15.9. aloittaa ”uuden ajanjakson”

14.9. kerrotaan yksityiskohtaisesti siitä, mitä tiukennetun lainsaadännön soveltaminen merkitsee laittomien rajanylitysten osalta. Unkarin hallituspuolueiden edustajat tervehtivät tiukennetun lainsäädännön voimaantuloa ”uuden ajanjakson alkuna”. Myös uutisankkurien kielenkäyttö alkaa muuttua. Enää ei rajanylittäjistä käytetä termiä pakolainen, menekült, tai maahantulija bevándrló, migráns, vaan puhutaan laittomasta rajanylittäjistä, illegális határátlépők tai illegális határsértők. Parin päivän ajan on seurattu tarkkaan tilanteen kehittymistä Itävallassa, erityisesti tilapäisissä vastaanottokeskuksissa Nickelsdorfissa ja Wienissä. Varsin tarkkaan raportoidaan rajavalvonnan tiukentumisen aiheuttamista (jopa 15–20 km:n) liikenneruuhkista tarkastuspisteissä sekä valtateiden ajorataa jalan kulkevien maahantulijoiden aiheuttamista yksittäisten tieosuuksien sulkemisista ja ruuhkista.

Ulkopuolinen uutisten seuraaja ei täysin voi välttyä ajatukselta, että Unkarin uutiset haluaa välittää unkarilaisille viestin, että aiemmat Unkarin avustustoimien arvostelijat eivät selviä syntyneestä tilanteesta juurikaan unkarilaisia paremmin. Tarkkaan raportoidaan myös, miten EU:n muut jäsenmaat ovat reagoineet tai reagoimassa tehostettuun rajavalvontaan, jonka Unkarin ohella – tosin lievemmin toimenpitein, kutein pistokokein – ovat ottaneet käyttöön Saksa, Itävalta, Slovakia ja Tshekki.

Uutisissa kerrotaan, että laiton rajanylitys on rangaistava teko ja siihen syyllistynyt voidaan palauttaa maahan, josta hän on tullut Unkarin puolelle. Koska kysymyksessä on rikos, asianomainen voidaan myös tuomita maahantulokiellon lisäksi oikeudessa vapaus-rangaistukseen. Tarkastusten palauttaminen rajanylityspaikoille, jotka aiemmin on voitu vapaasti ylittää, merkitsee ruuhkien ja pitkien jonojen syntymistä rajanylityspaikoille. Uuitiset raportoivat myös siitä, miten Schengen-sopimuksen soveltamisen tilapäinen lakkauttaminen, felfüggesztés, näkyy käytännössä rajoilla ja rajoille johtavilla teillä. Tavallaan oikeutuksen rajojen valvonnalle antaa se uutisten taustatieto, että kahden viime viikon aikan a Baijeriin (Müncheniin) on saapunut 63000 pakolaista, joista osa rekisteröityy ja anoo turvapaikkaa osan halutessa jatkaa matkaansa Berliiniin ja Skandinaviaan. Saksassa Puolan ja Tshekin vastaisella rajalla on liikkuvia poliisipartioita rajan tuntumassa, Baijerin ja Itävallan rajalla taas on otettu käyttöön tehostettu tai täysimittainen rajavalvonta, teljes határellenőrzés.

Pakolaiset pääsevät Itävallasta Saksaan, mutta joutuvat rekisteröitymään ja heidät siirretään vastaanottokeskuksiin. Baijerin pääministeri piti toimenpidettä välttämättömänä, muuten – uutisten mukaan – kaikki maailman pakolaiset ennen pitkää tulisivat Saksaan. Itävallalle ei Saksan päätöksen jälkeen jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin oman rajavalvonnan käynnistäminen. Uutiset siteeraa Itävallan päätöstä: kysymys ei ole rajojen sulkemisesta, tarkoitus on varmistaa, että ”maahantulijoiden paperit ovat kunnosssa”. Uutiset lainaa myös Puolan pääministerin lausuntoa, jonka mukaan rajavalvonta otetaan käyttöön, mikäli maahan on kohdistumassa suora uhka. Sen sijaan pakolaisia Puola ei halua ottaa maahan yhtään enempää kuin Puolaan on tähän mennessä tullut. Slovakian on siirtynyt rajanylitys-paikoilla väliaikaisesti valvontaan, jonka mukaan toistaiseksi voimassaoleva rajanylittäjein seulonta tapahtuu pistokokeenomaisesti. Samaa menettelyä on uutisten mukaan ilmoittanut soveltavansa Hollanti.

Uutiset kertovat myös, että Röszkessä – ylivoimaisesti eniten käytetyllä epävirallisella rajanylityspaikalla – raja on illalla (14.9.) vähitellen  sulkeutumassa eivätkä tulijat enää jatkossa voi käyttää Subotican (Szabadka) ja Röszken välistä rataa kävelläkseen Serbian Horgošista (Horgos) Unkariin. Reportterin mukaan ”aukko on nyt suljettu”. Myös Röszken (ja Ásotthalomin) rajoitetusti käytössä ollut rajanylityspaikka on tilapäisesti suljettu jaUnkariin haluavat ohjataan virallisille rajanylityspaikoille. Tiukennettu lainsäädäntö mahdollistaa kovennat rangaistukset myös ihmissalakuljettajille.

