Kuka pääsi korkeakouluun 24.7.2012?

Festivaalitunnelma lämmittelybändeineen vallitsi Margit-saarella illalla 24.7., kun yli 5000 unkarilaisnuorta odotti tietoja yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijavalinnoista, jotka julkistettiin ko 20:00 Sándor Iharos-urheiluhallin ja Felvi terasz-telttakatoksen suurilla näytöillä (Felvi on lyhennys sanasta felvételi vizsga eli valinta- l. pääsykoe). Unkarin television (M1) pääuutisähetys käsitteli asiaa laajasti kahteen otteeseen.

Valinta tapahtuu opiskelijan tekemän sähköisen hakemuksen perusteella. Pääsy korkeakouluun ratkeaa hakijan lukion kansallisessa päättökökeissa (”ylioppilas-tutkinnossa”) saaman pistemäärän, muiden po. koulutukseen hakeneiden pistemäärien, täytettävänä olevien opiskelijapaikkojen ja hakijan hakukohteilleen antaman ensisijaisuusjärjestyksen perusteella. Lopuksi opiskelupaikan saantiin vaikuttaa myös se, hakeutuuko asianomainen päätoimiseksi vai osapäiv äiseksi opiskelijaksi. Hakijoita oli kaikkiaan 110000, täytettävänä olevia valtion tukemia ja opiskelijalle täysin ilmaisia opiskelupaikkoja kokopäiväiseen (full-time) opiskeluun 39087, hakijoista ¾ haki kokopäiväopiskelijoiksi.

Mitä suositumpi hakukohde on, sitä korkeammaksi nousee isäänpääsyyn tarvittava minimipistemäärä. Jännitystä lisäsi myös se, että alkukeväästä kansallisesta kokeissa annettavia pistemääriä muutettiin siten, että maksimipistemäärien saavuttaminen vaikeutui aiemmasta. Jännitys kohosi huippuunsa, kun nuoret laskivat yhdessä jäljellä olevia sekunteja klo 20:00:een ja tulosten julkistamishetkeen. Ensimmäiseksi julkistettiin uutisissa koulutusohjelmat, joille oli ollut eniten hakijoita ja joiden minimipistemäärä oli noussut korkeimmaksi. Julkistamisen jälkeen pistemäärät olivat korkeakouluittain ja hakukohteittain kaikkien selailtavissa osoitteessa Felvi.hu ja Facebookissa. Hakijat saavat myös halutessaan tiedon tekstiviestinä ja opetushallitukselta (Oktatási hivatal) virallisen kirjeen, joka kertoo mihin korkeakouluun ja mihin koulutusohjelmaan ao. on hyväksytty. Myös asianomainen korkeakoulu lähettää tulevalle opiskelijalle hyväksymiskirjeen ja ilmoittautumisohjeet.

Eniten hakijoita oli tekniikan alalle ja insinööritieteisiin, yht. 13950; seuraavana taloustieteet 11421 hakijaa ja kolmantena humanistiset aineet yht. 9187 hakijaa. Korkeimpia pistemääriä tarvittiin tänä vuonnakin Corvinus-yliopiston (aiempi Budapestin taloustieteellinen yliopisto) suosituimpiin ohjelmiin. Huippupisteitä edellytetään myös Budapestin teknis- ja taloustieteellisen yliopiston (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) eräisiin ohjelmiin hakevilta. Korkeita pistemääriä edellytettiin myös niiltä, jotka on hyäksytty Budapestin Loránd Eötvös-yliopiston (ELTE) tai Katolisen Péter Pázmány-yliopiston (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) oikeustieteen ohjelmiin sekä Budapestin taloustieteelisen korkeakoulun (Budapesti Gazdasági Főiskolá) kansainvälisen talouden unkarin- tai ranskankielisiin ohjelmiin.

Kaikkiaan n. 80000 opiskelijaa sai opiskelupaikan jossain ohjelmassa, noin 53000 sai osittain tai kokonaan valtion rahoittaman opiskelupaikan, 27000 opiskelijaa joutuu rahoittamaan opiskelupaikan itse tai vanhempiensa tuella.- Maksutonta opiskelupaikkaa ei kuitenkaan voi ottaa vastaan eikä yliopistoon voi kirjoittautua ennen kuin hakija on allekirjoittanut erillisen verkosta ladattavan sopimuksen, sitoumuksen, jolla opiskelija sitoutuu valmstumistaan seuraavan 20 vuoden aikana työskentelemään Unkarissa kaksi kertaa opintojen  suorittamiseen kuluneen ajan. Valmistumisen jälkeen työskentelyä kotimaassa seuraavat veroviranomaiset. Menettelyllä on haluttu vähentää siirtymistä ulkomaille valmistumisen jälkeen, sillä esim. lääkärikoulutuksen hinnaksi on arvioitu 10 milj. forinttia.

Unkarissa korkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavat opiskelupaikat ovat maksuttomia tai maksullisia. Käytännössä suurin osa opiskelijoista saa valtion tukeman opiskelupaikan. Loput maksavat kokonaan tai osittain erikseen määritellyn opiskelupaikan hinnan eli lukukausimaksun. Opetusministeriö ja opetushallitus voi ohjailla hakijavirtoja päättämällä, kuinka monta valtion tukemaa opiskelupaikkaa kukin korkeakoulu kuhunkin ao. korkeakoulussa edustettuna olevaan koulutukseen saa. Tänä keväänä kaikkiaan 5000 valtion tukemaa opiskeupaikkaa allokoitiin uudelleen siirtämällä paikat osittain tuetuista opiskelupaikoista. Lisäpaikoista 2400 meni insinööritieteisiin ja tekniikkaan, 900 informatiikkaan eli tietojenkäsitteyyn, 700 maataloustieteisiin, 400 terveydenhuollon ja lääketieteen alalle ja mm. 400 paikkaa ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneiden sijoittamiseksi unkarinkielisiin koulutusohjelmiin.

Hakijat pyrkivät mieluimmin koulutukseen, jossa ei tarvitse maksaa lukukausimaksua. Ohjaus vaikuttaa siis ao. koulutuksen ja korkeakoulun suosioon ja sitä kautta myös korkeakouluun valikoituvaan opiskelija-ainekseen. Jos toisaalta maksuttomien opiskelipaikkojen määrää vähennetään ratkaisevasti, seurauksena voi olla hakijakato, opiskelijamäärän olennainen väheneminen ja opettajakunnan osalta ennen pitkää joidenkin työsuhteen purkaminen. Tästä syystä em. maksuttomien opiskelupaikkojen määrien tarkistukset herättivät keväällä myös vilkasta keskustelua, vaikka ao. valtiosihteeri totesikin, että uudelleenallokoinnin perusteena oli käytetty hakijoiden kiinnostusta ja koulutustarve-ennusteita.