”Euroopan kansojen tahto toteutuu 2018”

Vuosi 2018 tulee olemaan Euroopassa kansan tahdon uudelleen kuulemisen vuosi, totesi Viktor Orbán perjantaina 5. tammikuuta. Seeonin luostarissa [Seeon-Seebruck], jossa järjestettiin Baijerin Kristillis-sosialistisen union -puolueen (CSU) kolmipäiväinen neuvottelutilaisuus.

Unkarin päämnisteri antoi lausuntonsa yhteisessä tiedotustilaisuudessa neuvottelupäivien toisena päivänä keskusteltuaan Baijerin pääministerin, CSU:n puheenjohtaja Horst Seehoferin kanssa. Orbán totesi, ett’ä eurooppalaiset ovat ilmaisseet selkeän tahtonsa: ”Euroopan kansalaiset ovat ilmaisseet selvän tahtonsa. He eivät halua elää enää terrorin vaaran alla, he haluavat yleistä turvallisuutta, he haluavat puolustaa rajojaan. … He haluavat poistaa Schengen-alueelta ne, joilla ei ole oikeutta oleskella alueella. He haluavat palauttaa nämä ihmiset takaisin sinne [lähtöalueelleen], missä nämä voivat aloittaa elämänsä uudelleen.”

Viktor Orbán korosti, että unkarilaiset ovat olleen alusta lähtien sitä mieltä, että rajoja ja Schengenin sopimuksen periaatteita on puolustettava. Hänen käsityksensä mukaan unkarilaiset seisoivat silloinkin Schengenin sopimuksen takana – rakensivat esimerkiksi aidan ja vahvistivat Unkarin rajojen puolustamista – kun Euroopassa vallitsi tilanne, jossa kaaosta ja laittomuutta juhlittiin. Pääministerin mukaan Euroopan pakolaiskysymyksestä on kehkeytynyt demokraattisen päätöksenteon ongelma. Eurooppalaisilla on selkeä tahtotila. Viime vuosien keskeinen kysymys on ollut, kyetäänkö löytämään keinoja kansan tahdon toteuttamiseen. Monessa maassa Euroopan johtajat eivät kuitenkaan ole toimineet kansan tahdon mukaisesti, esitti Unkarin pääministeri todeten mielipiteenään, että demokratia joutuu sellaisessa tilanteessa aina sekaannustilaan ja tämä vastakkainasettelu on jollain tavalla liennytettävä. – ”Kerroin baijerilaisille ystävillemme, että 2018 tulee olemaan Euroopassa vuosi, jolloin kansan tahto otetaan jälleen huomioon”, totesi pääministeri Orbán.

Hänen mukaansa Euroopan kansat tulevat edellyttämään, että vähitellen syntyy sellaisia pakolaiskysymystä koskevia päätöksiä, jotka vastaavat heidän intressejään. Orbán kertoi oppineensa paljon Seehoferilta. Eräs hyvin tärkeä sääntö oli, että laittomuuksien varaan ei voi rakentaa minkäänlaista oikeutta, siksi laillisuudesta [lain määräyksistä] on pidettävä tarkoin kiinni. Mitä suurempi painostus ja haaste, sitä tarkemmin [on lakia noudatettava]. Unkari on oivaltanut tämän periaatteen, totesi pääministeri. Orbán totesi tiedotustilaisuudessa tehneensä baijerilaisille yhteistyökumppaneilleen selväksi, että Unkari jatkossakin tulisi noudattamaan lakia. ”Pidän tulevaisuudessakin itseäni Baijerin rajalinnoituksen päällikkönä. Baijerin eteläraja on Unkarin ja Serbian välisellä rajalla, ja kun me puolustamme tuota rajaa, silloin puolustamme myös Baijeria.” – Baijerilaisia ja unkarilaisia yhdistävät pitkät ja syvät suhteet, niin pitkät, että ne ulottuvat Unkarin ensimmäisen kuninkaan perheestä aina Győrin Audi-tehtaaseen saakka, vakuutti pääministeri todeten, että suhteiden syvyys ulottuu ystävyyteen saakka.

