Rajavalvontaa tehostetaan

Unkariin yhä suurempina määrinä saapuvat laittomat maahanmuuttajat ovat aiempaa aggressiivisempia ja esittävät [viranomaisille] aiempaa suurempia vaatimuksia”, totesi hallituksen tiesottaja Zoltán Kovács MTI:lle 26.8., pari tuntia Röszken ”välikohtauksen” jälkeen. Tuolloin poliisi taltutti kyynelkaasulla rekesteröintiä odottavien tulijoiden kesken syntyneen nujakan

Tiedottaja lisäsi, että laittomien maahantulijoiden kieltäytyessä noudattamasta annettuja ohjeita, szabalyok, viranomaisten on yhä vaikeampaa toteuttaa eurooppalaisten määräysten mukaisia toimenpiteitään ml. sormenjälkien ottaminen. Tällä [käyttäytymisellään] nämä [tulijat] pikemminkin tekevät mahdottomaksi sen, että he voisivat rekisteröityinä ja valvotulla tavalla tulla rajan ylitse Unkarin maaperälle.

Hallituksen tiedottajan, Kovácsin mukaan ei ollut mitään perusteita sille, että 141000 ihmistä voisi tulla laittomasti Unkariin virallisten rajanaylityspaikkojen ulkopuolisia reittejä käyttäen, zöldhatáron keresztül. Hän lisäsi, että saatujen kokemusten mukaan kuluneiden viikkojen myötä laittomien maahanmuuttajien määrän kasvun kanssa samansuuntaisesti on perustavalla tavalla myös muuttunut tulijoiden käytös. Poikkeuksellisen vaikeissa oloissa Unkarin poliisi pyrkii  rajan vartiontityössään toimimaan mahdollisimman inhimillisesti tulijoita kohtaan sekä ryhtyessään rajanylittäjien suhteen tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen tiedottajan käsityksen mukaan poliisi kykenee selviytymään näistä tehtävistään lisäten, että rajajääkärien – eli rajavartioston – yksiköt, határvadász egységek, valmistautuvat tällaisten tilanteiden käsittelyyn. Tätä varten valtiopäivät saavat seuraavalla viikolla esityksen lakimuutokseksi, jolla säädetään Unkarin rajan vartioinnista.

Päähallituspuolue Fideszin mukaan ”kansainvaellukseen” osallistuvat laittomasti maahan tulevat, illegálisan érkező ”népvándorlók”, ovat aiempaa aggressiivisempia. Fidesz haluaisi mahdollistaa sen, että Unkarin armeija osallistuisi rajojen vartiointiin sekä maahantuloon liittyviin tehtäviin. Näin totesi valtiopäivien kansallisen turvallisuuden valiokunnan, nemzet-biztonsági bizottság, varapuheenjohtaja Szilárd Németh keskiviikkona 26. elokuuta lehdistötilaisuudessaan. Aiemmin samana päivänä tapahtuneeseen Röszken välikohtaukseen viitateen Németh totesi Unkariin laittomasti saapuvien maahantulijoiden olevan yhä aggressiivisempia, egyre agresszívabbak.

Németh totesi, että 1.9. kokoontuvat parlamentin kansallisen turvallisuuden valiokunta ja puolustuavaliokunta yhteisistuntoon, jonka yhteydessä annetaan parlamentille päätöslauselmaehdotus, határozati javaslat, joka mahdollistaisi sotilaiden käytön ”rajavartiointia ja [laitonta] maahantuloa koskevien strategioiden osalta”. Valiokunnat antaisivat hallitukselle valtuutuksen näiden lakimuutosten valmisteluun. Seuraavaksi tiistaiksi (1.9.) asiasta järjestettävään neuvotteluun kutsuttaisiin myös hallituksen edustajat, ministerit János Lázár (pääministerin kansliaa johtava ministeri) ja Csaba Hende (puolustusministeri).

