Merkel polttopisteessä

Unkarin poliittinen johto ja Unkarin televisio ovat seuranneet hyvin tarkkaan Saksan mielipideilmaston kehitystä pakolaiskysymyksessä. Erityisesti liittokansleri Merkelin asema ja hänen pakolaispolitiikkansa kannatuksen lasku ja liittokanslerin politiikkaa kohtaan esitetty kritiikki ovat olleet mielenkiinnon kohteena. Unkarin hallitus piti Merkelin aiempia lausuntoja, joiden mukaan Syyriasta tulevia voitiin lähtökohtaisesti pitää pakolaisina, joille olisi annettava poliittinen turvapaikka, hyvin valitettavina ja ”avoimena valtakirjana” tulla Saksaan. Unkarin uutisten mukaan oli selviö, että sosiaalisessa mediassa ja pakolaisleireireillä hänen lausuntojaan tulkittiinkin juuri tällä tavoin, mikä ei lainkaan hillinnyt vaan pikemminkin lisäsi ihmisten halua tulla Eurooppaan.

Unkarin television uutisissa käsiteltiin 16. lokakuuta 14.10. pidettyä CDU:n kokousta, jossa puoluejohtaja-liittokansleria kritsoitiin voimakkaasti lausunnostaan, jonka mukaan Saksa ei suunnitellut rajojensa sulkemista.

CDU:n kokous tai foorum, jossa oli tuhatkunta osanottajaa, pidettiin Saksin Schkeudlitzissa. Eräällä osanottajista oli Unkarin uutisten mukaan – uutiset hyödynsivät sakalaisen uutisportaalin tekstiä – kyltti, jossa oli teksti: ”Pysäyttäkäämme pakolaiskaaos, puolustakaamme Saksan kulttuuria ja saksalaisia arvoja, suistakaamme Merkel vallasta.”.

Eräs kokouksen osanottajista totesi, että suuri osa maan asukkaista ei halua enää kuulakaan Merkelin aiemmista lausunnoista, joiden mukaan ”Saksa tulisi selviämään menestyksellisesti”, ts. Saksa pystyisi käsittelemään pakolaiskriisiä. Toisessa puheenvuorossa todettiin, että tuloksena olisi ”kansallinen katastrofi”, ellei pakolaistulvaa pysäytettäisi. Useat vaativat rajojen välitöntä sulkemista. Toiset taas kiirehtivät perustuslakimuutosta, joka tulisi määrittelemään virallisesti pakolaisten maksimimäärän.

Omassa avauspuheenvuorossaan puoluejohtaja Merkel korosti, että olisi tuskin mahdollista sulkea tehokkaasti Saksan rajoja turvapaikanhakijoilta. Raja-aidan rakentaminenkaan ei siinä hänen mukaansa auttaisi. Uutisten mukaan Merkel totesi vielä, että sodan, vainon ja sorron edessä pakenevista ihmisistä puhuttaessa rajoituksetta jokaiselle kuuluu pakolaisille taatut oikeudet ja turva. Niille turvapaikan hakijoille, jotka suurella todennäköisyydellä haluavat jäädä Saksaan on tarjottava sopeutumismahdollisuudet. Samalla ne maahantulijat, joille turvapaikkaa ei myönnetä, on palautettava kotimaahansa. ”On sanottava, että tässä asiassa emme vielä pitkään aikaan ole riittävän hyviä”, totesi liittokansleri. Hänen mukaansa pakolaiskriisi on ratkaistavissa yhteistyössä Eurooppalaisten partnerien kanssa. Euroopan torstaina [15.10.] järjestettävä EU-huippukokous pyrkii juuri tähän, so. että vaiheittain päästäisiin rasitusten kohtuulliseen keskinäiseen jakautumiseen Euroopassa. Pakolaiskriisiin johtaneiden syiden käsittelyssä ennen kaikkea Syyrian asukkaiden ja tuon kansalaissodan rasittama arabimaan alueella elävien pakolaisten aseman parantamiseen on keskitettävä voimat ja rauhan aikaansaamisessa myös Venäjällä on oma roolinsa, totesi liittokansleri.

Em. saksalaisen uutisportaalin selostusta hyödyntäen Unkarin uutiset kertoivat myös, että kaikkiaan 36 Saksin kaupungin pormestarit ja erään hallintoalueen johtaja olivat 14.10. lähettäneet avoimen kirjeen kansleri Merkelille ja osavaltion kristillisdemokraattiselle pääministerille. Kirjeessä vaadittiin pakolaiskuýsymyksen ratkaisemista, allekirjoittajat totesivat, että kun maahan saapuvien pakolaisten määrä ei osoita mitään laantumisen merkkejä, ei myöskään kyetä toteuttamaan niitä nykyiseen desentralisoituun malliin perustuvia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on suhteellisten pienten pakolaisille varattujen keskusten perustaminen. On ylitetty eräs kriittinen raja, jos voimistelusaleja muutetaan tilapäisiksi vastaanottokeskuksiksi, sillä tällaiset toimenpiteet vähentävät paikkakunnan asukkaiden vastaanottokykyä.