János Aranyin juhlavuosi alkoi 2.3.

Runoilija János Aranyin syntymästä tuli torstaina 2. maaliskuuta kuluneeksi 200 vuotta. Vuosipäivästä käynnistyi juhlavuoden vietto. – M1:n uutisten yhteydessä ja MTI:n tiedotteissa kerrottiin torstaina ja perjantaina niistä monista tavoista, joilla kansakunta aloitti juhlavuoden ja kunnioitti suuren runoilijansa muistoa hänen syntymäpäivänään.

János Arany syntyi Nagyszalontassa (rom. Salonta) Partiumissa, nykyisen Romanian alueella. Nagyszalontassa järjestettiin Unkarin tiedeakatemian toimesta myös juhlavuoden avausseminaari, jossa käsiteltiin runoilijan elämää, teoksia ja merkitystä jälkimaailmalle. Juhlaseminaarin nimekkäisiin esiintyjiin kuului myös Unkarin presidentti János Áder, joka vieraili myös runoilijan kotimuseossa, kirjoitti nimensä museon vieraskirjaan ja laski seppeleen runoilijan muistomerkille.

Aranyin asemaa pohdittiin myös Unkarin radion ajankohtaislähetyksessä [Napközben], jonka yhteydessä todettiin, että sukupolvi toisensa jälkeen on kasvanut Aranyin säkeiden mukana. Tänään vuonna 2017 oli aika pohtia myös sitä, miten hänen tuotantonsa merkitsi 21. vuosisadan nuorelle ja opiskelijalle. Keskusteluun osallistui Petőfin kirjallista tuotantoa vaalivan museon [Petőfi Irodalmi Múzeum] tutkijoita ja äidininkielen opettaja Andrea Antal. Keskustelijoiden mielestä Aranyin balladit ovat ehkä nykynuorisolle helpoimmin lähestyttäviä. Lapsetkin pystyvät eläytymään niiden tunnelmaan ja ottamaan ne omikseen. Keskustelussa nousi esille myös Aranyin nimeä kantava säätiö, Arany János Tehetséggondozó Program, jonka tavoitteena on tarjota taloudellisesti tai sosiaalisesti vaikeassa asemassa oleville lahjakkaille lapsille mahdollisuus kehittä itseään. Aranyin oma elämä tarjosi tästä erinomaisen esimerkin: tämä nousi opinhalullaan hyvin köyhistä oloista Unkarin tiedeakatemian pääsihteeriksi.

Arany on erottamaton osa Unkarin kulttuuria, mutta hänen rooliaan on vaikea osoittaa tämän päivän opiskelijoille. Tarvitaan uusia keinoja kuten draama-pedagogiaa, Aranyitä esitteleviä teatteriesityksiä, sarjakuvia ja Aranyin sävellettyjen balladien esittämistä, jotta hän tulisi tutuksi nuorisolle. Petőfi Irodalmi Múzeum oli valimistautunut tähän näyttelyllään, joka on tuotettu yhdessä Moholy-Nagy -kuvataideyliopiston [Moholy-Nagy Művészeti Egyetem] kanssa. Näyttelyn ohella Aranyistä kiinnostuneet voivat osallistua erilaisiin kilpailuihin ja sähköisella alustalla käytävään keskusteluun.

Unkarin Pankki [Magyar Nemzeti Bank] julkaisi merkkipäivänä Aranyin kullasta, hopeasta tai kerrosmetallista lyödyn muistomitalin, joka esiteltiin Presidentin residenssissä, Sándor-palotassa presidentin juhlistaessa tilaisuutta läsnäolollaan. Puheenvuorossaan presidentti totesi, että torstaina 2.3. käynnistyi Aranyin juhlavuosi, johon liittyi monia tilaisuuksia niin Unkarissa kuin maan rajojen ulkopuolellakin. Áderin mukaan 200-vuottä sitten syntyneen runoilijan juhlinnasta on kehkeytynyt todellinen kansanliike ja hän toivoikin, että tämä kollektiivinen innostus kestäisi juhlavuoden loppuun saakka. – Muistomitalit ja niiden nimellisarvot esitteli pankin apulaisjohtaja kertoen, että mitalien tematiikassa on pyritty tuomaan esille Aranyin tunnetuimpia teoksia.

Torstai-iltana Kansallisteatterissa esitettiin Aranyin Toldi-runoelma, mutta sitä edelsi juhla, jossa puhui presidnetti Áder todeten, että Aranyin rooli tuli esille Unkarin kirjallisessa elämässä yhtä väistämättä kuin Széchenyin tai Deákin rooli politiikassa tai Bolyain tutukijanrooli matematiikan kehittämisessä. Hän totesi myös, että Aranyin kohtalona oli elää aikana, joka perustavaa laatua olevalla tavalla määritteli Unkarin kohtalon, aikana, joka murskasi monia maan parhaimmista, saattoivat heidät epätoivoon, itsensä uhraamiseen, emigraatioon, jopa kuolemaan.

