Tappelunnujakka pakolaisten kokoamiskeskuksessa

Tappelunnujakka  kokoamiskeskuksessa. Aamupäivällä 26.8. kehkeytyi M1:n uutisten mukaan tappelunnujakka Szegedin lounaispuolisella Röszken rajanylityspaikalla maahantulijoiden kokoamiskeskuksessa, befogadóállomás. Poliisi joutui käyttämään kyynelkaasua saadakseen kiihtyneet laittomat (so. puutteellisin matkustusasiakirjoin maahan tulleet) maahantulijat rauhoittumaan.

Viranomaisten mukaan Röszken järjestyshäiriöön otti osaa noin 200 maahantulijaa. Välikohtaus sai alkunsa, kun maahantulijat näkivat keskuksen ulkopuolella Unkarin television ryhmän nauhoittamassa uutiskatsausta ja pakolaiset olisivat halunneet kertoa mielipiteensä televisiolle. Syntyneen epäjärjestyksen hillitsemiseksi poliisi käytti kyynelkaasua, kertoi M1 -televisiokanavan reportteri. M1:n uutisraportissa todettiin, että osa pakolaisista oli tyytymättömiä siksi, että rekisteröintivaiheessa Unkarin viranomaiset ottivat heiltä sormenjäljet. Kiristyneeseen tilanteeseen vaikutti ilmeisesti osaltaan myös maahan vastikään saapuneiden väsymys ja huono sää.

Myöhemmin Csongrádin läänin poliisilaitoksen tiedottaja Szabolcs Szenti kertoi, että tyytymättömyyden syynä oli rekisteröintiprosessin hitaus. Tiedottajan mukaan tällä hetkellä Unkariin saapuu paljon aikaisempaa enemmän maahantulijoita, minkä takia EU:n edellyttämä rekistreröintiprosessi on hidastunut. Tiedottaja muistutti siitä, että EU:n säädösten mukaan poliisin on rekisteröitävä maahantulijat.

Poliisi erotti välikohtaukseen osallistuneet 200 maahantulijaa muusta pakolaisjoukosta, minkä jälkeen rauha palasi hangaariin (hangaari on tilapäinen, kevytrakenteinen suojakatos tai teltta, jonka liepeet tarvittaessa voidaan n ostaa ylös. Kukaan ei saanut vammoja tapahtumassa. Poliisi kokoaa laittomasti maahantulleet tai pakolaiset Röszken kokoamisasemalle, jossa nämä oleskelevat tavallisesti vuorokauden, minä aikana poliisi kirjaa tiedostoonsa asianomaisten henkilötiedot ja ottaa sormenjäljet. Puoleenpäivään mennessä mielialat olivat rauhoittuneet ja rekisteröinti vietiin loppuun, minkä jälkeen pakolaiste kuljetettiin linja-atoilla pakolaisten vastaanottokeskukseen.

Mm. Lähi-Idän, Pohjois-Afrikan ja Afrikan sarven kriisialueilta Ihmiset saapuvat Unkariin puutteellisin matkustusasiakirjoin varsinaisten rajanaylityspaikkojen ulkopuolelta ylittäen maastossa olevan rajan, zöld határ, laittomasti. Poliisi partioi raja-ravyöhykkeellä ja rajalle johtavien teiden ja rautateiden suunnissa utoin ja ratsukoin. Rajan tuntumassa tavatut yksittäiset tulijat, useimmiten on kysymys 10–20 hengen ryhmistä, kuljetetaan kokoamisasemille, joilla heidän tietonsa kirjataan. Valtaosa ilmoittaa hakevansa turvapaikkaa. Kokoamisasemat ovat läpivirtauspaikkoja, joiden kautta  tulijat kuljetetaan vastaanottokeskuksiin. Kaikki eivät haluaisi tulla rekisteröidyksi, erityisesti sormenjälkien ottamiseen suhtaudutaan epäluuloisesti. Unkari on tulijoille kauttakulkumaa reitillä kohti rikkaampaa Keski- ja Länsi-Eurooppaa sekä Skandinaviaa. Monet ovat tietoisia Dublinin sopimuksesta, jonka mukaan pakolaisstauksen myöntämistä koskeva prosessi viedään loppuun siinä maassa, jossa asianomainen on tullut ensimmäisen kerran Schengen-alueelle. Siksi eräät haluaisivat tulla rekisteröidyiksi vasta esim. Ranskassa.

Monet eivät myöskään halua jäädä Unkarin pakolaiskeskuksiin vaan haluaisivat jatkaa matkaansa osin myös Unkarin muitä Schengen -maita niukemman tuen takia. Budapestin rautatieasemille avattujen transit -keskusten kestokyky on jo ylittynyt ja Budapestin pormestari Tarlos ilmoittikin, että uusi keskus avataan itäisen rautatieseman lähistölle Verseny-kadun varrella olevaan rakentamattomaan kortteliin, jossa aiemmin toimi tori. Uuden keskuksen avaamisen jälkeen myös läntisen ja eteläisen rautatieaseman transit-keskukset suljetaan.

Tällä viikolla M1:n uutisten mukaan Saksan liitokansleri Merkel, tosin ilmoitti, ettei Saksa enää palauttaisi pakolais-statusta hakevia rekisteröintimaahan ja että Syyriasta saapuvat pakolaiset tulisivat saamaan pakolaisstatuksen. Tämähän on ollut yksi Unkarin huolenaihe, sillä pari kuukautta sitten Saksa ja mm. Tshekki ilmoittivat aloittavansa syksyllä Unkarissa rekisteröityjen paluukuljetukset Unkariin. Mnet ovat myös kritisoineet Merkelin lausuntoa, jota on tulkittu niin, että Eurooppa olisi avosylin ottamassa  vastaan Syyriasta, Afganistanista ja Irakista tulevat pakolaiset. Yksin Turkin pakolaisleireissä on jo kaksi miljoonaa pakolaista ja po. maissa asuu 78 miljoonaa ihmistä, joista monet ovat valmiita lähtemään. Näillä varomattomilla lausunnoilla vain pahennetaan pakolaistilannetta, jonka hallinta jo nyt on osoittautunut ylivoimaiseksi Euroopan ja EU:n johtajille.