Toinen takaisku Fidesz-KDNP:lle

 Poliittisten arvioijien mukaan Tapolcan vaalipiirin täytevaalia voidaan pitää osoituksena siitä, että Jobbik kykeni innostamaan kannattajansa vaaliuurnille, kun taas hallituspuolueet siinä epäonnistuivat. Vasemmisto sen sijaan ei kyennyt hyödyntämään sitä, että Fidesz-KDNP oli menettänyt kannatustaan. Näin todettiin MTI:n mukaan 13.4. eli vaalipäivän jälkeisissä tuoreissa arvioissa, kun lopullinen vaalitulos oli vielä vahvistamatta.

Tuolloin 99,13 % annetuista äänistä oli laskettu ja Lajos Rig oli laskennan tuossa vaiheessa saanut 35,27 % annetusta äänistä. Zoltán Fenyvesin osuus puolestaan oli 34,38 % ja vasemmiston eli DK:n ja MSZP:n yhteinen ehdokas, Ferenc Padin osuus 26,27 %. Kahden ensimmäisen ehdokkaan välinen ero saattaa vielä kutistuakin, kun ulkomailla äänestäneiden – 472 unkarilaisen – äänet saadaan laskettua mukaan. Rigin saamaa niukkaa etumatkaa pidettiin kuitenkin riittävänä, kuten lopullinen tulos myöhemmin osoitti.

Jobbik-puolue sai käytännössä saman äänimäärän kuin vuoden 2014 parlamenttivaaleissa (itse asiassa 244 ääntä enemmän), vaikka vaalipiirin äänestysaktiivisuus putosi viideneksen. Fidesz-KDNP sai kaikkiaan n. 8500 ääntä vähemmän kuin edellisissä parlamenttivaaleissa 2014. MSZP:n ja DK:n yhteinen ehdokas sai puolestaan 4000 ääntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. – Jobbikin ja Fidesz-KDNP:n saamien äänimäärien äero oli 13.4. tietojen mukaan vain 261 ääntä.

Hallituspuolueet tunnustivat tappion, mutta vähättelivät sen merkitystä. Äänestäjillä lienee kuitenkin ollut mielessä Veszprémin täytevaalit kuukautta aikaisemmin, jonka Fidesz-KDNP myös hävisi sitoutumattomalle, mutta vasemmiston tukemalle ehdokkaalle. Tuolloin Fides totesi, ettei vaali muuttanut olennaisesti voimasuhteita, sillä määräenemmistöä – joka Vezprémissä menetettiin – vaativa lainsäädäntötyö oli tehty pääosin jo edellisellä vaalikaudella. Samalla kuitenkin ennustettiin, että Veszprérmin tappion perusteella ei voisi vetää johtopäätöstä, että hallituspuolueet kärsisivät tappion myös Tapolcassa, Pikemminkin päinvastoin: Tapolca olisi toista maata! – Näin ei kuitenkaan tapahtunut, sillä Fenyvesi ei kyennyt saamaan edesmenneen Lasztoviczan kannattajia liikkeelle.