”Eurooppa on tulossa järkiinsä”

Eurooppa on tulossa järkiinsä, Európa kezd észhez térni, näin arvioi Euroopan päättäjien suhtautumista pakolaiskysymykseen Unkarin pääministeri Orbán. Raja, aita, valvonta, kansallisvaltio, határ, kerités, ellenőrzés, nemzetállam: näistä käsitteistä oli pääministerin mukaan tullut vaarallisia Euroopan vaaleilla valituille poliittisille päättäjille. ”Tähän on tultu”, ide jutottunk, totesi  pääministeri radiohaastattelun pohjalta tehdyssä uutisessa marraskun alussa (11.11.). Századvég-tutkimuslaitoksen johtaja Balázs Orbán puolestaan puolestaan totesi M1:n ajankohtaislähetyksessä 180 perc, että Eurooppa oli kääntymässä irrationaalisesta suunnasta [takaisin] rationaaliseen.

Edellämainitun, mm. mielipidemittauksiin erikoistuneen tutkimuslaitoksen johtaja kertoi myös siitä, että Euroopan kansat alkavat herätä, tästä poiketen Euroopan Unioni tehtailee vain papereita, papírokat gyárt, samaan aikaan kun todellisuus kaatuu, rádől a valóság. Uutisen mukaan Eurooppa kävi pääministerin kimppuun ensiksi [hallituksen] pakolaisvastaisen kampanjan takia, sitten aidanrakentamisen takia. Useampikin Euroopan maa tukee tänään sitä Unkarin hallituksen ja kritisoimansa pääministeri Orbánin politiikkaa, joka muutama kuukausi sitten joutui samojen hallitusten yhteisten hyökkäysten kohteeksi.

Toisen miepidemittauksiin erikoistuneen laitoksen, Meltányosság Politikaelemző Központ, työntekijän [Attila Tibor Nagy] mukaan tällaiselle suhtautumiselle on syynsä: aiemmin Orbánin hallituksen tuominneet länsieurooppalaiset ääneet ovat jokseenkin laantuneet. Tämän syynä on se, että Itävalta ja Saksa ovat vain varsin vaikeasti kyenneet kamppailemaan pakolaistulvaa vastaan. Tämä ei – arvioijan mukaan – ole ihme, sillä vuoden loppuun mennessä tultaisiin Saksan osalta puhumaan miljoonaluokkaa olevasta väenpaljoudesta.

Ensimmäisenä Euroopassa Unkarin hallitus reagoi pakolaiskysymykseen rajojen sulkemisella. Unkarin etelärajalla tapahtunutta aidanrakentamista kritisoivat Itävallan ja Saksan kanslerien ohella Ranskan ulkoministeri, Italian, Kroatian ja Slovenian pääministerit sekä Romanian pääministeri. Sittemmin Kroatia, Slovenia ja Itävalta ovat ilmoittaneet rakentavansa aitaa, totesi Wienissä asuva juristi Eva Maria Barki, joka eri yhteyksissä on puolustanut Unkarin politiikkaa. Barkin mukaan syksyn alkaessa muuttui suhtautuminen pakolaisiin. On odotettavissa, että lähiviikkoina Saksakin tulee sulkemaan rajansa, sama on odotettavissa Itävallassa, hänen mielestään pakolaistulva ei ole muutoin pysäytettävissä.

Unkarin hallitus ei vain rajojen sulkemisella osoittanut Euroopalle ratkaisumahdollisuutta vaan myös laikimuutoksilla, joiden tuella myös sotilaita ja mellakkapoliiseja voitiin siirtää maan eteläiselle rajalle. Aiemmin sanottiin, että tällaista oli tapahtunut vain Makedo-niassa. Eteläisen rajan sulkeuduttua [siten, että vain osoitettuja rajanylityspaikkoja voitiin käyttää] ja kun pakolaiset suuntasivat reittinsä Kroatian ja Slovenian kautta, myös nämä maat siirsivät sotilaita ja mellakkapoliiseja pakolaisten valvontaan, totesi Balázs Orbán, jonka mukaan Eurooppa oli siirtymässä irrationaalisesta suhtautumisesta rationaaliseen.

Uutisen ja Balázs Orbánin mukaan Unkarin suhtautumisesta onkin tietyissä piireissä tullut suunnan-näyttäjä ja poliittinen taistelu jatkuu Euroopassa siitä, miten pakolais-kysymykseen tulisi suhtautua. Unkarin omaksumasta linjasta on tullut myös eurooppalainen linja, kuluneina kuukausina oli havaittavissa, että kysymyksen poliittinen luonne on merkittävästi muuttunut.

Loppukaneettina uutisessa oli, että Unkari on äskettäin – uutisten mukaan ”monen muun maan ohella” – tuominnut EU-maiden päämiesten kokouksen l. Eurooppa-neuvoston luoman kiintiöjärjestelmän, kvótarendszer,  pakolaisten jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken näiden ”kantokyvyn” mukaan kansallisen itsemääräämis-oikeuden vastaisena. Järjestelmä hävittäisi myös unkarilaiselle yhteiskunnalle ominaiset kansalliset piirteet. – ”Muihin maihin” kuuluvat mm. muut Visegradin nelosten jäsenet eli Puola, Slovakai ja Tshekki.