Saksa omaksumassa Unkarin politiikkaa?

66 tuomiota annettiin rajan laittomasta ylittämisestä viime viikonloppuna ja seuraavana maanantaina (12. lokakuuta). Näin kertoi Unkarin teevision uutisille Szegedin oikeusistuimen tiedottaja iltapapäivällä maanantaina 12. lokakuta. Tuomituista suurin osa oli Syyrian ja Kosovon kansalaisia, mutta mukana oli myös yksi Libyan ja yksi Irakin kansalainen. Unkarin television M1- ja Duna-kanavan uutiset kertovat päivittäin edellisvuorokauden aikana maahan tulleiden määrän sekä kokonaismäärän vuonna 2015. Unkariin –12.10. mennessä – tulleista 357000:sta 65000 on ilmoittanut olevansa syyrialaisia. Mielipidemittauksessa 84 % kansalaisista on ilmoittanut tukevansa Orbánin hallituksen linjaa pakolaiskysymyksen käsittelyssä.

”Euroopan Unionin johtajien tavoitteenasettelulla ja kansalaisten odotusilla on yhteisenä päämääränä, että kaikkialla EU:n alueella olisi yhtenäinen turvallisuustilanne. Tämä on mahdollista vain, jos poliisi reagoi turvallisuutta vaarantaviin haasteisiin samalla tavoin ja voi käyttää tämän tehtävänsä täyttämisessä tarpeellista informaatiota”. Näin totesi sisäministeri Sándor Pinter puhuessaan Kansallisessa valtion palvelujen yliopistossa, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Yliopisto oli järjestämässä Euroopan poliisiakatemian, Európai Rendőrakadémia, CEPOL, aloitteesta alan ensimmäistä maisterikurssia tai -ohjelmaa ja ministeri puhui kurssin avajaisissa todeten lisäksi, että tämä [yhtenäinen turvallisuustilanne] oli saavutettavissa vain tehokkaalla ja yhtäläisilile periaatteillle perustuvalla koulutuksella, mitä tavoitetta par’aikaa käynnistyvä maisteriohjelma palveli.

Uutisissa pakolaiskysymys on kuukaisia ollut kestoaihe, joka on vienyt tilaa muilta uutisilta, hetkittäin ¾ tai enemmänkin uutisten kestosta on varattu pakolais-kysymykselle. Unkarin sisäisen tilanteen ohella ulkomailla olevat toimittajat kertovat tilanteen kehittymisestä erityisesti Kroatiassa, mutta myös Itävallassa ja Saksassa. Erityisesti liittokansleri Merkelin asemaa ja Saksan hallituksen sisäisiä ristiriitoja on arvioitu uutislähetyksissä samoin kuin Merkeliin kohdistunutta kritiikkiä erityisesti Baijerin osavaltiossa, mutta myös Berliinissä.

Tyytymättömyys liittokanslerin johtamaa pakolaispolitiikkaa kohtaan on kasvanut Saksassa ja mm. CDU:n baijerilainen sisarpuolue CSU on kritisoinut liittokansleria. Lisäksi liittotasavallan sosialidemokraattinen sisäminsiteri de Maizière joutui luovuttamaan pakolaiskysymyksen käsittelyn liittokansleriviraston johdettavaksi. Unkarin television uutislähetyksen ovat raportoineet näistä poliittisista erimieli-syyksistä paljon aikaisemmin kuin esim. suomalaiset uutiset.

12. lokakuuta uutisissa kerrottiin Baijerin pääministeri Seehoferin lausunnosta, jonka mukaan CSU ja CDU yhdessä tukevat ns. transitvyöhykkeiden perustamista Etelä-Saksaan. Seehoferin mukaan yksityiskohtaiset suunnitelmat tulevat valmistumaan tällä viikolla. Transitvyöhykkeet perustettaisiin Saksan etelärajalle ja Seehofer kertoi suunnitelmista ennen CSU:n johdon kokousta. Hänen mukaansa turvapaikka-hakemuksen Saksan viranomaisille esittäneet tulevat odottamaan hakemuksensa käsittelyä näillä pitkin rajaa perustettavilla transitvyöhykkeillä, kunnes viranomaiset nopeutetulla menettelyllä ovat päättäneet, ovatko asianosaiset oikeutettuja tällaisen hakemuksen esittämiseen.

Orbánin halituksen suosiota pakolaiskriisin käsittelyssä on tutkittu myös mielipide-tiedustelulla. Pääministerin toimenpideohjelmaa tuki vastaajista 84 prosenttia. Pääministerin ohjelma oli asetettu myös vastakkain unkarilaistaustaisen amerikkalaisen suursijoittaja George [György] Sorosin ehdotusten kanssa. Sorosia ohjelmaa tuki kuitenkin vain 13 prosenttia vastaajista. Televisiouutiset lainasivat unkarilaisen 888.hu-uutisportaalin julkaisemia tietoja. Varsinaisen mielipide-mittauksen teki markkina- ja mielipidemittauksiin erikoistunut yritys, KÓD P iac-, Vélemény-, és Médiakutató Intézet. Pääministeri Orbánin mukaan Kreikka ei kykene turvaamaan rajojaan maahantulijoita vastaan, minkä takia Kreikan on luovutettava tämä tehtävä EU:n yhteiselle rajavalvontaelimelle. Sotatilan seurauksena pakolaisiksi joutuneet on erotettava taloudellisista pakolaisista jo Schengenin ulkorajalla eli Kreikassa ja Italiassa. EU:ta laajemmalla foorumilla on määriteltävä turvallisina pidettävien maiden joukko ja edelleen jokaisen EU:n jäsenmaan on korotettava yhdellä prosenttiyksiköllä maksuosuuttaan EU:lle pakolaisongelman ratkaisun yhteiseksi turvaamiseksi.