Kutsu tuberkuloositarkastukseen

Unkarin lainsäädännön mukaan yleinen tuberkuloositarkastus eli keuhkojen röntgenkuvaus on toteutettava alueilla, joilla 100000 asukasta kohden on tullut esille vähintään 25 tuberkuloositapausta (Suomessa v. 2002 ilmaantuvuus oli 9/100000). Tämän takia pakollinen tuberkuloositarkastus toteutetaan 18 Budapestin ja lähiympäristön asutuskeskuksessa. Asukkaat saavat postin kautta kutsun tarkastukseen. Tarkastuksen tai seulonnan laiminlyönnistä seuraa tuntuva, jopa 0,5 milj. forintin sakko. Eniten tuberkuloositapauksia on tullut esille Budapestin ja ympäristön ohella Borsodin, Szabolcsin ja Hajdú-Bihárin lääneistä. Viranomaisten mukaan tuberkuloositapausten määrä laskee maassa: kun 15 vuotta sitten vuosittain diagnosoitiin 4000 uutta tapausta, on määrä nykyisin 1500 tapausta vuodessa. Unkarissa tuberkuloositilanne on yhä selvästi vakavampi kuin Suomessa.

Uutisen perusteella voi olettaa, että Unkarissa havaittu tuberkuloosibakteeri on kotoperäinen. Suomessa huolta aiheuttavat lähinnä ulkomailla, kuten Venäjällä ja Virossa saadun tarunnan seurauksena löydetyt nykylääkitykselle resistantit bakteerikannat.

”Tuberkuloosin ilmaantuvuus Suomessa on viime vuosikymmeninä pienentynyt tasaisesti maamme ansiokkaan tuberkuloosintorjuntaohjelman ja hoitojärjestelmän ansiosta (Tala-Heikkilä 2003). Vuonna 2002 ilmaantuvuus oli 9,1/100 000 (Kansanterveyslaitos 2003). Uusista tuberkuloositapauksista runsaat 10 % todetaan maahanmuuttajilla. Tilanne Venäjällä ja Baltian maissa on kuitenkin huolestuttava, sillä näillä alueilla taudin esiintyvyys ei juuri ole pienentynyt – joillakin alueilla se on jopa lisääntynyt. Esimerkiksi vuonna 2002 tuberkuloosin ilmaantuvuus oli Virossa 38,2/100 000 ja Leningradin alueella 65,2/100 000 (Statistics 2003). Huolestuttava piirre on se, että näissä maissa moniresistentit tuberkuloosibakteerit (MDR-TB) ovat yleisiä. MDR-TB-kannalla tarkoitetaan WHO:n määritelmän mukaan kantaa, joka on resistentti vähintään isoniatsidille ja rifampisiinille. Onneksi näitä kantoja on meillä todettu vain muutamia vuosittain hyvän tuberkuloosin valvonnan ja hoidon ansiosta. Uhkana kuitenkin on, että matkailun lisääntyessä ja rajojemme vapautuessa näiden kantojen aiheuttamat tautitapaukset lisääntyvät meilläkin.”

(Lisää asiasta ks. esim. Jussi Eskola ja Hanna Soini, Nykyaikainen mykobakteeridiagnostiikka; Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 18/2004)