Talous kasvaa 2017

Tiistain (14.2.) M1:n uutisten tärkein aihe oli, että EU:n komissio on korjannut Unkaria koskevaa talousennustettaan vuoden 2017 osalta aiempaa positiivisemmaksi. Komissio uuden ennusteen mukaan Unkarin BKT kasvaa alkaneena vuonna 3,5 %! Valtiovarain-ministeri Varga piti komission uutta kasvuennustetta ilahduttavana, sillä nyt Unkaria aiemmin kritisoineet tahot joutuvat tunnustamaan Unkarin talouden saavutukset. Komission ennusteen mukaan työttömys tulee laskemaan ja palkat tulevat nousemaan merkittävästi. Komission kasvuennusteiden tueksi esiteltiin uutisissa kahden tehtaan merkittävät investoinnit tuotannon lisäämiseksi, mikä merkitsee myös lisätyövoiman rekrytoimista. Suotuisten suhdanteiden uskotaan jatkuvan, sillä vuonna 2018 BKT:n kasvu arvioidaan yhä 3,2 %:ksi. – Unkarin talouden kehitys on EU:n kärkeä, sillä maa on kasvuluvuillaan 4:nnellä sijalla. Kun keskimääräinen BKT:n kasvu EU-maissa on 1,8 %, Unkarin kasvuluvut ovat lähes kaksinkertaiset!

Uutisissa kerrotaan, että kotitalouksien kulutus tulee vilkastumaan. Valtion tulo- ja menoarvio on myös vakaalla pohjalla, sillä budjettialijäämä jää alle 3 %:n BKT:stä, mikä on komission määrittelemä yläraja. Myös valtionvelan ja työttömyyden arvioidaan vähenevän. Valtiovarainministeri Varga piti komission kasvuennustetta merkittävänä myös siksi, että nyt ”ulkopuoliset arvioijat tunnustavat, että Unkarin talous on kestävällä kasvu-uralla”. Varga totesikin, että mikäli maailmantaloudessa ei tapahdu mitään yllättävää, Unkari tulee kehittymään nopeammin kuin Länsi-Eurooppa. Veronalennukset ja (työnantaja)maksujen leikkaukset, járulékcsökkentés, sekä minimipalkkojen korotukset ovat kaikkis ellaisia tekijöitä, jotka osaltaan vaikuttavat myönteisesti Unkarin kilpailukykyyn.

Uutinen jatkaa viikkoa aiemmin uutisissa esiteltyjä myönteisiä talous- ja työllisyysnäkymiä. Tuolloin kerrottiin, että työllisten määrä Unkarissa on ylittänyt 4,5 miljoonan rajan, työllistettyjen ja ulkomailla työskentelevien määrä on puolestaan laskenut eli uusien työpaikkojen määrä on kasvanut nimenomaan yksityisellä sektorilla, versenyszféra. Vaikka uutinen onkin positiivinen, uutisissa kerrottiin, että alueelliset erot ovat suuria. Paras tilanne on lännnessä Dunántúlissa ja heikoin Alföldin itäisian lääneissä. Hallitus pyrkiikin kaventamaan alueellisia eroja tukemalla työvoiman liikkuvuutta eli tarjoamalla muuttajille korotettua asumistukea, yritykset puolestaan saavat työllistämistukia ja uusien tuotantolaitosten käynnistämistukia.

Työvoiman lisäys vuodesta 2010 on ollut uutisten mukaan 702000 henkilöä ja tästä 500000 työpaikaa on nimenomaan yksityisellä sektorilla. 15–64 -vuotiaiden työttömyys oli vuoden 2016 lopulla 4,4 %, kun se EU:ssa oli keskimäärin 8,3 %. Myös nuorten (eli 15–24 -vuotiaiden) työttömyys on Unkarissa laskenut: kun se vuonna 2010 oli 30 %, on vastaava liuku 2016 lopussa 11 %. Suotuisaan kehitykseen olivat uutisten mukaan vaikuttaneet palkankorotukset, kotimaisen kulutuksen kasvu ja yritysten investoinnit. Uutisten mukaan valtiovallan tavoitteena on painaa työttömyys vuoden loppuun mennessä alle 4 %:n.