Työllisyys kohentuu

Unkarin valtion tilastokeskusken (Központi statisztikai hivatal, KSH) mukaan työllisten määrä on lisääntynyt viime vuodesta 63000 henkilöllä eli työvoimaan kuuluvia on keväällä 2012 yhteensä 3849000. Vastaavasti työttömiä on 485000 eli 11,2 %, mikä on suunnilleen sama kuin työttömien osuus keväällä 2011. Arvioijien käsityksen mukaan tulos on odotettua parempi ja tulee lähikuukausina vielä kohentumaan. Hallitus pitää tietoja osoituksena valitun talouspolitiikan onnistumisesta.

Pääministeri Orbán on toisaalta eri yhteyksissä ilmaissut vakavan huolestumisensa suomalaisillekin tutusta teemasta, huoltosuhteen heikkenemisestä. Viimeksi tämä tuli esille 23.7., kun pääministeri osana vaalikauden puolivälin konsultaatiokierrostaan tapasi myös kansallisen romanien itsehallintoeimen edustajia. (Országos Roma Önkormányzat). Pääministeri totesi, että oli tärkeää, että jokainen työkykyinen ihminen työskentelee. Hänen mukaansa maa tarvitsee 5 miljoonaa työtätekevää ja veroamaksavaa kansalaista, lähivuosina jopa 5,5 miljoonaa kansalaista, jotka kykenevät ylläpitämään itsensä ja perheensä. Hän kytki työvoimatarpeen tapaamisen teemaan todetessaan, että tämä tarkoitti sitä, että myös romanien on tehtävä työtä, muutoin tavoitetta ei saavuteta.

Asiaan avattiin myös toinen tulokulma, kun tilastokeskus edelleen 23.7. kertoi, että vuoden alkupuolella kolmi- tai useampilapsisten perheiden reaaliansiot olivat pudonneet edellisvuodesta. Oppositio katsoi tämän johtuvan tasaverosta, josta pitäisi luopua. Hallitus taas selitti, että työvoiman piiriin on työllistamisohjelman seurauksena tullut sellaisia palkannauttijoita, jotka aiemmin olivat tulleet toimeen yhteiskunnan tuen varassa. Tämä vinoutti tilastoja, vaikka oli epäilemättä parempi, että ihminen eli palkastaan kuin yhteiskunnan maksamista tuista. (Tilastokeskus kertoi aiemmin heinäkuussa, että edellisenä vuonna lapsia oli syntynyt vähemmän kuin minään muuna vuonna vuoden 1989 jälkeen. Hallituksen edustaja toi esille toista ajanjaksoa koskevat luvut, jotka osoittivat, että lapsia oli syntynyt keskimääräistä enemmän!)