10.3. on székely-kansan ja mielenosoitusten päivä

Uutisten mukaan 10. maaliskuuta oli székely-kansan vapauden päivä, székely szabadság napja. Romaniaan kuuluvan Transsilvanian Székelyföldin asukkaiden enemmistö on kansallisuudeltaan unkarilaisia. Monet unkarilaiset sekä Romaniassa että Unkarissa ovat huolissaan siitä, että Romanian aluehallinnon uudistusten seurauksena ja hallintoalueiden romaniallaisia suosivien uusien rajojen myötä unkarilaisten enemmistöasema ainakin osittain häviäisi. Tämä olisi haitallista alueen unkarilaisten autonomiapyrkimyksille, joita myös Unkarin hallitus pyrkii tukemaan. Muun muoassa KDNP:n eli pienemmän hallituspuolueen puheenjohtaja Zsolt Semjén on korostanut, että maan rajoen ulkopuolella oleville unkarilaisille tulisi myöntää alueellinen autonomia siellä, missä he ovat enemmistönä ja kulttuuriautonomia siellä, missä he ovat vähemmistönä.

Székely-kansan autonomiapyrkimuksiä korostavaa maaliskuun 10. päivää on vietetty ensimmäisen kerran vuonna 2012. Tänä vuonna useat tuhannet kokoontuivat Székely-földin kaupungeissa, erityisesti Marosvásárhelyssä ja Csíkszeredassa osoittamaan mieltään. Yksittäisessä kaupungissa demonstraatioon osallistuneita oli kuitenkin vain muutamia satoja. Lisäpontta mielenosoituksille antoi se, että Marosvásárhelyn pormestari on sekä 2014 että tänä vuonna yrittänyt estää tilaisuuden järjestämisen.

Demonstraatrioihin osallistuneet halusivat vaatimuksensa julki ja ulkomaailman tietoon. He lukivat paikalle kokoontuneille vetoomukset, jotka lähetettäisiin Romanian parlamentille ja presidentille. Niissä vaadittiin székelyille autonomiaa, paheksuttiin alueellsiten viran-omaisten [kuten Marosvásárhelyn pormestarin] toimia ylilyönteinä ja mielipiteenvapauden loukkauksena, vaadittiin székelyiden kansallisten tunnusmerkkien, kuten Székelyföldin lipun vapaata käyttöä. [Unkarin uutisissa on useita kertoja käsitelty vastakkainasettelua, joka on syntynyt Romanian viranomaisten ja alueen kaupunkien ja kuntien székely-johdon välille, kun viimeksimainitut ovat tehneet päätöksen székelyzászlón käyttöönotosta ja kunnan- tai kaupungintalon salkoon on nostettu vain székely-lippu ja jätetty Romanian valtion lippu tyystin pois.]

Myös Budapestissa Hősök térillä järjestettiin székelyitä ja ylipäänsä kansallisia vähemmistöjä tukeva mielenosoitus. Aukiolle oli lukuisin kynttilöin rajattu Székelyföldin kartta. Paikalle kokoontuneiden nimissä päätettiin lähettää székelyiden autonomiaa tukeva vetoomus Romanian pääministerille Viktor Pontalle.

Székely szabadság napja tai székely vértanúk napja on vuoden 1848 vallankumouksen ja vapaustaistelun jälkimaininkeihin liittyvä episodi, josta on käytetty myös organisoijansa József Makkin mukaan nimeä Makkin salaliitto. Kossuth ja Makk sopivat vastarinta-organisaation luomisesta italialaisen Mazzinin esimerkin mukaan. Salaliittolaiset nostattaisivat tilaisuuden tullen alueensa väestön aseelliseen kapinaan tavoitteena Unkarin irrottaminen habsburgien keisarikunnasta. Salaliitto kuitenkin epäonnistui osittain siksi, että se ei kyennyt saamaan väestön tukea ja osin siksi, että kavaltajat paljastivat organisaation. Useita henkilöitä tuomittiin pitkäaikaisiin vankeusrangaistuksiin ja neljä teloitettiin, heistä kolme 10.3. 1854 Marosvásárhelyn Postarétissa.