Orbán: Kansanäänestys saavutti tavoitteensa

Unkarin television uutisten mukaan referendum koskien EU:n komission päätöstä kiintiöistä, joiden mukaan pakolaisia olisi sijoitettu EU:n jäsenmaihin, saavutti tavoitteensa, „Unkari on päättänyt!” – näin arvioi pääministeri Orbán äänestyksen tulosta maanantaina 3.10. parlamentille päiväjärjestyksen ulkopuolella antamassaan selonteossa. Oppositiopuolueet arvioivat kansanäänestyksen lopputulosta toisin.

”Tavoittena oli kaataa lasiin puhdasta vettä, halusimme tehdä selväksi, mitä unkarilaiset haluavat maahantulijoiden tulvaa koskevassa kysymyksessä”. – Näin totesi pääministeri kertoen, että 3 282 723 kansalaista äänesti komission ehdotusta vastaan.

Pääministerin käsityksen mukaan äänerstyksen jälkeen ei Brysselissä edusteta enää hallituksen eikä parlamenin kantaa vaan yhteensä 3,3, miljoonan un karilaisen käsitystä. Vertailun vuoksi pääministeri palautti mieliin, että Unkarin päättäessä liittymisestä Euroopan Unioniin, 3 050 000:n kansalaisen antama ääni riitti jäsenyyden hakemiseen, nyt yhteensä 3,3 mij. Ihmistä äänesti „Ei” eli vastasi kieltävästi.

Nyt kirjoitettiin historiaa.

Sunnuntaina unkarilaiset kirjoittivat historiaa, kansanäänestyksessä esitettyyn kysymykseen annetut Kielteiset vastauksilla Unkari saavutti murskavoiton, totesi pääministeri muistuttaen, että tähän mennessä EU-maissa Unkari ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana on kysynyt äänestäjien kantaa Euroopan pakolaiskysymykseen [migránskérdés], kysymykseen, joka saattaa koskea koko EU:n olemassaoloa. 3,3 milj. ihmistä oli samaa mieltä Fidesz-KDNP:n esittämän ratkaisuehdotuksen kanssa, arvioi Orbán lisäten, että vuodesta 1990 lähtien yksikään puolue tai puoluekoalitio ei ole saanut vastaavan kannatusta. Pääministeri kiinnitti edustajien huomion siihen, että sunnuntain ”kiintiökansanäänestyksessä” [kvótareferendum] hallituksen esittämä kanta sai tuekseen yli miljoona äänestäjää enemmän kuin Fidesz-KDNP sai ääniä vuoden 2014 parlamenttivaaleissa, joiden tuloksena em. koalitio sai kuitenkin valtuudet nousta hallitusvastuuseen.

Perustuslainmuutos on tulossa

On sellaisia, jotka pyrkivät väheksymään ja tekemään tyhjäksi 3,3 milj. ihmisen tahdon, kertoi pääministeri, ja jatkoi, mutta yksikään rehellinen unkarilainen kansanedustaja ei voi sallia sitä, että joku tämän tahdonilmauksen mitätöisi.

Hän muistutti että vaikka julkisoikeudellisesti kansanäänestyksen tulos eri sitoisikaan kansanedustajia, valtiopäivät voivat ottaa sen huomioon, siksi pääministeri oli esittämässä kansanäänestyksen hengessä perustuslain muutosta.

Hän korosti myös sitä, että merkittävä osa Euroopan kansalaisista ei myöskään tukenut Brysselin pakollisia kiintiöitä koskevaa ”epäinhimillistä ratkaisuehdotusta”. Hänen mukaansa Unkari kykenisi voittamaan myös Brysselissä käytävät taistelut.

Odotettavissa on suuri taistelu

Pääministeri muistutti, että Brysselissä oli päätetty, että EU:n alueelle siihen mennessä tulleet laittomat maahantulijat kiintiöjärjestelmää soveltaen jaettaisiin jäsenmaiden kesken, lisäksi tämä tapahtuisi ilman ylärajaa.

