taloudellista selviytymistaisteluaan, maa saattoi pyrkiä ulkopolitiikassaan vain sopeutumaan ja mukautumaan maailmanpolitiikan muutoksiin silloisen ulkoministeri János Martónyin johdolla. Mutta vuoteen 2014 tultaessa tilanne oli muuttunut, Unkarista oli tullut taloudellinen menestystarina ja se julisti omaksuneensa uuden ulkopoliittisen doktriinin: Unkarin aloitteellinen ulkopolitiikka oli alkanut: ”Pudotimme syvään veteen, melyvízbe, nuoret, tehokkaat ja kunnianhimoiset ihmiset, puolustelevan ulkopolitiikan aika oli tullut tiensä päähän”.

Pääministeri esitti käsityksenään, että ”on jo aika, että voimme suhtautua ulkomaihin kanssamme tasa-arvoisina toimijoina ja tuntea itsemme samanarvoiseksi ulkomaisen toimijan kanssa”. Hän totesi kuitenkin samalla, että kohtuus on ulkoasioiden hoidossa myös tärkeää: ”Ettemme toimi kuin Nalle Puhin Tikru, joka vei loikkimisensa liiallisuuksiin”. Vastauksena opposition taholta esitettyyn ulkopoliittisen isolaation pelkoon hän luetteli, että yksin helmikuussa Unkarissa vieraili yksi valtionpäämies, kolme pääministeriä ja yhdeksän ulkoministeriä.

Pääministeri totesi puheessaan, että vuodesta 2010 lähtien Unkari on elänyt sellaisessa tulevaisuudessa, johon monet maat ovat nyt siirtymässä tai toivovat ennemmin tai myöhemmin siirtyvänsä. Oli asioita, jotka edelliseltä aikakaudelta kannatti säilyttää, esimerkiksi demokratia, mutta ilman mitään attribuuttejaan. Samalla oli luovuttava kaikesta sellaisesta, joka oli päätynyt vararikkoon. Tästä esimerkkinä hän luetteli neoliberalistisen talouspolitiikan, talouden leikkauspolitiikan, monikulttuurisen yhteiskunnan harhan – vielä ennen kuin Unkarista olisi tullut pakolaisleiri – ja liberaalin yhteiskuntapolitiikan, joka ei tunne yhteistä hyvää ja hylkää kristillisen kulttuurin.

Olemme luopuneet poliittisen korrektiuden dogmista. – ”Hallitus luopui poliittisen korrektiuden dogmista”, jatkoi Orbán, jonka mukaan unkarilainen ihminen on luonteeltaan poliittisesti epäkorrekti, paremmin sanoen hän ei ole vielä menettänyt tervettä järkeään, jaarittelu ei häntä kiinnosta vaan hän haluaa tosiasioita, tuloksia – ei teorioita, työtä ja halpoja kustannuksia.

Hallituksen talouspolitiikan osalta pääministeri nimesi todelliseksi läpimurroksi sen, että vuosikymmenien jälkeen Unkarin talous viime vuonna ensimmäistä kertaa alkoi kasvaa ilman ulkomaisia lainoja. Hän näkee asian niin, että on kysymys paljon enemmästä kuin hyvästä hallinnosta, taloudellisessa mielessä kansasta on tullut täysikasvuinen. Valtio, yritykset ja kotitaloudet käyttäytyivät niin kuin vastuullisen aikuisen ihmisen kuuluukin: harkitsivat perusteellisesti, tekivät järkeviä päätöksiä ja toteuttivat ne kurinalaisesti. Hänen käsityksensä mukaan sitä voitiin nimittää vastavuoroiseen luottamukseen perustuvaksi yhteistyöksi.

Hänen mukaansa ”juuri tämän ansiosta olemme tänään selvinneet vaikeuksistamme, kint vagyunk a vízből,ja siksi ruokahalumme uusien menestysten saavuttamiseksi voi kasvaa. ”Voimme pitää yllä sellaista taloudellista järjestelmää, joka lisää toiveita sen suhteen, että opposition edustajat vielä pitkän aikaa saavat tuloksetta pyrkiä esittelemään avujaan”,
árulhatják a petrezselymet a bálteremben.

