Orbán ja yhteiskunnan ongelmat

”Jotta menestyisimme, meillä on oltava varma ja ennakoitavissa oleva paikka tässä ennakoimattomasti muuttuvassa maailmassa, mitään ksymystä ei saa pitää kiellettynä, tabuna”. Näin määritteli M1:n Ma délután eli Tänään iltapäivällä -ohjelmassa Unkarin aserman pääministeri Orbán Unkarin Ystävien Säätiön, Magyarország Barátai Alapítvány, järjestyksessä 2. maailmankonferenssissa Budapestissa 9. toukokuuta.

Pääministerin mukaan ”ideologisten päähänpinttymien” asemesta on käsiteltävä todellisia ongelmia ja ”meidän on annettava omat vastauksemme meitä askarruttaviin kysymyksiin”. Esimerkinomaisesti hän nosti esille unkarilaiset keksinnöt ja viittasi siihen, että poikkeuksellinen unkarilainen ajattelu ei rajoitu vain tieteeseen ja kulttuuriin vaan leviää myös poliittiseen elämään. Orbánin mukaan oli nähtävä yli Unkarin ja Euroopan rajojen, avoimesti, vastaanottavaisin mielin on tarkasteltava kaikkea sitä, miktä maailmassa tapahtuu, sillä se, joka ei seuraa tapahtumia ympärillään, ei myöskään ymmärrä, mitä tapahtuu, ja hänestä tulee muutosten uhri. – Näin tiivisti pääministeri ajatuksensa tuoden esille monia esimerkkejä järjestyksen horjumisesta ja nosti esille myös sen, että maailmantalouden keskus on yhä selvemmin siirtymässä itään.

”Eurooppa jahkailee”, totesi pääministeri, ja hänen mukaansa se merkitsi sitä, että mantere on epävarma identiteetistään ja tavoitteistaan. Pariisin terroriteko sai mantereen shokkitilaan, mutta kukaan ei voi olla varma siitä, että näistä [terroritekoa seuranneen epätietoisuuden aiheuttamista] synnytyskivuista seuraisi tarkoituksenmukaisia vastauksia. Näin pääministeri arvioi lisäten, että sinä aikana kun Eurooppa kiistelee entiseen tapaan monilulttuurisuutta, poliittista korrektiutta ja vastaavia taikasanoja käyttäen esimerkiksi maahanmuutosta, bevandorlás, vain Australia on kyennyt puolustamaan rajojaan.

”Meidän eurooppalaisten tulisi tässä epävarmassa ja vaikeasti ennakoitavassa maailmassa suhtautua vakavammin niihin vastauksiin, joita vaistomme sanelevat sen sijaan, että pakenisimme woodoon ja tabujen maailmaan omaa elämäämme koskevien kysymysten edessä”, pääministeri korosti. Hänen käsityksensä mukaan Eurooppa on tänään kiistelemässä varsin tuloksettomasti valtion ja hallinnollisen järjestelmän luonteesta ja näiden suhteen tuskin päästään sopuun. Hän totesi tuntevansa joskus, että keskustelua käydään vilpittömämmin kuin tehdään itse työtä, tässä tapauksessa Eurooppa jää jälkeen, sillä Euroopan keskustellessa itä tekee työtä.

Pääministeri vaihtoi puheessaan toiseen teemaan todeten, että 25 vuotta sitten, kun Unkarikin sai takaisin itsemääräämisoikeutensa, hän ei ajatellut, että seurauksena olisi kaksi vuosikymmentä kestänyt nahistelu, eikä [maalla] ole ollut riittävästi voimia eikä tahtoa viedä loppuun niitä välttämättömiä, suunnattomia ja syvällekäyviä muutoksia, jotka toteuttaen Unkari kommunismin jälkeen voisi uudelleen muuttua voimakkaaksi, ylpeäksi, kristilliseksi, läntiseksi ja kansalaisten porvarillisilla ehdoilla organisoituvaksi maaksi.

”Väheksytystä ja toivottomasta tilanteesta, ulkomaiden kritiikin ja hyökkäysten keskellä ryhdyimme työhön viisi vuotta sitten”, totesi pääministeri kertoen , että vuoden 2014 vaalit osoittivat, että maan kehitys oli lähtenyt oikeaan suuntaan. Hän totesi, että 1800 päivässä hallitus oli voittanut talouskriisin, oli luonut edellytykset taloudelliseen vakauden luomiseksi, vähentänyt valtionvelkaa, laatinut uuden valtiosäännön, vahvistanut unkarilaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta, pelastanut useita satojatuhansia velkavankeudesta. Seuraaviksi hallituksen tehtäviksi hän nimesi opetusjärjestelmän uudistamisen ja brittiläiseen esimerkkiin viitaten totesi, että tänään voidaan jo ottaa esille täystyöllisyyden tavoite sekä se, että ahkerasti työskentelevät ihmiset eivät vain uutisissa kohtaisi taloudellisia menestystarinoita vaan kokisivat niitä myös omassa elämässään.

Pääministerin arvion mukaan Unkarilla on tänään sellainen asema, jota se on 25 vuotta tavoitellut ja seuraavia vaaleja edeltävän kolmivuotiskauden ajan maalla on tähän [uudistustyöhön] käytettävissä merkittävä parlamenttienemmistö, kansalaisten suuri tuki ja toimintakykyinen hallinto.

Pääministeri Orbán kiitti kokouksen osanottajia siitä, että nämä toimivat Unkarin puolestapuhujina maailmalla ja pyysi näiltä, että nämä kertoisivat kaikkialla, että hallitus tulisi viemään menestykselliseen päätökseen ohjelman, jonka tavoitteena oli [yhteiskunnan] porvarillinen, polgári, organisointi. Kokouksen osanottajat esittivät seuraavaksi pääministerille kysymyksiä, jotka käsittelivät Unkarin kuvaa maailmalla, országimázs, turismia ja innovaatioita. Unkarin saamaan arvosteluun viittaavaan kysymykseen pääministeri vastasi, että tällä hetkellä kaikkialla on vallalla sellainen aatteellinen virtaus, joka näkee vapauden toteutumisen raja-aitojen hävittämisessä, ja Unkari ei voi hyväksyä tätä ajattelua eikä aio edes valehdella, että hyväksyisi.

Unkarin Ystävien Säätiö syntyi vuonna 2011 tavoitteenaan opastaa maailmalla eläviä unkarilaisia Unkaria koskevissa kysymyksissa ja vetää heidät mukaan Unkarissa toteutettaviin mestyksekkääsiin yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin, taloudellisiin ja tieteellisiin hankkeisiin.