Pääministeri piti selviönä sitä, että jos unkarilaiset asettuvat vastarintaan, silloin he löytäisivät itsensä vakavan eurooppalaisen keskustelun keskipisteestä, ja tällä voisi olla ikäviä seurauksia esimerkiksi Unkarille kuuluvien tukien osalta, komission osalta taas kosto ja kiristys tulisi osaksemme; pääministerin mukaan ”tämä oletuksemme toteutui”.

Brysselin byrokraatteja ja eurooppalaista vasemmistoa pääministeri kutsui pakolais-puolueeksi [migránspárt] jälkimmäiset pitävät pakolaisten tuloa Eurooppaan hyödyllisenä, ja Orbán jatkoi – ja tätä edustaa myös unkarilainen vasemmisto, DK ja sen johtaja avoimesta, MSZP häpeillen ja viekastellen.

Orbánin mukaan vuoden 2014 vaaleihin valmistautuvat puolueet ei sanoneet mitään pakolaiskysymyksestä eivätkä voineet sanoakaan, siksi – kun parlamenttivaalissa ei voitu ratkaista pakolaiskysymystä – ei vaalin tuloksesta voitu johtaa Unkarin kantaa, jäi jäljelle vain yksi rehellinen ratkaisu, päättäköön asiasta unkarilaiset itse, mitä he haluavat. Pääministeri konkretisoi kysymyksen seuraavasti: Ketkä saavat elää Unkarin alueella? Kuka saisi päättää tästä: Bryssel vai Budapest? Tämän kysymyksen ratkaisemisesta oli kysymys kansanäänestyksessä, se [päätös] ratkaisisi tulevina vuosina maan kohtalon.

Kansanäänestykseen osallistuneista 98 %, ja jos hylätyn äänestyslipun jättäneet otetaan huomioon, 92 % otti sen kannan, että oikeus päättää po. asiassa oli Budapestilla ja siksi meidän on taisteltava [tämän] oikeutemme puolesta, totesi Viktor Orbán.

Unkarista tuli ”mallivaltio”

Pääministeri kuvasi Unkarin tilannetta seuraavasti: Euroopassa vuosia vellonut suunniteltu ja ohjattu pakolaisten asuttaminen [migrációs betelepítés] tuli Unkariin viime vuonna, kun sadattuhannet laittomat maahantulijat [illegális bevándorlók] lainvastaisesti ja voimakeinoja käyttäen pelkoa herättävällä tavalla, piittaamatta Unkarin viranomaisista ja lainsäädännön määräyksistä tunkivat Unkarin alueen halki.

Hallitus päätti tuolloin, muistutti pääministeri, tehdä kaikkensa järjestyksen palauttamiseksi, kansalaisten puolustamiseksi, siksi se rakennutti fyysisen, oikeudellisen ja aseellisen puolustusjärjestelmän. Esimerkillisesti työskennellen sotilaat ja poliisit – Röszkessa heitä vastaan hyökänneiden järjestäytyneiden rikollisten hyökkäykset torjuen – täyttivät velvollisuutensa. Orbán korosti samalla, että etelästä on edelleenkin jatkuva pakolaisvaara [migránsveszély], paine säilyy vuosikausia ja voimistuu ajoittain tuulenpuuskan tavoin. Siksi hallitus on päättänyt uudemmista raja-alueen suojelutoimista ja esteiden rakentamisesta, pääministerin mukaan Unkari kykenee puolustautumaan etelästä uhkaavaa jopa miljoonien tulijoiden aiheuttaman vaaran pysäyttämiseen.

Pääministeri puhui myös siitä, miten vuodesta 2010 lähtien käytännössä Unkari on muuttunut ”mallivaltioksi”, Unkari noudattaa Brysselin edellyttämää rahapoliittista [fiskális] kuria, noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan, perustuslakiin on sisäänrakennettu eurooppalainen oikeusjärjestys. Unkarilla on siis kaikki oikeudet siihen, että se saa äänensä kuuluviin Europan Unionissa. Orbán piti tätä vaivalloisena työnä, sillä rajoittamattomaan maahanmuuttoon ja asuttamiseen [korlátlan bevándorlásban és betelepítésben] osallinen poliittinen eliitti, tämän muuttoliikkeen tukijoina – joukossaan myös unkarilaiset tukijat – pitävät hallussaan voimakkaita työkaluja, he ovat äänekkäitä, antidemokraattisia ja brutaaleja.

