Liittopäivät uutisissa

Uutiset kertoivat MTI:n välittämän tiedon mukaan, että Saksan Bundestag hyväksyi torstaina 14.10. suurella enemmistöllä pakolaisasioita koskevan lakipaketin. Merkelin koaliitiohallituksen esityksen takana olivat kaikki CDU:n edustajat. Kun liittopäivilla on 630 edustajaa, paikalla äänestyksessä oli 600 edustajaa, josita 475 tuki hallituksen esitystä, 68 vastusti ja 57 äänesti tyhjää. CDU:n ja CSU:n edustajista äänestykseen osallistui 300 ja kaikki tukivat Merkelin hallituksen esitystä. Toisen hallituspuolueen eli sosiaalidemokrattien rivit pitivät myös: 181:stä äänestykseen osallistuneesta 173 tuki hallituksen esitystä, 2 vastusti ja 6 äänesti tyhjää. Oppositio taas vastusti esitystä yksimielisesti.

Uutiset ennakoivat, että myös Liittoneuvosto, Budensrat, tulee perjantaina 16.10. hyväksymään lakipaketin, joka tulee voimaan 1. marraskuuta. Uutisten mukaan muutokset nykyiseen lainsäädäntöön ovat suuremmat kuin mitkään muut Balkanin sodan seurauksena vuonna 1993 tai sen jälkeen tehdyt muutokset. Lakimuutokset lukevat nyt turvallisten maiden ryhmään Albanian, Kosovon ja Montenegron. Kolme muuta Länsi-Balkanin maata – Bosnia-Herzegovina, Makedonia ja Serbia – liitettiin turvallisten maiden ryhmään jo viime vuonna.

Käytännössä tuskin yksikään turvallisista maista tulevista henkilöistä tulee saamaan turvapaikkaa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta asian käsittelynopeuteen, sillä turvapaikan hakijaa koskeva tutkintaproseduuri mennään lävitse normaalilla tarkkuudella.

Turvapaikan hakijoiden etuudet kaventuvat, mikä uutisten mukaan vähentänee turvapaikan hakemisen houluttelevuutta. Taloudellinen tuki vähenee ja se maksetaan enintään kuukaudeksi etukäteen. Kielteisen päätöksen saaneiden osalta maahan voi jäädä ennen pakkotoimien soveltamista – aiemman 6 kuukauden asemesta – vain kolmeksi kuukaudeksi ja asianomaiselle taataan vain asuminen ja elanto. Etukäteen ei myöskään kerrota, milloin palautus lähtömaahan tapahtuu.