”En ole koskaan kohdannut Baijerissa pahantahtoisuutta, joka olisi kohdistunut unkarilaisiin, Unkariin tai Unkarin hallitukseen, aina olen osallistunut vilpittömiin, avoimiin ja korrekteihin neuvotteluihin, ja niin tapahtui myös tänään,” hän totesi.

”En halua käyttäytyä epäkunnioittavasti enkä aio sekaantulua Saksan sisäpolitiikkaan,” totesi pääministeri. ”Käytöksemme [Saksaa kohtaan] on ollut lähtökohtaisesti kunnioittavaa. Saksalaiset käyvät Saksan sisäistä keskustelua ja saksalaiset poliitikot tekevät Saksaa koskevat päätökset. Toivotan menestystä naitä asioita koskeville keskusteluille”, lisäsi pääministeri.

Hän kertoi, että kahdenvälisissä kesksusteluissa käsiteltiin myös taloudellsiia kysymyksiä. ”Kahdenväliset suhteet ovat loistavalla tolalla, mutta esille nousi myös uusia teemoja, joille keskusteluja voitaisiin laajentaa. Pääministerit neuvottelivat myös Euroopan talouden näkymistä. Orbán totesi, että CSU:n ja Unkarin hallituspuolueiden käsitykset olivat täydellisen yhdenmukaisia. Toisen rahoilla ei voi elää, itse kunkin on vastattava omista aikaansaannoksistaan. Valtionvelkaa on lyhennettävä, valtion talousarvion [BKT:hen suhtetettu] vaje on pidettävä kolmea prossenttiyksikköä pienempänä, ja kummankin on toteutettava työmarkkinoitaan koskevat uudistukset. ”Tämä on jokaisen jäsenvaltion ”kotitehtävä”, luetteli Orbán.

”Tämä on [jokaisen jäsenmaan] kansallinen velvollisuus. Neuvottelijat eivät tue sellaisia uudistuksia, jotka muuttavat kansalliset velvoitteet kansalliseksi vastuunpakoiluksi ja muuntaa [omat velvollisuudet] jonkinlaiseksi yleiseuroopplaiseksi velvoitteeksi,”, huomautti Orbán painokkaasti.

Orbán kiitti pääminsteri Seehoferia suurenmoisesta joulukuisesta puheesta. Unkarilaiset olivat odottaneet tällaisa äänenpainoja jo pitkään. He olivat kiitollisina panneet merkille lauseen, jonka mukaan Baijeri oli kristitty maa ja tulisi sellaisena säilymään. ”Käsitykseni mukaan tulevaisuutta koskevilla keskusteluilla on yhteinen hnekinen perusta, joten jännittäviä ja tuloksellisia keskusteluja on odotettavissa myös tulevaisuudessa”, totesi pääministeri.

Baijeri on aina ollut Unkarille rohkaiseva esimerkki. Mekin haluaisimme olla yhtä menestyksekkäitä kuin baijerilaiset ja etsimme siihen sellaista mallia, joka ei vain etene päivästä toiseen. Unkarin talous eteneekin tänään tiellä, josta unkarilaiset voivat olla ylpeitä, korosti Orbán. Hän ilmoitti tehneensä selväksi, että Unkarin talouden nousu on voitu saavuttaa unkarilaisten oman tuotantopanoksen avulla. ”Etsimme yhteistyökumppanuutta ja liiketaloudellista yhteistyötä”, kokosi pääministeri keskustelun säikeitä.

Ohjelman mukaan Orbán piti puheen CSU:n puoluekokouksessa sekä jatkoi sitten pieneen piiriin rajattuihin neuvotteluihin Manfred Weberin, EU-parlamentin Euroopan kansanpuolueen (EPP) parlamenttiryhmän puheenjohtajan kanssa.

Baijerin pääminsiterin Horst Seehoferin tarjoamilla päivällisillä olivat lsänä muiden muassa myös Péter Szijjárto, ulko- ja ulkomaankauppaminsiteri; Antal Rogán, pääminsiterin kansliaa johtava ministeri; Zoltán Balog, Inhimillisten voimavarojen ministeri; Gergely Gulyás, Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja sekä József Szájer, Fidesziä edustava Unkarin europarlamentarikko.