”Meidän tehtävämme on, että tässä vastatuulessa saamme unkarilaisten sunnuntaina ilmaiseman yksimielisen tahtonsa tunnustetuksi”, päätti pääministeri puheensa valtiopäivillä.

Jobbik: Bryssel tulee säälittä käyttämään virhettä hyväkseen

Pääministerin puheenvuoron jälkeen Jobbik-puolueen johtaja Gábor Vona piti pääministeriä tappion kärsineenä poliitikkona ja kehotti tätä eroamaan. Vonan mukaan Bryssel tulisi kiintiöäänestyksen tulosta arvioidessaan säälimättömästi [kíméletlenül] käyttämään hyväkseen pääminisyterin vastuuttomuutta ja poliiittista virhettä. Oppositiopoliitikko totesi reagoidessaan pääministerin puheeseen, että Jobbik oli keväällä ehdottanut perustuslain muutosta. Vona kysyikin, eikö pääministeri häpeä itseään, sillä hukattuaan puoli vuotta ja 15 mrd. forinttia, hän epäonnistuneen kansanäänestyksen jälkeen tulee esille samalla perustuslain muutosesityksellä.

Gábor Vona sanoi, että Viktor Orbánin uskottavuus, arvovalta ja voima on lopullisesti kaventunut Euroopan tasolla, Brysselin byrokraatit eivät suhtaudu häneen enää vakavasti kiintiöiden vastaisessa taistelussa. Jobbik-puolueen puheenjohtaja totesi, että nekin ihmiset, jotka vastustivat kiintiö[järjestelmän soveltamista] ja jäivät vaalipäivänä kotiin, lähettivät Orbánille viestin. Viestin sisältö on: Saimme tarpeeksemme tästä karkeasta kampanjoinnista [durva kampány], julkisten varojen tuhlailusta, totesi Vona sekä kehotti pääministeriä eroamaan.

MSZP: kansanäänestyksen tulos oli 5:3

MSZP:n palamenttiryhmän puheenjohtaja kehotti pääministeriä ja hallitusta käsittelemään myös todellisia ongelmia. Bertalan Tóthin mukaan kansanäänestyksen tulos oli 5:3, äänioikeutettujen kansalaisten enemmistö, viisimiljoonainen joukko, päätti, ettei osallistuisi Fideszin organisoimaan järjettömään, kalliiseen ja valheelliseen näytelmään.

Oppositiopoliitikko sanoi, että pääministeri selittää voitoksi yksiselitteisen tappion, vaikka valitsijoiden enemmistö arvasi pääministerin aikeet eikä antautunut harhaanjohdettavaksi. Hänen mielestään kotiin jääneet sekä hylätyn äänen antaneet ovat myös huolissaan Unklarin tulevaisuudesta ja turvallisuudesta. Nämä ihmiset ovat huolissaan pakolaiskriisin ohella terveytensä, lastensa opetuksen ja toimeentulonsa puolesta, jatkoi Bertalan Tóth. Hän totesi, että hallituksella on tähän asti ollut hallussaan kaikki keinot siihen, että se voisi taata maan turvallsiuuden, arvetta ei ole perustuslain muuttamiseen, minkä takia MSZP ei myöskään tuo muutosesitystä.

LMP ei kertonut kantaansa [Szótlan maradt az LMP]

Bernadett Szél olisi ilmoittautunut antaakseen oman parlamenttiryhmänsä vastauksen. Puhemies László Kövér pyysi LMP:n parlamenttiryhmän puheenjohtajaa Erzsébet Schmuckia päättämään, missä ominaisuudessa hänen edustajatoverinsa käyttäisi puheenvuoronsa. Kun Schmuck kertoi, että Szél puhuisi puolueen puheenjohtajiston edustajana, puhemies totesi, että valtiopäiväjärjestys [házszabály] ei tuntenut tällaista nimikettä [titulus], ja siksi tässä ominaisuudessa käytetty puheenvuoro olisi irrelevantti. Tämän ilmoituksen seurauksena Schmuck ilmoitti, että Szél käyttäisi puheenvuoron parlamenttiryhmän varapuheenjohtajana. Kun puhemies kysyi, milloin parlamenttiryhmän varapuheenjohtajan vaalin tuloksesta ilmoitettaisiin kirjallisesti, Schmuck vastasi ilmoittamisen tapahtuvan ensi tilassa. Tämän jälkeen puhemies Kövér esitti, että puheenvuoron käyttäisi Erzsébet Schmuck, joka kuitenkaan ei halunnut puheenvuoroa käyttää.

