Budapest 150-vuotias

Unkarin pääkaupunki Budapest syntyi 17.11.1873, kun kolme kaupunkia Buda, Pest ja Óbuda yhdistyivät.

Esimerkiksi Youtubessa on lukuisia Budapestista ja sen historiasta kertovia videoita, joissa on käytetty vanhoja valokuvia ja varhaisia elokuvakatkelmia. Eräs kunnianhimoisimmista videoista on Animatiqua-studion tuottama ja 16.11.2023 julkaistu Budapestin synty (Budapest születése), 16 minuutin animaatiofilmi, joka hyödyntää vanhaa, osin Fortepan-yhteisön kokoamaa kuvamateriaalia.
Video on ladattavissa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=FnuDMr7QCDo

Budapestin kaupunginarkisto julkaisi sivullaan otsikolla 150-vuotias Budapest lyhyen tiedotteen ”yhdistetyn pääkaupungin perustamisesta”.

Ajatus Tonavan molemmilla rannoilla olevan kahden sisarkaupungin yhdistämisestä oli noussut esille moneen kertaan, riittää, kun palautamme mieliimme István Széchenyin esittämän idean. Idean toteutus sen sijaan antoi odottaa itseään. Lopulta, pitkähköjen kiistojen jälkeen syntyi ”Vuoden 1872 36. laki Buda-Pestin kaupungin hallinnon perustamisesta ja järjestämisestä”. Laki julkaistiin 23.12.1872 ja sen ensimmäinen pykälä kuului seuraavasti:

Buda ja Pest, vapaat kuninkaan pääkaupungit sekä Óbudan kaupunki ja Margit-saari, viimeksimainitut Pestin linnaläänistä erottaen, yhdistetään Buda-Pest pääkaupunki -nimen alle  yhdeksi paikallishallinnon yksiköksi.

Pääkaupungin neuvosto otti 17. marraskuuta 1873 vastaan hallinnon toimintansa päättäneiltä kaupunkineuvostoilta. Tämän toimenpiteen seurauksena syntyi yhdistetty Budapest.

Arkiston mukaan 150 vuotta myöhemmin pääkaupunki ja sen laitokset juhlivat lukuisin ohjelmin, tapahtumin ja julkaisuin vuosipäivää teemalla Együtt a város [”Yhtenäinen kaupunki”] osoitteessa: htpps://150,budapest.hu

Huom. Edellä on käytetty neuvosto-sanaa, vaikka se on hiukan harhaanjohtava. Budapestin perustaminen tapahtuu yhdenmukaisesti eurooppalaisen paikallisen itsehallinnon (kunnallishallinnon) kehittämisen kanssa. Uusi lainsäädäntö loi kunnallisen itsehallinnon ja mahdollisti tietyin rajoituksen kunnan (tässä: kaupungin) asukkaiden osallistumisen kunnallisvaaleihin ehdokkaana ja äänestäjänä. – Óbudan itsehallinto oli ollut huomattavan vaatimatonta, sillä se oli erityisesti aikaisempina vuosisatoina riippunut maanomistajan valistuneisuudesta ja suosiosta. Budalla ja Pestillä sen sijaan oli ollut keskiajalta lähtien hallitsijan antamin oikeuksin huomattavan laaja itsehallinhto: ne olivat ”vapaita kuninkaan kaupunkeja”.