Rajavalvonta toimii jälleen

Millaista on elo ”uudella ajanjaksolla” so. (tehostetun) rajavalvonnan käynnistyttyä?
Aamulla 16. syyskuuta kellon 6:n uutisissa raportoidaan, että Serbian puolelle Horgošiin syntyi edellispäivänä improvisoitu telttaleiri, jossa – sekä itse asiassa myös taivasalla –  yöpyi useita satoja EU:n alueelle pyrkiviä, jotka ovat osoittaneet myös mieltään. Rajalle kokoontunut joukko huusi iskulauseita, kuten Saksa, Saksa, Avatkaa, Merkel auta! Osa rajalla odottavista oli ryhtynyt nälkälakkoon. Serbian viranomaiset kertoivat Unkariin pääsyä odottaville, että rajan sulkeminen oli Unkarin toteuttama toimenpide. Serbia ei heidän mukaansa ollut ongelmaa aiheuttanut eikä se siksi voinut sitä myöskään ratkaista.
– Tällainen on myös se dramaattinen kuva, joka media välittää tilanteesta meille suomalaisillekin. Se unohdetaan useimmiten kertoa, että Röszkessa on myös virallinen rajanylityspaikka, joka on auki normaalin kauttakulkuliikenteen lisäksi  myös pakolaisille, jos nämä vain haluavat rekisteröityä. Tässä informaatiosodassa Unkarin hallitus näyttää kärsivän tappion, sillä kansainvälinen media haluaa lähestyä asiaa humanitäärisestä näkökulmasta, jonka voi raflaavasti tuoda esille tällaisen kalabaliikin sattuessa.

Ilmassa oli uhoa ja uhmaa ja ehkä hiven epätoivoakin. Tilanne oli joka tapauksessa iltapäivän ja illan jännittynyt. Mielenosoittajat ilmoittivat jäävänsä tarvittaessa rajalle useiksi päiviksi, mutta he halusivat päästä rajan yli. Ilmapiiri oli siinä määrin jännittynyt, että Unkarin rajaviranomaiset sulkivat läheisen normaalin rajanylityspaikankin tilapäisesti. Uutisankkuri piti ”Keski-Euroopan erään tiheimmin liikennöidyn kauttakulkureitin” sulkemista valitettavana mutta ymmärrettävänä. [Ehkä kyseessä ei ollut Keski-Euroopan vilkkaimmista reiteistä, mutta Balkanin vilkkaimmista epäilemättä!]

Rajalla haastateltiin myös Unkarin hallituksen edustajaa [Zoltán Kovács], jonka mukaan Länsi-Balkanin valtioiden olisi myös ponnisteltava ratkaisun löytämiseksi. Unkarin ja Serbian viranomaiset tapaisivat joka tapauksessa keskiviikkona 16.9. tilanteen ratkaisemiseksi. Kovácsin mukaan uusia sääntöjä on kunnioitettava. Tällä hän viittasi siihen, että raja-aidan lävitse oli tullut kymmenkunta pienehköä noin 10-20 hengen ryhmää, jotka kuitenkin poliisi oli pidättänyt. Osaa odotti oikeudenistunto ja palautus, osa oli alaikäisiä eikä heitä voitu syyttää laittomasta maahantulosta.

Unkarin television mukaan Horgošissa liikkui Belgradin kilvillä varustettuja takseja, jotka lähtiväyt tyhjinä takaisin pääkaupungin suuntaan. Osa paikalle saapuneista päätteli, ettei rajasta enää pääsisi lävitse ja oli lähtenyt paikalta, osa odotti uutisista tutun rataosuuden avautumista, tätä rataa pitkin tuhannet ja viime viikkoina kymmenettuhannet olivat saapuneet Unkariin.

Röszken laillisella rajanylityspaikalla, áteresztési pont, oli kontteja, jotka oli tarkoitettu tilapäiseen majoitukseen. Niissä yöpyi 58 tulijaa, jotka olivat ilmoittaneet hakevansa turvapaikkaa Unkarista. Heidän asiansa käsittely alkaisi aamulla 16.9. ja rajaviranomaiset ovat valmiit käsittelemään tulijoiden hakemuksia kello kuudesta 22:een. Iltapäivällä 15.9. Serbian puolelle oli kokoontunut noin 150 hengen ryhmä harkitsemaan laillista maahan-tuloa, illalla ryhmä oli kutistunut pariinkymmeneen ja aamulla raja oli tyhjä. Maahan pyrkivät eivät olleet halunneet antaa sormenjälkiään eivätkä halunneet itseään kuvattavan, sillä he halusivat päästä Saksaan. Eräät ilmoittivat etsivänsä – vaikka kävellen – uuden rajanylitys-paikan, uutisten mukaan ilmeisestikin Kroatian rajalta.