Fidesz: Isänmaan puolustamisessa maa ei voi laskea opposition tuen varaan

Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja Lakos Kósa katsoi, että koskaan aiemmin ei Unkarin pääministerin tueksi ole järjestäytynyt tällaista äänestäjien muodostamaa poliittista yksimielisyyttä. Poliitikon mielestä oli erityisesen merkittävää, että tämä tapahtui Unkarin ja unkarilaisen kansakunnan puolustamiseksi.

Se, joka tämän jälkeen vaati pääministerin eroa, ei ymmärrä mitään politiikasta ja rohkaisisi pääministeriä jättämään pulaan ne äänestäjät, jotta isänmaan puolustamiseksi olivat olleet tämän kanssa samaa mieltä ja antaneet valtuutuksen siihen, että tämä kaikin keinoin puolustaisi maata maahnatulijoiden aaltoa vastaan. Näin siis totesi Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja. Hallituspuolueen poliitikon mukaan myös se slevisi sunnuntai-iltana, että maa ei isänmaata puolustaessaan voi laskea opposition tuen varaan.

KDNP: 3,3 milj. äänestäjän tuki on riittävä

Kristillisdemokraattisen kansanpuolueen parlamenttiryhmän puheenjohtajan Péter Harrachin mielestä äänestäjien merkittävä osa päätti sunnuntaina puolustaa Unkarin suvereniteettia. Hän korosti puolueensa pitävän riittävänä 3,3 milj. äänestäjän tukea. Harrach lisäsi, että niistä lähes viidestä miljoonasta, jotka ovat poliittisesti aktiivisia, jotka ovat kiinnostuneita yhteisten asioiden hoitamisesta, näistä 2/3 kävi äänestämässä ja äänesti ”Ei”.

KDNP:n poliitikko kiinnitti huomiota myös siihen, että sunnuntaina äänestämässä kävi miljoona ihmistä enemmän kuin niissä parlamenttivaaleissa, jotka tuottivat hallituspuolueille 2/3 enemmistön. Hän muistutti, että kun perustuslakia muutetaan, tilanne on täysin toinen, kun [muutosesityksellä] on näin vahva legitimaatio verrattuna siihen, että tätä [tukea] ei olisi.

Orbán: turhaa laskea niitä, jotka eivät äänestäneet

Vastauspuheenvuorossaan pääministeri korosti: kotiin jääneet äänestäjät antoivat päätösvallan niille, jotka menivät äänestämään. Orbán totesi:  Jobbikin, unkarilaisen ja eurooppalaisen vasemmiston yhteenlaskettu painoarvo on turha, sillä hallituksella on yksi tehtävä, toteuttaa ääntään käyttäneiden kansalaisten tahto. Siksi hallitus tulee kaiken voitavansa sen eteen, että Unkarin intressiä paveleva maahanmuttoa koskeva politiikka muuttuisi myös eurooppalaisen politiikan perustaksi.

Liberaalit ja DK eivät tue hallituksen linjaa

Demokraattinen koaliitio tulee boikotoimaan kiintiöäänestyksen jälkeen toteutettavaksi suunniteltua perustuslain muutosta ja se ehdottaa samaa menettelyä muillekin oppositiopuolueille. Maanantaina DK-puolueen johtaja Ferenvc Gyurcsány totesi lehdistötilasuudessaan uudelleen, että oppositiopuolueet yhdistäisivät voimansa seuraavissa parlamenttivaaleissa.

Liberaalien puheenjohtaja Gábor Fodor ilmoitti maanantaina, että liberaalit vastustavat päättäväisesti perustulain muutosesityksen valmistelun aloittamista, sillä se tulisi edelleenkin olemaan Euroopan Unionin ilmaiseman kannan vastainen, kärjistäisi konfliktia eikä sillä ollut edes äänioikeutettujen enemmistön tukea.