Esimerkkinä positiivisista yhteiskunnallisista ilmiöistä hän mainitsi, että viime vuonna syntyvyys oli suurin viiteen vuoteen, sekä edelleen sen, että avioliittoja solmitaan enemmän kuin aiemmin ja avioeroja otetaan vähemmän, raskaudenkeskeytyksiä on vähemmän ja kuolleisuus on aiempaa alhaisempi.

Suotuisista yhteiskunnallisista tuloksista puhuessaan hän otti esille reaalipalkkojen nousun, ennätykset rikkovan työllisyysasteen, valuuttalainojen muuttamisen forinttilainoiksi, talouden kasvun, hintojennousun hillitsemisen, eläkkeiden reaaliarvon puolustamisen ja investointien määrän kasvun.

Satojentuhansien ahkerasti työskentelevien unkarilaisten on päästävä porvarilliseen yhteiskuntaan. – Vaalikaudesta jäljellä olevan kolmen vuoden tavoitteen pääministeri kuvasi kertoen, että sen lisäksi, että sosialistien ei tule päästä takaisin valtaan, kysymys on työstä päivittäin ahkerasti työskentelevien ihmisten ja heidän perheittensä hyväksi. Unkarilainen yhteiskunta ei tule enää olemaan sellainen paikka, jossa eri yhteiskuntaryhmien välillä ei olisi liikettä, porvarillinen yhteiskunta kuuluu sadoille-tuhansille ahkerasti työskenteleville unkarilaisille.

Tavoite on, että jokainen, joka tekee työtä, voisi ja voisi aiempaa vaivattomammin tulla toimeen työnsä hedelmillä, määritteli pääministeri. Siksi kaksilapsisten perheiden verohelpotukset tulevat kasvamaan, kodinperustamisohjelma ja uudet työuramallit otetaan käyttöön, (terveyskeskus)lääkäreiden palkkiot tulevat nousemaan, uusia päiväkoteja rakennetaan, uusi ammattikoulutusjärjestelmä luodaan, lisäksi lasten ruokailu koulussa ja päiväkodissa tulee ilmaiseksi. Näin luetteli pääministeri muistuttaen myös siitä, että [mainittujen uudistusten turvaamiseksi] pyritään luomaan saman katon alle pitkän aikavälin palkankorotusohjelma työnantajien ja työntekijöiden kesken.

Pääministeri lupasi edelleen, että pankkien aiempien antolainausehtojen tarkistaminen ja korvausten maksattaminen kansalaisille, bankok elszámoltatása, viedään loppuun ja energiahintojen sääntely jatkossakin turvataan niiltä niin ovelilta Brysselin aikeilta, millaisina ne juuri nyt on kätketty energiaunionia koskeviin suunnitelmiin. Ahkerasti työskenteleviä unkarilaisia on autettava taloudellisen kasvun ohella, yhdessä tuon kasvun kanssa sekä kilpailukyvyn parantamisen kanssa rinnakkain, tiivisti pääministeri.

Orbán puhui puolueväelleen myös siitä, että hallintokoneisto oli ottanut tehtäväkseen myös valmistautumisen ilmastonmuutokseen, jota ilmeisesikään ei pystyttäisi pysähdyttämään, teknologisten läpimurtojen uuteen aaltoon mukaan lukien geneettisen lääketieteen kehityksen. Hänen käsityksensä mukaan hallinnolliset instituutiot kykenevät enimmäkseen vaikuttamaan teknologisen muutoksen seurauksiin, siksi on kannustettava yksityistä sektoria luovuuteen, innovatiivisuuteen ja on taattava, että kansalaiset pystyvät hyödyntämään kilpailussa tarvittavia keinoja. Hän muistutti, että tätä työtä ohjasi József Pálinkás, Unkarin tiedeakatemian aikaisempi puheenjohtaja.