Uutisissa kerrotaan 14.9., miten sunnuntaina ja vielä maanantainakin tuhannet tulivat maahan ja tuhannet matkustivat Itävallan rajalle Hegyeshalomiin, Szentgotthardiin ja Körmendiin siirtyäkseen Itävaltaan. Näyttää siltä, että nyt Unkari on siirtämässä pakolaisia lisäjunilla rajalle mm. Budapestista, ja maanatain (14.9.) aikana arvioidaan yli 10000 siirtyneen Hegyeshalomin kautta Itävaltaan. Ylimääräisiä junia Budapestista saapuu paikalla olevan reportterin mukaan tarvittaessa aamuun asti. Yhdessä junassa Hegyeshalomiin saattaa saapua 1700 henkilöä, jotka jatkavat jalan matkaansa Itävallan puoelelle. Hetkellinen pakolaisten määrä sekä kielitaidon puute yhdessä logististen ongelmien kanssa aiheuttavat ruuhkia ja tungoksia, sillä yhden junalastin kuljettamiseen läheiseen Nickelsdorfiin tarvittaisiin 30–40 bussia. Nickelsdorfista tulijoiden olisi kuitenkin vielä jatkettava matkaansa Wieniin. Myös Szentgotthardista (jonne myös on avattu vastaanottoasema) Itävallan Heiligenkreuziin yllättäen saapuvat pakolaiset aiheuttavat hetkellisesti tungoksen, jonka avustusjärjestöjen edustajat purkavat ruokajakelullaan ja saniteetti- ja peseytymistilojen tajoamisella. Täältä pakolaiset on tarkoitus siirtää busseilla Graziin ja sieltä eteenpäin junakuljetuksin Saksaan.Myös Itävallan armeijan yksiköitä on siirretty rajanylityspaikoille auttamaan maahantulijoita. – Vastaavasti Budapestin itäisellä rautatieasemalla organisoidusti siirretään lähtijöitä yhteen junavaunuun mahtuva määrä kerrallaan laiturille ja asema-alue on vähitellen hiljentymässä.

Rajanylityspaikoilla vallitsevasta tungoksesta kertoo myös M1:n reportteri, joka joutuu kiertämään Slovakian kautta päästäkseen Itävaltaan ja sieltä varsinaiseen kohteeseensa Saksaan. Uutisten mukaan osa Unkarista lähtevistä kiertääkin Tshekin ja jopa Puolan kautta.

Eräs M1:n uutistoimituksen jäsenistä antaa 13.9. katsauksen hyvin organisoituneesta ihmissalakuljetuksesta. Vimeisenä viikonvaihteena ennen rajan sulkemista, Röszken läheisellä bensiiniasemalla satakunta taksia odottaa päivittäin matkustajia. Reportteri kutsuu takseja hyeenoiksi, nimitys, jota aiemmin on käytetty Budapestin lentokentällä ”vaanivista” laittomista takseista. Osa rajanylittäjistä haluaa läheiseen Szegediin, osa Budapestiin, osa suoraan Itävallan rajalle. Matka Szegediin maksaa henkilöltä sata euroa, mutta päästäkseen Itävallan rajalle on varauduttava maksamaan jo tuhat euroa. Ihmissalakuljettajien pidättäminen on vaikeaa, sillä poliisilla pitäisi olla pitävä näyttö rikoksesta.

Uutiset pyrkivät raportoimaan 14.9. myös EU:n jäsenmaiden sisäministerien ylimääräisestä kokouksesta, jossa komission edellisviikolla antamia esityksiä on käsitelty. Tiedot ovat kuitenkin alkuillasta vielä fragmentaarisia. Ehdotus 160000 pakolaisen jakamisesta jäsenmaiden kesken tuomittiin kokouksessa, mutta samalla komissiota pyydettiin laatimaan uusi joustavampi esitys, jossa varauduttaisiin myös mahdollisten uusien tilanteiden varalta. Ministerit halusivat tukea Kreikkaa rajavalvontaa vahvistamalla sekä parantamalla Kreikassa olevien pakolaisten asemaa ja olosuhteita leireissä. Uutisankkuri halusi erikseen tarkentaa, oliko sisäministerien tapaamisessa noussut esille – toinen, myös Unkarin korostama näkemys – EU:n ulkorajojen puolustamisesta tai turvaamisesta. Ulkorajan turvaaminen oli M1:n Brysselin edustajan mukaan kuitenkin ensi sijassa ao. jäsenvaltioiden tehtävä ja yhteisen – nykyistä tehokkaamman – rajavalvonnan toteutus on lähestulkoon taloudellinenmahdottomuus, sillä EU:lla on maarajaa noin 8000 km ja merirajaa lähes 80000 kilometriä. Tällainen ratkaisu merkitsisi myös tetävän siirtymistä EU:lle, mihin jäse maat eivät välttämättä ole valmiita.

Uutisissa kerrottiin unkarilaisille myös  Saksan ja Itävallan edustajien viimeisen kahden viikon aikana antamista lausnnoista, jotka ovat aluksi osin kohtuuttoman optimistisia ja sellaisina harhaanjohtavia, toisaalta toinen viranomainen antaa hetken kuluttua ”tarkistetun” lausunnon, jossa aiempi ilmoitus nonchaleerataan. Ministerit joutuvat myös yllättäen muuttuneessa tilanteessa perumaan aiempia ”lupauksiaan”. Tämä kaikki johtaa harhaan
– ei vain naapurimaita – vaan myös Eurooppaan tulijoita.