Veroparatiisien tyhjentäminen

19.9.2012. Unkarilaisetkin tietävät, että verotus on alhaisinta sellaisissa maissa kuin Kypros, Panama, Liberia, Malta tai Cayman-saaret. Kun vakava talouskriisi uhkasi Unkaria lokauussa 2009, niin parin päivän aikana maasta siirrettiin veroparatiiseihin noin 120 mrd. forinttia. Summa on suuri, sillä Unkarin pankin arvioitu varainsiirtovero vuonna 2013 tulee olemaan tuota luokkaa.

Kuluneiden kolmen vuoden aikana ulkomaille on siirretty yli 200 mrd. forinttia. Valuuttapaon hillitsemiseksi hallitus sääti veroamnestian (-armahduksen) niille, jotka siirtävät pääomansa takaisin eli sijoittavat ne Unkariin, mutta operaatio tuotti heikkoja tuloksia. Uusi veroamnestia on voimassa vuoden 2012 loppuun. Joka siihen mennessä siirtää sijoituksensa takaisin Unkariin ja maksaa 10 %:n veron pääomastaan, selviää nilman muita seuraamuksia. Jos taas säädetyn määräajan jälkeen verottajan tietoon tulee, että vertovelvollinen on hankkinuyt ulkomailta vaikkapa kiinteistön, jota ei ole rahoitettu esim. ansiotuloilla, seuraamukset ovat tuntuvat. Verottaja määrää maksamatta jätetyn veron, lisäksi tulevat verovelvollisen maksettavaksi todella tuntuvat sakot ja viivästyskorko.

Vuoden 2011 aikana maahan palautui lähes 30 mrd. forinttia, sillä 10 % vero tuotti2,9 mrd. forinttia. Kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä vastaavia verotuloja olikertynyt 2,6 mrd. forinttia. Maahan on siis paannut takaisin ¼ ulkomaille siirretyistä pääomista eli n. 55 mrd. forinttia.