Fideszin poliittinen julkilausuma 13.12.2015

Euroopasta”. Näin ytimekkäästi oli otsikoitu Fideszin poliittinen julkilausuma 13.12.2015. Julkilausuman luki europarlamentaarikko Ildikó Gáll Fideszin vuosittaisessa kokouksessa, joka valitsee puolueen uudet toimihenkilöt alkavaksi vuodeksi, tisztújító kongresszus. – Seuraavassa julkilausuman teksti.

Me, Fidesz – Unkarin porvarillinen liitto -puolueen kokouksen valuutetut [osanottajat] esitämme allaolevan julkilausuman [Unkarin] järjestelmänmuutoksen alkamisesta lähtien jatkuvalla äänestäjien antamalla vatuutuksella toimivan, vapauden ja kansallisen riippumattomuuden puolesta sekä Euroopan jälleenyhtymisen puolesta toimivan puolueen jäseninä:

 • On tullut avoimen ja vilpittömän puheen aika.
 • Eurooppalaiset päätöksentekijät ovat tukemalla suurimittaista laitonta muutto-liikettä, tömeges illegális migráció, saattaneet Euroopan sellaisen kriisin partaalle, jota toisen maailamansodan päättymisen jälkeen ei ole nähty.
 • Euroopan Unionin pakolaisia tukevan ryhmittymän, bevándorláspárti, politiikka on tekopyhää, vastuutonta ja vaarallista.
 • Tekopyhää, sillä pakolaisia kohtaan tunnetun inhimillisyyden velvoitteita korostamalla se peittää todelliset tavoitteensa: halvan työvoiman saamisen maan taloudelle, uusien äänestäjäjoukkojen kokoamisen tukeaan menettäneille liberaaleille vasemmistopuolueille, [EU:n] jäsenvaltioiden alistamisen keskitetyn byrokratian alaisiksi. Ryhmittymä ajaa kaikkea tätä, jopa eurooppalaisen kristillisen kulttuurin perusteiden tuhoutumisen kustannuksellakin.
 • Tämän ohella eurooppalaiset päätöksentekijät jakuvasti ja avoimesti loukkaavat unionin lakeja, uniós jog.
 •  Ilman sopimuksen suomaa valtuutusta ne säätävät maahan siirrettävien pakolaisten kiintiöistä, kvóták, vastustavia maita ne – käyttäen valtaansa väärin – uhkaavat niille kuuluvien taloudellisten tukien peruuttamisella.
 • Pakolaisia tukevan ryhmittymän, bevándorláspárti, politiikka on vastuutonta, sillä se lisää Euroopan eri maissa näissä maissa vastaanotettujen maahantulijoiden suuren joukon sopeutumisongelmista johtuvia yhteiskunnallisia jännitteitä.
 • [Tämä politiikka on] vastuutonta, sillä siitä aiheutuu suuri taakka jäsenvaltioiden budjetille. Vastuutonta, sillä se muuttaa lopullisesti Euroopan etnisen ilmeen ja monivivahteisuudessaankin yhtenäistä kristinuskoon perustuvaa kulttuuria.
 • Maahanmuuttoa tukevan ryhmittymän politiikka on vaarallista, sillä tänään on täysin yksiselitteistä, että maahanmuutto lisää terrorin uhkaa, terrorveszely. Viime kuukausina terrroritekojen toteuttajat oliva kaikki maahanmuuttajia. Tästä kaikki eurooppalaiset johtajat ovat selvillä, mutta tästä huolimatta ne kieltävät maahan-muuton ja terrorismin välisen yhteyden.
 • Eurooppalaiset äänestäjät eivät ole antaneet tälle politiikalle suoraan tai epäsuoraan minkäänlaista hyväksymistään. Tämä politiikka on epädemok-raattista, sillä vastoin yleisen mielipiteen yhä ilmeisempää tahtoa, se pyrkii päämääräänsä tukemalla yleisen mielipiteen äänen tukahduttamiseen tähtääviä entistä määrätietoisempia toimenpiteitä. Tämä politiikka ei vaaranna vain Euroopan Unionin olemassaoloa, vaan se uhkaa koko eurooppalaisen kulttuurin säilymistä.
 • Maahanmuttoa tukevan ryhmittymän politiikka on epäonnistunut. Unkarilaisten antamalla valtuutuksella ja tuella tulemme kaikin mahdollisin ja laillisin keinoin vastustamaan sitä. Emme tarvitse mielipidediktatuuria vaan demokratiaa. Euroopan johtajien on kuunneltava ihmisten ääntä.
 • Mitkään taloudelliset tai poliittiset arvot, minkään ideologisten pakkomielteitten takia emme salli perheittemme tulevaisuutta hävitettävän. Me tulemme puolustamaan Unkaria!
 • Päätöksentekoon kyvyttömän, elämänhalunsa kadottaneen, életösztöneit vesztett, heikon Euroopan asemesta tarvitsemme jälleen voimakasta Eurooppaa! Olemme valmiita osallistumaan tähän luomistyöhön.