Röszkessa on myös vanha rajanylityspaikka, határátkelőhely, joka on tilapäisesti poissa käytöstä ja jota poliisi vartioi. Poliisin mukaan Serbian puoelle ilmestyi keskiyöllä noin 20 hengen ryhmä, joka oli äänekkäästi vaatinut päästä Unkarin puolelle. Ryhnä kuitenkin poistui paikalta.

Kahteen eteläiseen lääniin, Bács-Kiskun ja Csongrád, on julistettu ”laittomien rajan-ylitysten” varalta hätätila, válsághelyzet, mikä mahdollistaa normaalia tiukemmat poliisi-toimet. Tiistai-iltaan mennessä 258 ”ulkomaalaista henkilöä” oli otettu poliisin huostaan laittoman rajanylityksen ja raja-aidan vahingoittamisen takia.

Uutiset kertovat myös siitä, että uusi reitti on avattu. Serbialaiset bussiyhtiöt kertovat Etelä-Serbian Preshevossa, ettá uusi reitti pááttyy Šidiin, noin 50 km Novi Sadin kaupungista länteen ja noin viiden kilometrin päähän Kroatian rajasta, lähin Kroatian kaupunki on puolestaan vain 1 km:n etäisyydellä rajasta oleva Tovarnik. Makedonialaisen operaattorin ylläpitämilla internetsivuilla on myös uuden reitin kartta, josta ilmenee myös se, että Horgošin ja Röszken kautta ei enää pääse Unkariin. Kroatiasta matka jatkuisi Slovenian ja Itävallan kautta Saksaan. Preshevossa 20 bussia karttoineen on 15.9. odottamassa Makedoniasta tulevia ja paikalliset nuoret ovat ohjaamassa pakolaisia Kroatian suuntaan. Kroatia valmistautuu vastaanottamaan 3000 pakolaista ja järjestää näille majoitusta. Kaikkiaan 6000 poliisia on valmistautunut ottamaan vasaan rajanylittäjät. Uutisten mukaan Kroatian lähtökohtana on, että ne, jotka eivät halua rekisteröityä, palautretaan Serbiaan.

Itävalta on tehnyt päätöksen rajavalvonnan aloittamisesta 16.9. Unkarin, Slovenian ja Italian vastaisilla rajoillaan. Hegyeshalomissa ei vielä aamulla ollut havaittavissa ruuhkaa rajanylityksessä, mutta – reportterin mukaan – kun kaksi viikkoa sitten valvontaa toteutetetiin pistokeeluontoisesti, szűrópróbaszerű, autojonot venyivät 10 km:n mittaisiksi.

Saksan poliisi pysäytti tiistana 15.9. noin 3500 henkilöä, jotka yrittivät tulla laittomasti Itävallasta Saksaan, edellisenä päivänä vastaava määrä oli 1200 henkeä. Po. henkilöt kuljetetaan uutisten mukaan Freilassingin kokoamisleiriin, josta heidät siirretään eri puolille Saksaa. Freilassing on Baijerin puolella, Itävallan puolella rajaa on Salzburg. Samanaikaisesti Saksan poliisi otti kiinni 15 ihmissalakuljettajaa.

Pakolaiset käyttävät Unkarin uutisten mukaan myös äärimmäisiä keinoja. He pysäyttivät mm. hätäjarrua käyttämällä pakolaisjunan ennen sen saapumista Berliinin asemalle, sillä he eivät halunneet vastaanottoasemalle. Noin 150 henkeä poistui samalla junasta.

Uutioset kertovat myös naisten ja lasten raiskauksista pakolaiskeskuksissa ja että naisert eivät uskalla mennä väkivallanpelon takia yöllä esim. wc:hen. Uutiset esittelevät myös ”kurkunleikkausvideoita” eli reportterin puhuessa taustalla oleva henkilö tekee kädellään kurkunleikkausta kuvaavan eleen. Uutisten mukaan tätä pidetään uhkauksena.

Uutiset kytkevät pakolaistilanteen dramatiikan myös Unkarin päivänpolitiikkaan. Kun ranskalainen Charlie Hebdo -lehti hyödynsi takasivullaan maailmaa järkyttänyttä kuvaa pienen pojan hukkumiskuolemasta pakomatkalla Aegeian merellä, uutisankkuri piti sitä – perustellustikin – häpeällisenä. Uutiset halusivat tietää olivatko tammikuussa sanan-vapautta Je suis Charlie -julistein puolustaneet unkarilaiset oppositiopoliitikot yhä samaa mieltä. Toinen kyselyn aihe koski sotilaiden käyttöä rajavalvonnassa poliisin tukena, mitä oppositiojohtajat olivat valtiopäivillä kritisoineet. Nyt haluttiin tietää, olivatko nämä edelleen samaa mieltä, kun sekä Itävalta että Saksa olivat päättäneet käyttää asevoimia rajaviran-omaisten tukena.