Olkaamme järkeviä, älkäämme levätkö laakereillamme! Legyünk ismét észnél, ne üljünk a babérjainkon!Puheensa lopussa pääministeri arvioi edellisen viikonlopun Veszprémin täytevaaleja korostaen: pitkään aikaan ei ole tapahtunut sellaista, että olisimme hävinneet selvästi. Orbán totesi, että olisi nähtävä myös asian edut: jos joku riippumaton edustaja voittaa vaalissa, se merkitsee sitä, että vaalilaki on toimiva ja onnistunut. Demokratiakaan ei ole kärsinyt vahinkoa, jos tällaista tapahtuu, lehdistön-vapaudesta puhumattakaan, sillä ilman näitä [kahta] miten olisikaan voinut voittaa riippumaton sosialistien [tukema] ehdokas.

Kahden kolmasosan enemmistö menetettiin myös, jatkoi pääministeri, ”läntiset toveritkin” voivat rauhoittua: ”olemme hyviä demokraatteja”. Hän selitti lausumaansa: ”lännen suuntaan se on hyvä demokraatti, joka häviää vaalin, mutta jos voittaa, silloin olkoon heikko”. Hänen mukaansa kysymyksessä ei ollut vitsi. Fideszin puheenjohtajan mukaan melkoinen joukko puolueen aiempia kannattajia ei nyt äänestänyt Fidesziä. Kaikella varmuudella he ovat tyytymättömiä puolueeseen, siksi tulevaisuudessa tarvitaan enemmän sovittelua, yksimielisyyttä ja enemmän neuvottelua.

Viktor Orbánin mukaan kiihkeätempoisen vaalivuoden jälkeen ei saa rauhoittua, on jo nähtävissä, että ei tule olemaan rauhallisia tuokioita, toistuvat ja häikäilemättömät hyökkäykset ovat väistämättömiä, negatiivinen kampanjointi Fidesziä vastaan tulee olemaan jatkuvaa. Sitä ei hänen mukaansa saanut aliarvioida. Pääministeri jatkoi, että omat kokemukset on otettava opiksi. Antallin hallitus [joka ei ottanut opikseen] kärsi vaalitappion, ja niin tulivat takaisin häntä vastustaneet sosialistit.

Puoluejohtaja teroitti kuulijoilleen, että nämä tulisivat järkiinsä, puoluetta tulevat syyttämään korruptiosta ne vastustajat, jotka putsasivat maan putipuhtaaksi. Puolueen kannattajia tulevat leimaamaan lopuksi arroganteiksi ne, jotka häpeämättömästi valehtelivat, képébe vágtak, koko maalle, jotka johtamisen asemesta valehtelivat yötä päivää, hazudtak ejjel-nappal; lopulta kommunisti[taustaiset] miljardöörit alkavat puhua herrastelusta ja köyhien puolesta krokotiilinkyyneleitä vuodattavat ne, jotka veivät eläkkeet ja palkat ja tekivät sadoista tuhansista unkarilaisista työttömiä avustustennostajia. Pääministerin mukaan lopulta vastuunkannosta alkavat laverrella ne, jotka saivat aikaan vuosisadan vastuuttomuuden mahdollistaessaan valuuttalainat.

”Tulkaamme järkiimme, älkäämme levätkö laakereillamme! Nouskaamme nojatuoleistamme ennen kuin olisi myöhäistä.” Tätä pyysi Orbán puolueeltaan ja kannattajiltaan lisäten, että vasta silloin syntyy porvarillinen Unkari, kun jokainen, jolle tämä asia on tärkeä, työskentelee sen hyväksi.

Viktor Orbánin mukaan porvarillisilla demokratioilla ei ole ’lopullista voittoa’, vain kommunistit ajattelivat niin [yhteiskuntakehityksestä]. Demokratiassa on taisteltava joka päivä luottamuksesta ja arvonannosta! Hänen mukaansa porvarillisen demokratian puolesta voidaan taistella vain yhdessä ei toisiaan vastaan toimien, sillä yhteistyö on voimaa, leiri on yhteinen ja yhteinen on lippu, egy a tábor, egy a zászló, siteerasi hän vanhaa sotilaslaulua. ”Hyvää huomenta Unkari, hyvää huomenta unkarilaiset!” päätti puheensa tavanomaisesta lopetuksestaan poiketen pääministeri ja puoluejohtaja Viktor Orbán.