Németh totesi, että kun kysymys on lainsäädännöstä, joka vaatii 2/3:n enemmistön parlamentissä, tarvitaan hallituspuolueiden lisäksi myös muiden puolueiden tukea esityksen läpiviemiseksi. ”Ensi viikolla selviää”, totesi Németh, ”keitä ovat ne parlamentin jäsenet, jotka ovat valmiit tukemaan laittomia maahantulijoita Unkarin kansalaisten intressien vastaisesti”. Hän korosti vielä, että Unkarin velvollisuus ei ole puolustaa vain omaa rajaansa vaan myös Euroopan Unionin rajoja. Kuluneet kuukaudet ovat hänen mukaansa osoittaneet, että Bryssel ei kykene käsittelemään syntynyttä tilannetta, siksi ratkaisuun on pyrittävä kansallisella tasolla.

Némethiltä kysyttiin, kannattiko tämä Jobbik-puolueen puolustusvoimien liikekannallepanoa koskevan perustuslain kohdan muutosesitystä. Némethin mukaan on toimittava joko niin, että olemassaolevaa lakitekstiä täydennetään tai sitten [laitonta maahantuloa ja rajavartioinnin tehostamista koskevat] päätökset tehdään soveltaen jo olemassaolevaa lakitekstiä.

Aamulla 27. elokuuta kerrottiin uutisissa, että edellisvuorokauden aikana oli saavutettu uusi ennätys laittomien maahantulijoiden määrässä, kun kaikkiaan 3240 henkilöä ylitti Serbian ja Unkarin välisen rajan ja siirrettiin poliisin toimesta tilapäiselle kokoamisasemalle rekisteröintiä varten. Illalla (26.8.) tulijoista noin 200 poistui – tai pakeni – asemalta, sillä he eivät halunneet, että Unkarin poliisi rekisteröisi heidät ja ottaisi heidän sormenjälkensä. Myöhemmin illalla poliisi siirsi suurimman osan lähteneistä takaisin kokoamisasemalle. Dublinin sopimukseen nojallahan hakijan turvapaikkahakemus olisi käsiteltävä siinä maassa, jossa asianomainen on tullut Schengen-alueelle. Aamun 27. elokuuta uutisten videoleikkeessä pieni joukko syyrialaisia seisoskeli Serbian ja Unkarin välisellä rajalla Suboticasta Szegediin johtavalla radalla Röszken ulkopuolella. Ihmisryhmä oli selvästikin epätietoinen sen suhteen voisivatko he jatkaa matkaansa Unkarin puolelle, toimittajalle he olivat ilmoittaneet olevansa matkalla Tanskaan.

Tällä viikolla Unkariin on laittomasti saapunut päivittäin jopa 2500 maahantulijaa. Serbian pääkaupungista on päivittäin lähtenyt Kanjižaan (unk. Kanizsa l. Magyarkanizsa), Suboticaan (Szabadka) ja muihin Pohjois-Serian rajakaupunkeihin, normaalien 30 vuorobussin lisäksi noin 40 lisävuoroa tai tilausbussia. Osa busseista ajaa aivan rajan tuntumaan, jossa matkustajat poistuvat busseista ylittääkseen rajan. Monilla Kreikan ja Makdonian kautta tulevilla on varsin selkeä ”ohjelma” tai aikataulu siitä, miten he jatkavat matkaansa. Monet lepäävät Belgradissa vuorokauden tai kaksi, seuraava etappi on matka Unkarin rajalle. Rajanylitys tapahtuu jalan, sen jälkeen on tarkoitus siirtyä Szegediin ja sieltä lyhyen levähdystauon jälkeen bussilla ja takseilla Budapestiin, josta matka jatkuisi edelleen busseilla ja takseilla – tai mahdollisesti junalla – Itävaltaan ja sieltä Saksaan. Pankkikortit ja älypuhelimet, erityiset puhelinten karttasovellukset, auttavat tulijoita. Belgradissa nostetaan pankkiautomaatista rahaa, kun lähdetään kohti Unkaria,  usein tulija tietää vain, että ”seuraava etappi on kaupunki, jonka nimi on Szeged”.