Aranyin aika Áderin mukaan oli Unkarin ”kulta-aikaa” ei vain runoudessa vaan koko unkarilaisessa kulttuurissa, henkisessä elämässä; taiteissa ja tieteissä. Aranyia kiinnostivat monet taiteen alat, maalaustaide, kuvanveisto ja teatteri, mutta hän soitti myös pianoa ja kitaraa, sävelsi lauluja ja jopa Kodalyn kerrotaan ihailleen Aranyin keräämien kansansävelmien määrää. Presidentti toivoikin, että juhlavuoden avauksen myötä käynnistyisi todellinen juhlavuosi, ”Aranykor” [aranykor = kulta-aika, mutta myös Aranyin aika; arany = kulta]. Áderin mukaan Aranyin tuotannossa nousee esille ennen muuta henkilöiden kunniallisuus ja esimerkillisyys, mikä runoilijalle merkitsi samaa kuin isänmaanrakkaus. Presidentin loppuponsi olikin, että unkarilaisten oli löydettävä uudelleen Arany ja hänen tuotantonsa.

Runoilija János Aranyitä juhlittiin myös kansalaisjuhlana känen synnyin-kaupungissaan Romanian Nagyszalontassa iltapäivän kynttiläkulkueella. Aranyin patsaalla järjestettiin tilaisuus, jossa seppeleenlaskun yhteydessä hänen runojensa ohella esitettiin runoihin tehtyjä kuorosävellyksiä. Tilaisuudessa esiintyi mm. Romanian unkarilaisten demokraattinen liitto -puolueen [RMDSZ] puheenjohtaja Attila Cseke ja Fideszin parlamenttiedustaja Szilárd Németh. Juhlapäivä päättyi läheisen Nagyváradin Szigligeti-teatterin esitykseen Honnan és hova – Arany János koltézete [Mistä ja mihin – János Aranyin runous].

Myös Fiumei -kadun hautausmaalla Budapestissa järjestettiin seppeleenlasku ja muistotilaisuus Aranyin hautamuistomerkillä. Tilaisuudessa puhuivat toisen hallituspuolueen, KDNP:n puheenjohtaja Péter Hoppal ja Kansallisen Perinnön Instituutin [Nemzeti Örökség Intézete] pääjohtaja rva Radnai eli Katalin Fogarasi [Radnainé Fogarasi Katalin].

Muita uutisten mainitsemia tilaisuuksia. Juhlavuosi alkoi esittämällä yhteisesti Aranyin runoja, päästämällä irti ilmapalloja, koululaisten piirtämillä Toldi-hahmoilla, jopa koululaisille jaetun 200 leivoksen päälle oli aseteltu paperiliuskat, joissa oli lainauksia Aranyin runoista.

Esille nousi myös Arany János Tehetséggondozó Program, jonka tavoitteena on tarjota taloudellisesti tai sosiaalisesti vaikeassa asemassa oleville lahjakkaille lapsille mahdollisuus kehittä itseään. Säätiön tukemien koulujen oppilaat ja opettajat järjestivät  Aranyitä ja hänen elämäntyötään esittelevän flashmob-tapahtuman.

Erityisen luovan tavan juhlia runoilijan merkkipäivää oli keksinyt erään buda- pestiläisen koulun [Ward Mária iskola] VI b -luokka yhdessä paikallisen suurperheitä edustavan yhdistyksen kanssa. Metron sisäänkäynneillä jaettiin lennäkkinä ”10 kysymyksen” tietokilpailutehtävää ja sähköpostiosoitetta, johon vastaukset saattoi lähettää. Kysymykset olivat koululaisten ”pelkistetyn ytimekkäitä” kuvauksia Aranyin tunnetuimmista runoista. Vastaajan piti päätellä, mitä runoa koululainen oli yhden lyhyen lauseen kuvauksellaan tarkoittanut!

Montgomeryn kaupunki Walesissa Englannissa, nimesi Aranyin postuumisti kunniakansalaisekseen [diszpolgár]. Kaupungin pormestari perusteli päätöstä sillä, että Aranyin ”Walesin bardit” -runoelman ansiosta unkarilaiset tiesivät walesilaisten sorrosta ja bardien joukkomestauksesta vuonna 1277 enemmän kuin walesilaiset itse!