Työllistettyjä 76000 enemmän kuin vuosi sitten

28.8. uutisissa kerrottiin, että Unkarin tilastokeskuksen (Központi sztatistikai hivatal) mukaan työllistettyjen määrä ylitti lamaa edeltäneen tason eikä vuoden 2003 jälkeen ole ollut näin nopeaa kasvua. Työllistettyjä oli siis heinäkuussa 76000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa eli kaikkiaan 3908000. Asiantuntija-arvioiden mukaan työllistettyjen määrän kasvu johtuu valtion tukemasta työllistämisohjelmasta, közmunkaprogram, joka on lisännyt erityisesti julkisella sektorilla työskentelevien määrää. Suurin osa po. työllistetyistä ei ole esim. saanut riittävää ammattikoulutusta, minkä takia he ovat olleet vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta ts. ao. henkilöt ovat olleet työttömiä työnhakijoita.

VVM:n (nemzetgazdasági miniszterium) valtiosihteeri Sándor Czomban mukaan yli puolet uusista työpaikoista on kuitenkin syntynyt yksityiselle sektorille, joten ohjelman tuloksia ei sovi aliarvioida. VVM:n valtiosihteeri päätti lausuntonsa toteamukseen: ”Közmunka is munka, nem szegely” eli ohjelman tarjoama työ on (oikeaa) työtä eikä avustus. Katsauksessa haastateltiin puusepäverstaan omistajaa, joka oli siirtymässä uusiin toimitiloihin ja palkkaamassa lisää työvoimaa. Toinen haastateltava oli nergiayhtiön johtaja, joka kertoi, että sähkön jakeluverkoston laajentamisen ja uusimisen parissa työskenteli 3000 yrittäjää, jotka olivat palkkaamassa yhteensä satoja uusia työntekijöitä. Katsauksessa lainattiin myös pääministeri Orbánin lausuntoa, jonka mukaanohjelman kaytta työllistettävien määrä (közmunkások száma) tulee nousemaan ensi vuonna 205000:sta 300000:een. Lisäksi toimintaohjelmassa nostetaan esille, että nuorten, yli 55-vuotiaitten, pitkäaikaistyöttömien sekä hoitovapaalta palaavien palkkauksessa tultaisiin soveltamaan olennaisesti nykyistä alempia työnantajamaksuja.

Ohjelmaan hyväksytyissä hankkeissa julkisen sektorin työnantaja (valtio tai paikallinen itsehallinto tahi näiden omistamat yleishyödylliset voittoatavoittelemattomat yritykset) saavat tukea po. henkilöiden palkkaukseen 3-8 kuukauden ajaksi. – Oppositiopuoluen LMP:n mukaan hallituksen talois- ja yhteiskuntapolitiikka on epäonnistunut ja työllistettyjen määrän kasvu pelkästään valtion työllistämisohjelman ansiota.

Seuraava uutinen koski Pécsin satavuotiaan tupakkatehtaan toiminnan laajentamista ja yli 600 neliömetrin lisätilojen valmistumista viime vuonna rakennetun uudisrakennuksen yhteyteen. Tehdas on hankkinut uusia koneita ja valmistautuu uusien tuotteiden lanseeraukseen 2013. Itse tehdas työllistää 1000 henkilöä, mutta tehtaan raaka-ainetuotanto Alföldillä takaa elannon 10000:lle. – Lisätilojen  rakentaminen edellytti n. 3 mrd:n forintin investointia, viimeisten 20 vuoden aikana tehtaan investoinnit ovat nousseet yht. 45 mrd:iin forinttiin. – Tällä kertaa tupakoinnin haitalliset vaikutukset jäivät kommenteitta.