Uusi konsultaatiokysely äänestäjille

Vuonna 2005 tuolloisen pääoppositiopuolue Fideszin puheenjohtaja ja –  aiempi sekä nykyinen – pääministeri Viktor Orbán käytti  kansallinen konsultaatio-käsitettä [nemzeti konzultáció] ”kansakunnan tilaa” [országértékelő] käsitelleessä puheessaan. Ajatus oli, että tärkeissä asioissa kysyttäisiin äänestäjien mieli-pidettä. Usean kysymyksen muodossa toteutettu konsultointi olisi huomattavasti keveämpi menettely kuin yhteen kysymykseen keskittyvä kansanäänestys. Tultuaan pääministeriksi Orbáni hallitus on toteuttanut kahden vaalikauden aikana tähän mennessä kuusi kyselyä ja seitsemäs lanseerattiin syyskuun lopulla. Kysymyssarja – tällä kertaa seitsemän kysymystä – on muotoiltu siten, että vastaaja valitsee kahdesta vaihtoehdosta joko kyllä- tai ei-vastauksen. Äänestäjien mielipidettä kysytään tällä kertaa ns. Sorosin suunnitelmasta. Kukin teema esitellään hyvin lyhyesti, mutta sitä on täydennetty erillisellä taustoituksella, jotta ongelmaan aiemmin perehtymätönkin vastaaja pystyisi määrittelemään mielipiteensä.

Kysely on otsikoitu: Kansallinen konsultaatio Sorosin suunnitelmasta. Otsikkoa on täydennetty huomautuksella: Sanokaamme mekin mielipiteemme! [tarkemmin: älkäämme päästäkö häntä kertomatta kantaamme, ne hagyjuk szó nélkül]. – Seuraavassa kukin teema ilman laajempaa taustoitusta.

 1. György Soros haluaa suostutella Brysselin siihen, että Afrikasta ja Lähi-idästä voisi vuosittain ainakin miljoona maahanmuuttajaa tulla Euroopan Unionin aluelle, siis myös Unkariin.
  Kannatatteko tätä Sorosain suunnitelman kohtaa? KYLLÄ
    EI  □ 
 2. György Soros haluaa yhdessä Brysselin päättäjien kanssa päästä ratkaisuun, jossa EU:n jäsenvaltiot, siis myös Unkari, purkaisivat rajoja suojelevat aidat ja avaisivat rajat maahantulijoille.
 3. Sorosin suunnitelmaan kuuluu, että Bryssel jakaisi Länsi-Eurooppaan kerääntyneet maahantulijat [jäsenmaita] sitovasti ottaen erityisesti huomioon Itä-Euroopan (jäsen)maat. Tähän myös Unkarin tulisi osallistua.
 4. Sorosin suunnitelmassa Brysselin tulisi velvoittaa kaikki jäsemaat, siis myös Unkarin, siihen, että jokaiselle maahantulijalle maksettaisiin 9 miljoonaa forinttia.
 5. György Soros haluaa myös saada aikaan sen, että maahantulijoita rangaistaan tekemistään rikoksista lievemmän asteikon mukaan [kuin muita rikoksentekijöitä].
 6. Sorosin suunnitelman tavoitteena on, että Euroopan eri maissa kielen ja kulttuurin [tuntemus ja hallinta] asetettaisiin toissijaiseen asemaan, jotta laittomien maahantulijoiden integroituminen tapahtuisi nopeammin.
 7. Sorosin suunnitelmaabn kuuluu, että käynnistettäisiin poliittinen hyökkäys niitä maita vastaan, jotka vastustavat maahantuloa ja että näitä maita rangaistaisiin ankarasti.